Välkommen Jennifer Råsten - vår nya utbildningsstrateg!

jennifer-rasten.JPG

Vår efterlängtade utbildningsstrateg Jennifer Råsten är äntligen på plats! Under hösten kommer hon axla ansvaret över AllBrights utbildningsverksamhet, med allt vad det innebär. Är du nyfiken på vem hon är? Vi med!

Hur kommer det sig att du sökte dig till AllBright?
Jag har känt till och följt AllBright länge - här kombineras mycket av det jag brinner för och kan. Jag vill jobba med jämställdhet, utmana normer och ställa de självklara men ofta lite obekväma frågorna och på så sätt hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap och utveckla sina verksamheter.

Vad har du gjort innan?
Byggt konsultbolag (Netlight), jobbat med jämställdhet i näringslivet, coaching, försäljning, engagerat mig i civilsamhälle och ideell sektor, föreläst, arbetat i flera styrelser, utvecklat nytänkande rekrytering, jobbat med kultur och organisation i olika former. Bland annat. Och – varit busschaufför och jobbat som croupier också!

Vad är det största hindret för ett inkluderande samhälle?
Rädsla för att förlora makt och kontroll. Vilket i sig ofta är en illusion. Med makt och resurser kan du göra mycket men du kan inte kontrollera utvecklingen och risken är att du blir omsprungen utan att ens ha förstått det. Tittar vi på näringslivet är fördomar och (omedveten) diskriminering baserat på rädsla eller okunskap ett problem idag – och problemet ligger hos de som inte klarar av att anställa och integrera ett bredare spektrum av kompetenser och bakgrunder. Globalisering, tillgänglighet och vidgade intressen från morgondagens ledare ställer höga krav på de företag som vill vara med och leka i framtiden och det är dags för många att ta nästa steg där!

Vad tjänar vi på att ha ett samhälle präglat av mångfald och jämställdhet?
Frihet och möjligheter! Tänk om vi alla kunde leva och verka i samhället, fria från alla de begränsande föreställningar av normer, förutfattade meningar och fördomar som vi idag måste lägga så mycket energi på att brottas med. Både hemma, i skolan, ute på gatan och på våra arbetsplatser. Vilken energi som skulle frigöras, vilka möjligheter som skulle öppna sig och vilken kreativitet som skulle flöda!

Vad kommer du att bidra med på AllBright?
Jag känner mig väldigt trygg i såväl sakfrågorna kring jämställdhet och jämlikhet som i näringslivet. Med de kunskaper och erfarenheter jag fått med mig från andra organisationer och rörelser de senaste åren tror jag att jag kan bidra med ett par dimensioner till i utbildningarna. Att föra dialog och diskussioner med företag och organisationer som vill utmanas för att bli bättre är det jag längtar efter!

Vill du komma i kontakt Jennifer? Du når henne på jennifer.rasten@allbright.se.