DSC_0762+kopia.jpg
 

Bli en mer inkluderande ledare
Unconscious bias training

Höstens kurstillfällen: 17 oktober och 18 november

 
Vad är Unconscious bias, hur påverkar det vårt dagliga arbete och vad kan vi göra åt det? Lär dig hantera dolda fördomar och stereotyper på arbetsplatsen och i rekryteringsprocessen via Allbrights Unconscious Bias Training. Genom konkreta exempel och verktyg ger vi dig förutsättningarna för att skapa en mer inkluderande arbetsplats och en effektivare rekrytering.

Är vi verkligen så medvetna som vi tror i de beslut vi fattar? Forskning visar att en stor del av de beslut vi fattar grundar sig på omedvetna känslor och fördomar som vi sällan reflekterar särskilt mycket över. Detta påverkar i hög grad hur vi leder andra och medarbetares förmåga och förutsättningar att växa inom en organisation. Unconscious Bias Training är till för dig som vill lära dig identifiera och motverka de dolda fördomar och stereotyper som ständigt påverkar det dagliga HR-arbetet. Efter kursen kommer du ha insikter om hur Unconscious Bias påverkar flera områden av verksamheten. Du får verktyg för att strukturerat arbeta för att motverka invanda negativa tankemönster och beteenden inom den egna organisationen. Du kommer även få praktiska exempel och inspiration kring hur andra bolag framgångsrikt arbetat för att hantera dessa frågor.

Antal deltagare vid varje kurstillfälle är max 15 personer för att alla deltagare ska få möjligheten att dela sina tankar och åsikter.

Kursens innehåll:

  • Identifiera och motverka dolda fördomar och stereotyper på arbetsplatsen
  • Så utvärderar du prestation, kompetens och ledarskap utan bias
  • Lär dig bemöta fördomsfulla och stereotypa uttalanden utan konflikt
  • Rekrytera fördomsfritt – Check list för effektivare rekrytering
  • Framgångsrika bolagsexempel inom jämställdhet och mångfald

Kursen är till för dig som:

  • Jobbar som chef, ledare, har personalansvar eller leder ett team
  • Vill skapa en arbetsplats som är inkluderande för alla medarbetare
  • Vill få konkreta verktyg för att bedriva ett fördomsfritt rekryteringsarbete
  • Söker inspiration av hur andra bolag och organisationer arbetat med frågorna
  • Vill bli uppdaterad kring aktuell forskning på området och hur teori kan omvandlas till praktik

Var: Strandvägen 5B, Stockholm

Tid: 8:30 - 12:00

Kostnad: 3 495 kr. exkl. moms


Anmälan

Namn *
Namn
Tex. Allergier eller matpreferenser
Bokningssvillkor *
En bekräftelse på att vi mottagit din anmälan mailas så snart som möjligt. Har du inte fått bekräftelse från oss inom 3 dagar, vänligen kontakta oss. Kallelse till kursen mailas ca 3 veckor före kursstart. I kursavgiften ingår kursmaterial samt fika. Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart. Vi ber dig avsätta tid i din kalender för att delta på kursen fullt ut, sen ankomst eller tidig avvikelse kan påverka din eller dina kurskamraters behållning av kursen. Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega. Alla avbokningar samt platsöverlåtelser ska alltid göras skriftligt. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid utebliven närvaro är kursplatsen förverkad.