Almedalen  

AllBright kommer till Almedalen för att sprida kunskap om näringslivets likriktning och vikten av meritokrati. Nu kan du boka våra experter! 

Läs mer om hur du bokar oss

AllBrightrapporten 

Vinden har vänt. Kvinnorna ökar i börsbolagens ledningsgrupper och antalet bolag med jämställda ledningar når nya rekordnivåer. 

Läs hela rapporten

Styrelsegranskaren

Kvinnor utgör 46 procent av alla nyinvalda ledamöter. Tyvärr räcker det inte hela vägen för att bolagen ska fortsätta äga frågan.

Läs Styrelsegranskaren

 
 

AllBright öppnar kontor i Tyskland 

Den 25 april öppnar vi verksamhet i Tyskland. Syftet är att byta erfarenhet mellan två på många sätt lika och nära näringsliv. Andelen kvinnor i tyska ledningsgrupper utgör endast 6 procent till skillnad från Sveriges 20 procent. Här kan du besöka AllBright Tysklands hemsida: Stiftung AllBright

 

Hur ser könsfördelningen ut just nu? 

Vi arbetar för att belysa den struktur som visar att kvinnor inte når den högsta ledningen, trots att många svenska börsbolag har över 40 procent kvinnor i organisationerna. AllBright verkar för att företagsledare ska bli bättre på att rekrytera meritokratiskt och även lyfta fram kvinnor i organisationen då förebildseffekten visar att det går och är möjligt. 

 

Boka en föreläsning

AllBright erbjuder föreläsningar och workshops för organisationer och företag som vill lyfta styrkan med diversifierade arbetsplatser. Självklart kan vi skräddarsy föreläsningen efter era behov. 

 

Ladda ned en rapport 

Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Ta del av könsfördelningen i juristbranschen och näringslivets valberedningar, ledningsgrupper och styrelser.  

 

Bli certifierade för jämställdhet

AllBright erbjuder EDGE, en global jämställdhetscertifiering, till företag som bestämt sig för att bli jämställda. Certifieringen skapades i Schweiz under World Economic Forum i Davos. 

 

När får vi se jämställda ledningsgrupper?

Inte förrän år 2040 kan vi räkna med att börsbolagens ledningsgrupper är jämställda om utvecklingstakten fortsätter i samma tempo. Studenter som nu tar examen kan se fram emot lika möjligheter oavsett kön under sina yrkesverksamma år. Är du däremot 41 år eller äldre är ett jämställt näringsliv inget du får uppleva innan pensionen. Detta innebär att många kompetenta kvinnor som är redo för chefspositioner aldrig kommer att nå sin fulla potential.

 
 

@AllBrightSwe på Instagram

 

@AllBrightSwe på Twitter