Omnämnanden

Måndag den 5 mars gästade vi Nyhetsmorgon och pratade om varför det är viktigt med jämställdhet i valberedningarna. 

Läs hela inlägget

Rapport 2018  

Rapporten visar att kvinnor endast utgör 13 procent av valberedarna och att rekryteringsprocesserna behöver professionaliseras.

Läs hela rapporten

Styrelsegranskaren

Andelen kvinnor i styrelserna ökar endast 1 procentenhet under 2018. Andelen kvinnor som ordförande tar däremot ett historiskt kliv framåt.

Läs mer

 
 

Hur ser könsfördelningen ut just nu? 

Vi arbetar för att belysa den struktur som visar att kvinnor inte når den högsta ledningen, trots att många svenska börsbolag har över 40 procent kvinnor i organisationerna. AllBright verkar för att företagsledare ska bli bättre på att rekrytera meritokratiskt och även lyfta fram kvinnor i organisationen då förebildseffekten visar att det går och är möjligt. 

Maktpositioner.jpg
 

Boka en föreläsning

AllBright erbjuder föreläsningar och workshops för organisationer och företag som vill lyfta styrkan med diversifierade arbetsplatser. Självklart kan vi skräddarsy föreläsningen efter era behov. 

 

Ladda ned en rapport

Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Ta del av könsfördelningen i juristbranschen och näringslivets valberedningar, ledningsgrupper och styrelser.  

 

När får vi se jämställda ledningsgrupper?

Inte förrän år 2039 kan vi räkna med att börsbolagens ledningsgrupper är jämställda om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo. Studenter som nu tar examen kan se fram emot lika möjligheter oavsett kön under sina yrkesverksamma år. Är du däremot 43 år eller äldre är ett jämställt näringsliv inget du får uppleva innan pensionen. Detta innebär att många kompetenta kvinnor som är redo för chefspositioner aldrig kommer att nå sin fulla potential.

Tidsspann.jpg
 
 

@AllBrightSwe på Instagram

 

@AllBrightSwe på Twitter