AllBright i Almedalen!

Amanda-i-Almedalen-2016.jpg

Som vanligt kommer vi på AllBright medverka på Almedalsveckan för att lyfta frågan om jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet.

Vi är på plats från måndag den 2 juli till fredag den 6 juli, och kommer delta i samtal med bland annat Kairos Future, Grant Thorton, Dagens Industri och Hungerprojektet. För er som inte har möjlighet att följa oss på plats i Almedalen kommer vi självklart rapportera från panelerna i våra sociala medie-kanaler. Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn för att hålla dig uppdaterad!

Makten i framtidens arbetsliv
Datum: måndag 2 juli
Tid: 09.00-10.30
Plats: Slottsgränd 11
Arrangör: Kairos Future
Beskrivning: Vem får makt i framtidens organisationer och arbetsliv? Vilka krav kan och bör ställas på makthavarna och vad får vi inte kräva eller mäta?

Företagandets glastak - hur blir Sverige jämställt i entreprenörskap?
Datum: måndag 2 juli
Tid: 16.00-16.45
Plats: Strandvägen, H521
Arrangör: Grant Thornton, Företagarna
Beskrivning: Sju av tio företagare i Sverige är män och exempelvis går endast en procent av riskkapitalet till techbolag grundade av kvinnor. Hur kommer det sig att ett av världens mest jämställda länder inte har ett jämställt företagande? Hur tas potentialen i ökat entreprenörskap till vara i hela befolkningen?

Aftonbladet morgon
Datum: tisdag 3 juli
Tid: 08.30
Plats: Aftonbladet
Arrangör: Aftonbladet
Beskrivning: Hur ska vi få fler kvinnor på ledande poster i samhället?

Så blir vi mer inkluderande branscher - den nakna sanningen
Datum: tisdag 3 juli
Tid: 14.30-15.05
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Arrangör: Industrin tar matchen, Energiföretagen Sverige
Beskrivning: Mångfald är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Flera branscher har behov av diversifierad kompetens – där inkludering är en nyckel. Vad kan vi säga om de kulturer, normer och strukturer som råder i våra branscher? Vad kan vi göra gemensamt för att bli mer välkomnande och attraktiva?

Hur tar vi bort karriärhinder och banar väg för jämställdhet i näringslivet?
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 11.00-12.00
Plats: Donner plats 2
Arrangör: Dagens Industri, Unionen
Beskrivning: Fortfarande har fler män än kvinnor chefsroller och styrelsepositioner och bara vart tredje företag startas av en kvinna.För att arbetslivet ska bli jämställt behöver hinder undanröjas och föreställningar förändras. Ta del av parternas lösningar och goda exempel.

En mer jämställd industri är en dubbelvinst för konkurrenskraften
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 14.00-15.00
Plats: Strandgatan 19
Arrangör: Unionen
Beskrivning: Industrin har stora utmaningar avseende jämställdhet. En jämställd industri borde vara en självklarhet ur såväl rättsvise- som nyttoperspektiv. Idag är endast 25 procent kvinnor. Kompetensbristen inom industrin är ett reellt och akut hot mot konkurrenskraften. Att göra industrin mer attraktiv för kvinnor att arbeta i är en vinst för företagen och en dubbelvinst för Sveriges konkurrenskraft.

Vilka politiska åtgärder behövs för att vi inte ska behöva säga #metoo igen?
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 14.30-15.30
Plats: Skeppsbron 12
Arrangör: Raoul Wallenberg Differencemakers
Beskrivning: Vilka politiska åtgärder behövs för att vi inte ska behöva säga #metoo igen?

Vad är jämställdheten värd för kapitalet?
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 16.45-17.15
Plats: S:t Hansplan
Arrangör: Centerkvinnorna
Beskrivning: Måste investerare göra avkall på avkastningen om de vill se fler kvinnor i ledning och styrelse? En undersökning visar att bolag med jämställda styrelser ger bättre avkastning och löper mindre risk att gå i konkurs.

Kvinnors deltagande - avgörande för att nå hållbarhetsmålen
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 17.00-17.45
Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: Hungerprojektet
Beskrivning: De globala målen ska vara uppnådda 2030, och jämställdhet är nyckeln till framgång. Hur säkerställer vi ett jämställdhetsarbete som verkligen ger alla samma rätt att komma till tals? Och hur kan näringslivet, civila samhället och politiken samarbeta för att skynda på utvecklingen?

Hur fungerar mångfaldsarbetet i verkligheten?
Datum: torsdag 5 juli
Tid: 09.00-09.30
Plats: Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena, MKB Fastighets AB
Beskrivning: Mångfaldsfrågor har på många håll etsat sig in i företagskulturen som en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats för unga, och som ett sätt att utveckla organisationen till det bättre.

Fakta och funderingar om löneskillnaden mellan kvinnor och män
Datum: torsdag 5 juli
Tid: 09.00-10.00
Plats: Kronstallgränd 4
Arrangör: Medlingsinstitutet
Beskrivning: Kvinnors genomsnittslöner är lägre än mäns. Den officiella statistiken visar skillnaden och hur den utvecklas.

Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen - där männen bestämmer
Datum: torsdag 5 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Miljömärkning Sverige
Beskrivning: Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen, visar ny undersökning. Fem av tio kvinnor vill spara hållbart, men få gör det. Vad behövs för att fler ska gå från ord till handling? Vilket ansvar har finansmarknaden för en hållbar utveckling? Hur påverkas hållbarhetsarbetet av att männen styr börsen?