Vi arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen

 
 
ok_redigerad_färg.jpeg
 

Skräddarsydda paket

Kontakta oss så sätter vi ihop ett paket efter era behov

Vi erbjuder flera typer av kompetenshöjande utbildningar och workshops. Våra workshops djupdyker i ämnen såsom dolda maktstrukturer, fördomar och tankesätt. Vi ger tips på aktiva åtgärder som både ledning och medarbetare kan arbeta med för att skapa en mer inkluderande företagskultur. Med fokus på konkreta lösningar är målet att göra er arbetsplats mer jämställd och era rekryteringsprocesser mer meritokratiska.

Genom enkätundersökningar och djupintervjuer med medarbetare kartlägger vi vilka utmaningar just er organisation står inför och kommer med konkreta lösningar kopplade till dessa utmaningar. Kartläggningen är förankrad i diskrimineringslagstiftningen och har sitt fokus i frågor inom både jämställdhet, normer och mångfald. Vi har även möjlighet att uppdatera eventuella policys och styrdokument för att tillsammans arbeta fram en plan för hur ni bäst kan arbeta med frågorna framöver.

Innehåll:

  • Föreläsningar och workshops
  • Kartläggning och analys
  • Handlingsplan
  • Rådgiving
  • Policys och styrdokument