AllBright i Almedalen!

Nästa vecka (29/6-6/7) kommer AllBright att vara på plats i Almedalen för att diskutera jämställdhet, mångfald, arbetsliv och ledarskap. Tillsammans med Gudrun Schyman, Fi, deltar vi i Svenskt Kvalitetsindex panel om (o)jämställda arbetsplatser. Vi debatterar valberedningarnas roll med jämställdhetsminister Maria Arnholm. Vi diskuterar jämställdheten i fastighetsbranschen med Hans Wallenstam, vd Wallenstam. Vi deltar i Scouternas och Ledarnas seminarium om värdebaserat ledarskap. Och vi blir utfrågade av tidningen Dagens ETC om överrepresentationen av män på ledande befattningar i näringslivet.  Läs mer om aktiviteterna nedan och skriv upp i kalendern!

Hur jämställd är fastighetsbranschen?

Dag: 1/7, kl:11:30-12:15
Arrangör: Fastighetsnytt & Fastigo

Länk: http://www.almedalsveckan.info/16821

Beskrivning: Fastighetsbranschen uppfattas traditionellt sett som manlig. Så hur jämställt är det i styrelser, ledningsgrupper, på vd-poster, bland fastighetsskötare och lokalvårdare? Är vi bättre eller sämre än andra? Här presenteras en undersökning där tydliga siffror ställs mot attityder och förväntningar. En diskussion om mångfald och jämställdhet ur olika perspektiv och om hur du som arbetsgivare kan bidra till ett jämställt arbetsliv och samtidigt gynna affären.

Är valberedningarna proppen för mångfald i styrelser?

Dag: 1/7, kl:15:00-15:45
Arrangör: Almi Företagspartner AB

Länk: http://www.almedalsveckan.info/22531

Beskrivning: Sverige är ett land med hög ambition om jämställdhet. Har börsbolagens valberedningar tillräcklig kompetens för mångfald i styrelser?

Tio råd för att lyckas som värdebaserad ledare – Mångfald är en ledarskapsfråga

Dag: 1/7, kl.16:00-17:00
Arrangör: Scouterna

Länk: http://www.almedalsveckan.info/22513

Beskrivning: Under Seminariet Ungt Ledarskap i maj, träffades drygt 200 av Sveriges främsta ledare för att diskutera ledarskap på temat: Värdebaserat ledarskap – värderingar över gränser för framtidens ledarskap. Under Seminariets samtal formades tio råd för att lyckas som en värdebaserad ledare. Vi vill med stöd i dessa tio råd fortsätta dialogen och samtalet kring att skapa ett bättre samhälle, organisation, företag och samhälle. På plats kommer du som åhörare och deltagare få möjlighet att höra personliga reflektioner och arbetssätt från tio spännande ledare, om hur de arbetar för ett värdebaserat ledarskap. Du kommer få berätta om dina erfarenheter, perspektiv och tankar och tillsammans kommer vi skapa möjligheter och råd för hur dessa kan appliceras i den organisation som du verkar inom. *Varje år arrangerar Scouterna tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap ett seminarium där vi uppmärksammar tre unga ledare som är förebilder och står för mod, omtanke och handlingskraft.

Så (o)jämställda är våra arbetsplatser?

Dag: 2/7, kl:08:00-09:00
Arrangör: Svenskt Kvalitetsindex (SKI)

Länk: http://www.almedalsveckan.info/22141

Beskrivning: Varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 300 000 intervjuer där vi frågar kunder hur de upplever kvaliteten på produkter samt medarbetare hur de upplever sin arbetsplats. Årets medarbetarstudie ger svar på hur anställda upplever jämställdhet på sina arbetsplatser och hur kvinnors och mäns upplevelser av arbetsförhållandena skiljer sig. Hur viktigt tycker medarbetarna att jämställdheten är och uppfattar man att det är en viktig fråga hos sin arbetsgivare? Hur ser man på manliga och kvinnliga chefer? Årets resultat presenteras av SKIs VD Johan Parmler med efterföljande paneldiskussion. Representanter från näringsliv, fackförbund, civilsamhället och politik diskuterar jämställdheten på svenska arbetsplatser utifrån medarbetarnas perspektiv. Panel: Gudrun Schyman, Amanda Lundeteg, Christer Ågren och Lena Granqvist. Moderator: Camilla Wagner. Välkommen från 07:45

Män, män, överallt män

Dag: 4/7, kl.11:00-11:30
Arrangör: Dagens ETC/ETC Förlag

Länk: http://www.almedalsveckan.info/21753

Beskrivning: Sverige sägs vara världens mest jämställda land. Men samtidigt är det fortsatt män som återfinns på ledande positioner inom politik och näringsliv. Varför? Och hur kvoterar vi samhället?

AllBright kommer att finnas på plats hela Almedalsveckan. Tag gärna kontakt med oss på info@allbright.se om ni vill ses och veta mer om oss och vårt arbete.

Vi ses i Almedalen!

AlmedalenCaroline Nord