IMG_0284.JPG
 

Varje år släpper vi två rapporter, en som kartlägger börsbolagens ledningsgrupper och en som gör ett djupdyk i ett specifikt område.

 

SENASTE RAPPORTER

 

Vetenskapsmannen inte kvinna, april 2019

Sveriges universitet och högskolor ska blicka framåt och rusta samhället inför framtiden. Tvärtemot utgör akademin i dag några av samhällets främsta bakåtsträvare. Kvinnor utgör hälften av alla studenter, doktorander och lektorer. Trots detta är tre av fyra professorer män. I intervjuer med studenter, lektorer och professorer framträder en dyster bild av en akademi som konsekvent motarbetar kvinnor.

En spricka i glastaket, oktober 2018

Jämställda vindar blåser över börsen. För första gången krymper de ojämställda listorna, samtidigt som de jämställda bolagen brer ut sig över börsen. Antalet vd-kvinnor ökar i en aldrig förr skådad takt. Trots detta går det inte att blunda för att en fjärdedel av börsens bolag helt saknar kvinnor i ledningsgruppen. Åtta av tio ledningsgrupper domineras fortfarande av män.

TIDIGARE ALLBRIGHTRAPPORTER

 

TIDIGARE DJUPDYK