Välkommen Jennifer Råsten - vår nya utbildningsstrateg!

jennifer-rasten.JPG

Vår efterlängtade utbildningsstrateg Jennifer Råsten är äntligen på plats! Under hösten kommer hon axla ansvaret över AllBrights utbildningsverksamhet, med allt vad det innebär. Är du nyfiken på vem hon är? Vi med!

Hur kommer det sig att du sökte dig till AllBright?
Jag har känt till och följt AllBright länge - här kombineras mycket av det jag brinner för och kan. Jag vill jobba med jämställdhet, utmana normer och ställa de självklara men ofta lite obekväma frågorna och på så sätt hjälpa företag och organisationer att öka sin kunskap och utveckla sina verksamheter.

Vad har du gjort innan?
Byggt konsultbolag (Netlight), jobbat med jämställdhet i näringslivet, coaching, försäljning, engagerat mig i civilsamhälle och ideell sektor, föreläst, arbetat i flera styrelser, utvecklat nytänkande rekrytering, jobbat med kultur och organisation i olika former. Bland annat. Och – varit busschaufför och jobbat som croupier också!

Vad är det största hindret för ett inkluderande samhälle?
Rädsla för att förlora makt och kontroll. Vilket i sig ofta är en illusion. Med makt och resurser kan du göra mycket men du kan inte kontrollera utvecklingen och risken är att du blir omsprungen utan att ens ha förstått det. Tittar vi på näringslivet är fördomar och (omedveten) diskriminering baserat på rädsla eller okunskap ett problem idag – och problemet ligger hos de som inte klarar av att anställa och integrera ett bredare spektrum av kompetenser och bakgrunder. Globalisering, tillgänglighet och vidgade intressen från morgondagens ledare ställer höga krav på de företag som vill vara med och leka i framtiden och det är dags för många att ta nästa steg där!

Vad tjänar vi på att ha ett samhälle präglat av mångfald och jämställdhet?
Frihet och möjligheter! Tänk om vi alla kunde leva och verka i samhället, fria från alla de begränsande föreställningar av normer, förutfattade meningar och fördomar som vi idag måste lägga så mycket energi på att brottas med. Både hemma, i skolan, ute på gatan och på våra arbetsplatser. Vilken energi som skulle frigöras, vilka möjligheter som skulle öppna sig och vilken kreativitet som skulle flöda!

Vad kommer du att bidra med på AllBright?
Jag känner mig väldigt trygg i såväl sakfrågorna kring jämställdhet och jämlikhet som i näringslivet. Med de kunskaper och erfarenheter jag fått med mig från andra organisationer och rörelser de senaste åren tror jag att jag kan bidra med ett par dimensioner till i utbildningarna. Att föra dialog och diskussioner med företag och organisationer som vill utmanas för att bli bättre är det jag längtar efter!

Vill du komma i kontakt Jennifer? Du når henne på jennifer.rasten@allbright.se.

AllBright i Almedalen!

Amanda-i-Almedalen-2016.jpg

Som vanligt kommer vi på AllBright medverka på Almedalsveckan för att lyfta frågan om jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet.

Vi är på plats från måndag den 2 juli till fredag den 6 juli, och kommer delta i samtal med bland annat Kairos Future, Grant Thorton, Dagens Industri och Hungerprojektet. För er som inte har möjlighet att följa oss på plats i Almedalen kommer vi självklart rapportera från panelerna i våra sociala medie-kanaler. Följ oss på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn för att hålla dig uppdaterad!

Makten i framtidens arbetsliv
Datum: måndag 2 juli
Tid: 09.00-10.30
Plats: Slottsgränd 11
Arrangör: Kairos Future
Beskrivning: Vem får makt i framtidens organisationer och arbetsliv? Vilka krav kan och bör ställas på makthavarna och vad får vi inte kräva eller mäta?

Företagandets glastak - hur blir Sverige jämställt i entreprenörskap?
Datum: måndag 2 juli
Tid: 16.00-16.45
Plats: Strandvägen, H521
Arrangör: Grant Thornton, Företagarna
Beskrivning: Sju av tio företagare i Sverige är män och exempelvis går endast en procent av riskkapitalet till techbolag grundade av kvinnor. Hur kommer det sig att ett av världens mest jämställda länder inte har ett jämställt företagande? Hur tas potentialen i ökat entreprenörskap till vara i hela befolkningen?

Aftonbladet morgon
Datum: tisdag 3 juli
Tid: 08.30
Plats: Aftonbladet
Arrangör: Aftonbladet
Beskrivning: Hur ska vi få fler kvinnor på ledande poster i samhället?

Så blir vi mer inkluderande branscher - den nakna sanningen
Datum: tisdag 3 juli
Tid: 14.30-15.05
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd
Arrangör: Industrin tar matchen, Energiföretagen Sverige
Beskrivning: Mångfald är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Flera branscher har behov av diversifierad kompetens – där inkludering är en nyckel. Vad kan vi säga om de kulturer, normer och strukturer som råder i våra branscher? Vad kan vi göra gemensamt för att bli mer välkomnande och attraktiva?

Hur tar vi bort karriärhinder och banar väg för jämställdhet i näringslivet?
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 11.00-12.00
Plats: Donner plats 2
Arrangör: Dagens Industri, Unionen
Beskrivning: Fortfarande har fler män än kvinnor chefsroller och styrelsepositioner och bara vart tredje företag startas av en kvinna.För att arbetslivet ska bli jämställt behöver hinder undanröjas och föreställningar förändras. Ta del av parternas lösningar och goda exempel.

En mer jämställd industri är en dubbelvinst för konkurrenskraften
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 14.00-15.00
Plats: Strandgatan 19
Arrangör: Unionen
Beskrivning: Industrin har stora utmaningar avseende jämställdhet. En jämställd industri borde vara en självklarhet ur såväl rättsvise- som nyttoperspektiv. Idag är endast 25 procent kvinnor. Kompetensbristen inom industrin är ett reellt och akut hot mot konkurrenskraften. Att göra industrin mer attraktiv för kvinnor att arbeta i är en vinst för företagen och en dubbelvinst för Sveriges konkurrenskraft.

Vilka politiska åtgärder behövs för att vi inte ska behöva säga #metoo igen?
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 14.30-15.30
Plats: Skeppsbron 12
Arrangör: Raoul Wallenberg Differencemakers
Beskrivning: Vilka politiska åtgärder behövs för att vi inte ska behöva säga #metoo igen?

Vad är jämställdheten värd för kapitalet?
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 16.45-17.15
Plats: S:t Hansplan
Arrangör: Centerkvinnorna
Beskrivning: Måste investerare göra avkall på avkastningen om de vill se fler kvinnor i ledning och styrelse? En undersökning visar att bolag med jämställda styrelser ger bättre avkastning och löper mindre risk att gå i konkurs.

Kvinnors deltagande - avgörande för att nå hållbarhetsmålen
Datum: onsdag 4 juli
Tid: 17.00-17.45
Plats: Donnersgatan 6
Arrangör: Hungerprojektet
Beskrivning: De globala målen ska vara uppnådda 2030, och jämställdhet är nyckeln till framgång. Hur säkerställer vi ett jämställdhetsarbete som verkligen ger alla samma rätt att komma till tals? Och hur kan näringslivet, civila samhället och politiken samarbeta för att skynda på utvecklingen?

Hur fungerar mångfaldsarbetet i verkligheten?
Datum: torsdag 5 juli
Tid: 09.00-09.30
Plats: Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena, MKB Fastighets AB
Beskrivning: Mångfaldsfrågor har på många håll etsat sig in i företagskulturen som en del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats för unga, och som ett sätt att utveckla organisationen till det bättre.

Fakta och funderingar om löneskillnaden mellan kvinnor och män
Datum: torsdag 5 juli
Tid: 09.00-10.00
Plats: Kronstallgränd 4
Arrangör: Medlingsinstitutet
Beskrivning: Kvinnors genomsnittslöner är lägre än mäns. Den officiella statistiken visar skillnaden och hur den utvecklas.

Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen - där männen bestämmer
Datum: torsdag 5 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangör: Miljömärkning Sverige
Beskrivning: Kvinnorna vill vända upp och ner på börsen, visar ny undersökning. Fem av tio kvinnor vill spara hållbart, men få gör det. Vad behövs för att fler ska gå från ord till handling? Vilket ansvar har finansmarknaden för en hållbar utveckling? Hur påverkas hållbarhetsarbetet av att männen styr börsen?

Lär känna vår nya kontorchef Klara Tladi!

Klara-Tladi.JPG

Vi säger hej och välkommen till vår nya kontorschef Klara Tladi! Hon kommer att ansvara för den dagliga verksamhetsdriften på AllBright och bland annat rodda över ekonomi, administration och personalfrågor. Vi är såklart supernyfikna på henne och har därför ställt ett gäng frågor för att lära känna henne bättre.

Hur kommer det sig att du sökte dig till AllBright?
Det är inte ofta man finner en rolig och utvecklande tjänst på en organisation vars sakfråga man brinner för. Att få axla och så småningom äga denna roll är min absolut roligaste utmaning just nu.

Vad har du gjort innan?
Jag kommer närmast från kommunikationsbyrån Demokrateam där jag var verksamhetsutvecklare och personalansvarig. Utöver det så har jag flera års erfarenhet av att jobba med administration och projektledning. Jag har även frilansat som managementkonsult inom kultursektorn. Att arbeta med mångfald-  och inkluderingsfrågor har genomsyrat nästan alla mina tidigare erfarenheter inom arbetslivet.  

Vilka frågor brinner du för?
Jag brinner för inkluderande feminism. Att använda ett intersektionellt perspektiv för att synliggöra hur olika maktordningar samverkar i vårt samhälle och påverkar olika grupper. Att fler ska kunna ta plats och känna sig inkluderade inom feminismen och inom samhället i stort.

Vem inspirerar dig?
Jag har en mental moodboard som består av ett tiotal starka, ”egna” och drivna personer jag mött genom arbetslivet och som alla inspirerat mig på olika sätt. Att ha förebilder och inspirationskällor som man kan relatera till eller på något sätt känna igen sig i är bränsle för mig.

Vad kommer du att bidra med på AllBright?
Jag har arbetat en hel del med verksamhetsutveckling på organisationer och företag av liknande storlek vilket jag tror kommer komma till stor nytta i min roll som kontorschef. Mitt mål är att komma in och trolla fram struktur och ramverk utan att tumma på frihet, flexibilitet och kreativitet. Sen hoppas jag på en hel del intressanta och roliga lunchdiskussioner, jag gillar att snacka recept och dela musiktips!

Vill du komma i kontakt Klara? Du når henne på klara.tladi@allbright.se.

Säg hej till vår nya kommunikatör Maija Inkala!

Maija-Inkala.JPG

Vi hälsar vår nya kommunikatör Maija Inkala välkommen! Hon påbörjade sin tjänst i början av juni och kommer ansvara för AllBrights hemsida och sociala medie-kanaler. Vi har grillat henne med några kniviga frågor för att få ett bättre hum om vem hon är.

Hur kommer det sig att du sökte dig till AllBright? 
Jag såg annonsen och tänkte "där har vi mitt drömjobb!". Jag är genusvetare och kommunikatör i grunden, och letade efter en tjänst där jag kunde kombinera mina två passioner. AllBright kändes som en perfekt möjlighet för mig att få göra detta.

Vad har du gjort innan?
Mest nyligen har jag praktiserat på jämlikhetsstitftelsen Make Equal som copywriter/säljare. Jag har även mångårig erfarenhet av att jobba som säljare, och har även arbetat som skribent. 

Vad innebär ett jämställt samhälle för dig?
I ett jämställt samhälle har alla samma möjligheter och rättigheter - oavsett vilka de är. Tyvärr präglas vårt samhälle av begränsande strukturer som gör att vissa inte har möjlighet att nå sin fulla potential, bland annat på grund av fördomar och förutfattade meningar. Därför är det arbete som AllBright gör så viktigt!

Vad gör du för att inspirera?
Det som, enligt mig, fungerar allra bäst är att föregå med ett gott exempel. Jag försöker alltid vara peppande och komma med lösningar istället för att peka på problem. Till exempel tycker jag att den ensamhet som många äldre känner är hjärtskärande, så en söndag i månaden är jag med och arrangerar fikaträffar för ensamboende äldre.

Vad kommer du bidra med på AllBright?
Då jag både är kommunikatör och genusvetare har jag ett jämställdhetsperspektiv i allt jag gör. Jag är en fena på inkluderande kommunikation som är tillgänglig för alla - inte bara för dem som har bakgrund inom näringslivet. Jag har också bra pejl på det som sker i samhället, och är ofta snabb på bollen när det hänt något stort - något som kommer komma väl till pass i den dagliga driften av de sociala medie-plattformarna. 

Vill du komma i kontakt med Maija? Skicka iväg ett mail till: maija.inkala@allbright.se

Historiskt lyft för kvinnor på ordförandeposten

Andelen kvinnor i styrelserna ökar endast 1 procentenhet under 2018. Det visar vårens beslut från nio av tio bolag. Andelen kvinnor som ordförande tar däremot ett historiskt kliv framåt.
- I styrelserna i stort gör
 kvinnor knappt märkbara framsteg. I det nuvarande tempot når vi jämställda styrelser år 2024. En tydlig ljuspunkt är antalet kvinnor på ordförandeposten som går från 19 till 27 personer. Det låter kanske inte så dramatiskt, men är 42% fler kvinnor, vilket vittnar om att dammluckorna nu verkligen kan vara på väg att öppnas, säger Tove Dahlgren, tillförordnad vd på stiftelsen AllBright. 

Hittills har 285 börsbolag offentliggjort sina förslag till nya styrelser. Förbättringarna på jämställdhetsområdet är i år minimala. Fjolårets siffra på 33 procent kvinnor i börsstyrelserna ersätts nu med siffran 34 procent.
- Styrelserna som tidigare gjort stora framsteg slår nu av på takten. Dagens låga tempo vittnar om att ägarna envist blundar för kvinnors kompetens för styrelsearbete, ett riskabelt resursslöseri som svenska bolag inte borde ha råd med, säger Dahlgren.

Årets positiva överraskning sker istället på den tyngsta posten. Hela åtta bolag går mot strömmen och väljer en kvinna som ny ordförande där det tidigare suttit en man på ordförandeposten. Andelen kvinnor bland börsens styrelseordföranden går under 2018 från sex till nio procent. Några av de bolag som skiftat styrelseordförande och tillsatt en kvinna är Kinnevik, Kungsleden och Indutrade.
- Att välja en kvinna som ordförande eller vd skärper ofta organisationerna i djupet. Bolagen med en kvinna på vd-post är oftast jämställda också i ledningsgruppen. Det är som att skygglapparna rasar, och att tydliga förebilder öppnar för fler kvinnor, säger Dahlgren

STYRELSEORDF.jpg

Kvinnor och män rekryteras däremot på mycket olika sätt till ordförandeposten. Under årets stämmosäsong har totalt 50 styrelseordföranden bytts ut och det går att se skillnader i rekryteringarna.
- Samtliga nya ordförandekvinnor rekryteras inifrån styrelsen. Bland männen rekryteras däremot var tredje utifrån. Uppenbarligen bedöms kvinnor och män på olika sätt. Kvinnor testas i konkret arbete, medan män oftare plankar in på gamla meriter, säger Dahlgren.

Intresset för att skifta styrelseledamöter är fortsatt högt. I år byts 13 procent av alla styrelseledamöter ut. Samma andel som byttes ut förra året. Av alla utbytta styrelseledamöter ersätts däremot 66 procent av män. Endast en tredjedel av nyvalen är kvinnor.
- Att ersätta en man med en annan man är tyvärr fortfarande den blinda traditionen i styrelserna, fler valberedningar ersätter även avgående kvinnor med män. Inte bara är det här ett dåligt recept för jämställdhet, det tyder även på lata valberedare som nöjer sig med att ha sökt upp i alla fall en kvinna, säger Dahlgren.

Antalet bolag som i år nått jämställdhet är 32 stycken. Sammanlagt på börsen finns nu 104 bolag med jämställda styrelser. Bland årets framsteg märks SAS, Boliden och Besqab. Totalt 16 bolag går i stället bakåt från tidigare jämställdhet till mansdominans vid årets stämmor. Här återfinns finns bland andra Attendo, Svenska Handelsbanken, Ratos och Alfa Laval.

Kontakt:
Tove Dahlgren, 
tf vd, stiftelsen AllBright
073-940 34 05
tove.dahlgren@allbright.se

AllBright + Almedalen = sant

Panel Almedalen.jpg

AllBright kommer till Almedalen för att sprida kunskap om jämställdhet och meritokrati. Sedan 2011 har vi kontinuerligt kartlagt börsbolagens ledningsgrupper, styrelser och valberedningar. Sedan 2016 har vi utbildat och rådgivit bolag i hur de kan skapa mer hållbara, inkluderande arbetsplatser. Vi är specialister på jämställdhet och näringsliv.

Vill ni använda ert utrymme i Almedalen till att lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor? AllBrights experter och föreläsare bistår gärna. Vi bidrar med fakta, affärsnytta och erbjuder konkreta råd för förbättring. 

Vi erbjuder:

Deltagande i debatter 
AllBright diskuterar ofta nyttan och värdet av mångfacetterade grupper i media och panelsamtal. Våra experter bidrar med kunskap, statistik och konkreta råd.

Föreläsningar om vikten av jämställdhet och meritokrati 
AllBrights experter är flitigt anlitade föreläsare. Vi har delgett fakta från våra rapporter på bland annat Creative MorningsTEDx, Stora styrelsedagen och för en lång rad organisationer och företag. Läs mer om våra föreläsare här. 

Moderering av samtal 
Våra experter har omfattande erfarenhet av att moderera olika typer av samtal. Vi har modererat bland annat pressevenemang, panelsamtal och konferenser.

Presentation av vår jämställdhetsstatistik
I sex år har AllBright kartlagt likriktningen i svenska börsnoterade bolag. Vi har ett gediget statistiskt underlag som ger en tydlig fingervisning om dagens jämställdhets- och mångfaldsläge.

AllBright är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för en jämställd svensk arbetsmarknad. Genom en kombination av opinionsbildning och utbildning uppmuntrar vi företagsledare och chefer att själva driva på för utveckling. Målet är en arbetsmarknad där alla människor ges samma möjlighet att nå sin fulla potential oavsett kön eller bakgrund.

Har du några frågor eller vill veta mer? Eller vill du ta en kaffe eller säga hej i Almedalen? Tveka inte att höra av dig!
Kontakt: tove.dahlgren@allbright.se

Luften ur för jämställdhet på börstoppen

Börsbolagens yttersta toppskikt blir inte mer jämställt än förra året, snittet för alla 314 bolag stannar på 33 procent kvinnor. Det visar statistiken när nära hälften av årets förslag till börsstyrelser presenterats.  
– Vi räknade med ett stort kliv framåt för jämställdhet i år, men istället snubblar svenska bolag på målsnöret. Det är oroväckande om de senaste årens framsteg bara varit ett spel för gallerierna, säger Tove Dahlgren, tillförordnad vd på stiftelsen AllBright. 

Hittills har 139 förslag till nya styrelser nått bolagens ägare när 4 av 10 börsbolag har presenterat sina kandidater. Totalt sett bland dessa ligger andelen kvinnor på 36 procent. 
– Årets trend är tyvärr riktigt tråkig läsning. Bolagen som hittills har lämnat förslag når inte jämställdhetsmålet, och tidigare år visar att siffran tenderar att bli lägre ju längre in i stämmosäsongen vi kommer. Det är dags att redan nu börja hissa en varningsflagg så att debatten når in på bolagstämmorna. säger Dahlgren. 

Hela fjorton bolag går i år bakåt i utvecklingen. De går från en tidigare jämställd styrelse till mansdominans vid årets stämma. Bland dem hittas Avanza, Ericsson och Ratos. På Ratos avböjer styrelseproffset Charlotte Strömberg omval vilket gör att de går från 43 procent kvinnor till 33. Ericsson backar från tidigare 45 procent kvinnor till 30 procent. 
– Flera av bolagens valberedare utmärker sig genom att inte hitta ersättare till de kvinnor som avgår vid årets stämma. De flesta av dessa erkända bolag bör inte ha några som helst problem att hitta kvinnor, de har dessutom råd att anlita professionella rekryterare när det egna nätverket sviker, säger Dahlgren. 

En knapp tredjedel av de granskade bolagen, 40 stycken, står i år stilla i fråga om jämställdhet. Det är bolag som Holmen, Industrivärden och SEB som inte gör några som helst förändringar i andelen kvinnor. Sjutton bolag gör framsteg, men lyckas ändå inte bli jämställda.  
– De här bolagen har varit pinsamt sena i starten och flera av dem ligger således långt efter. Teknikjätten ABB har tydliga problem trots framsteg då de går från 10 till 18 procent kvinnor. Det är inte ens halvvägs till jämställdhet, säger Dahlgren.  

Glädjande är att 12 bolag tar klivet från mansdominans till jämställdhet. Bland dem finns Mekonomen, SAS och Volvo. Volvo blir jämställda på ett defensivt sätt när de minskar styrelsen med en person då Volvo Cars vd Håkan Samuelsson inte blir omvald. 
–  Det blir spännande att se hur många av bolagen som på stämman kan nämna att de uppnått det historiska målet om jämställdhet. Eller om de måste låta en medioker insats smyga in under skämsradarn, säger Dahlgren. 

Börsens dolda makthavare

Vi har granskat ett av börsens största maktcentra -  valberedningarna. Rapporten visar att endast 13 procent av valberedningarna består av kvinnor. Valberedningarna arbetar i det tysta och har länge undkommit granskning. Ju osynligare något är, desto mindre jämställt tenderar det att bli. Beredningar som jobbar bakom kulisserna är inget undantag. Av de 1206 platser i valberedningarna innehar kvinnor endast 159 platser.

Rapporten hittar du här: Börsens dolda makthavare

Rapportsläpp: Börsens dolda makthavare

BDM5_.jpg

Vi har granskat jämställdheten i ett av börsens största maktcentra – valberedningarna. Rapporten visar att kvinnor endast utgör 13 procent av valberedarna och att rekryteringsprocesserna behöver professionaliseras. Valberedningarna är avgörande för att få in kvinnor i styrelserna. Drygt hälften av alla börsbolag har beredningar beståendes av bara män. Av dessa bolag är det tre fjärdedelar som är ojämställda i styrelsen. Bolag med bara män i valberedningen tycks ha svårt att identifiera och rekrytera kvinnor.

De institutionella ägarna som förvaltar miljarder av medborgarnas pensionspengar bör föregå med gott exempel och uppvisa jämställdhet bland deras representanter. Men bland institutionerna ser det inte mycket bättre ut, där återfinns endast 21 procent kvinnor.

I rapporten intervjuas representanter från valberedningarna och institutionerna, styrelseproffs och forskare. De intervjuade ger en bild av att jämställdhet är viktigt i samhället men inte har någon betydelse i valberedningarna. Ett resonemang vi känner igen från flera branscher. Oavsett makthavare och sektor skjuts ansvaret för jämställdhet över på någon annan.

Vi gör denna temperaturmätning av jämställdheten i valberedningarna för att belysa avsaknaden av kvinnor på ledande positioner i börsbolagen.

Rapporten hittar du här: Börsens dolda makthavare

8 mars

8 mars.jpg

Internationella kvinnodagen inträffar 8 mars varje år och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Dagen instiftades år 1910 och har nu funnits i 108 år. På AllBright smygstartar vi uppmärksammandet av 8 mars redan på söndag den 4:e mars då vi släpper årets första jämställdhetsrapport. Rapporten kartlägger ett område som länge flugit under radarn och undgått granskning. Hela rapporten hittar ni på www.allbright.se/rapporter  på söndag den 4 mars kl 21:00. 

Under veckan fortsätter vi att uppmärksamma kvinnors situation genom att delta i panelsamtal. Den 8:e mars inleder vi med ett frukostsamtal med fastighetsbranschen, för att därefter diskutera kvinnors underrepresentation på höga poster i samhället med SNS. Vid lunch deltar vi i Equal March tillsammans med Women Career’s Network och på kvällen entrar vi Södra Teatern. Varmt välkomna att delta!

 

Efter #metoo – hur går branschen vidare?

Fastighetsägarna Stockholm och nätverket Fastella bjuder in till ett frukostseminarium för att diskutera hur vi kan gå vidare efter #metoo och skapa hållbara, sunda arbetsplatser.

Arrangör: Fastighetsägarna och Fastella
Datum: torsdag 8 mars 2018
Tid: Kl 8.00-9.00 (Frukost serveras från 7:30)
Plats: Fastighetsägarnas hus, Alströmergatan 14, Stockholm
Anmälan krävs: http://bit.ly/2HRJmOm

Vilka är kvinnorna i toppen?

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, ändå är kvinnor underrepresenterade på höga positioner. Och betydligt färre kvinnor än män har höga inkomster.

Arrangör: SNS
Datum: torsdag 8 mars 2018
Tid: Kl 9.00-10.15 (Kaffe och bulle från 8:45)
Plats: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm
Anmälan krävs: http://bit.ly/2t0OPPm

Lunchföreläsning

Arrangör: Women Carrer’s Network & Uppsalaekonomerna
Datum: torsdag 8 mars 2018
Tid: Kl 12:00-13:00
Plats: Uppsala Universitet, Ekonomikum

8 mars med Clara Henry och vänner

Fira internationella kvinnodagen med oss! Clara Henry pratar jämställdhet och framtidshopp med bokaktuella författare och feministiska inspiratörer i svallvågorna av #metoo.

Arrangör: Bonnierförlagen och Selmastories
Datum: torsdag 8 mars 2018
Tid: 19:30
Plats: Södra Teatern, Stockholm
Anmälan krävs: http://bit.ly/2F6jLzu

Är du vår nya kommunikatör?

Stiftelsen AllBright söker en initiativrik och kreativ kommunikatör som vill driva vårt opinionsbildande arbete framåt. Är du en stjärna på att skriva, gillar du att stå på scen och är van vid sociala medier? Sök tjänsten senast den 14 mars!

Som kommunikatör ansvarar du för den dagliga driften av stiftelsens samtliga sociala medie- kanaler. Här ges du stort utrymme att vara innovativ i ditt planerande och producerande av innehåll. Rollen som kommunikatör innebär även att producera text till våra rapporter, debattartiklar och pressmeddelanden, varför en bakgrund eller utbildning inom skrivande kan vara till stor fördel.  

I rollen assisterar du även stiftelsens projektledare i de löpande projekten. Dessa är i dagsläget de två årliga rapporterna, projektet Styrelsegranskaren samt det årliga jämställdhetspriset AllBrightpriset. Eftersom en stor del av AllBrights arbete består av att sprida information och utbilda behöver du även vara bekväm med att samla data, föreläsa och/eller processleda.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som kommunikatör, journalist och/eller opinionsbildning i någon form. Erfarenhet av vår målgrupp, svenskt näringsliv, är meriterande. I en liten organisation som vår krävs en väl utvecklad initiativförmåga såväl som ett flexibelt och prestigelöst förhållningssätt. Vi tror att du har god samarbetsförmåga och trivs i ett litet arbetslag.

Vi tror att du har:

·       Akademisk examen inom kommunikation, journalistik eller annan utbildning som bedöms likvärdig
·       Erfarenhet av opinionsbildande arbete
·       Erfarenhet av att producera rapporttext, pressmeddelande och debattartiklar
·       Mycket goda kommunikativa egenskaper

Meriterande kvalifikationer:

·       Kunskap om jämställdhet, mångfald och normkritik
·       Kännedom och/eller erfarenhet av svenskt näringsliv
·       Erfarenhet av att föreläsa och/eller processleda

Lönenivå: 25.000 kr

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 100 procent, med tre (3) månaders provanställning. Hos oss på AllBright erbjuds du en dynamisk och nytänkande arbetsplats med flexibla arbetstider och tillgång till ett brett kontaktnät. 

På AllBright strävar vi efter att vara en jämställd och diversifierad organisation. Frågor om tjänsten besvaras av AllBrights tillförordnade vd Tove Dahlgren. Du når henne på 073-94 03 405. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 mars 2018 till ansokning@allbright.se. Märk din ansökan med ”Kommunikatör”.

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. AllBright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar. 

För närvarande är vi fem anställda på kontoret i Stockholm, och två personer på kontoret i Berlin. Ytterligare 15 personer arbetar på volontärbasis på distans. 

Är du vår nya kontorschef?

Stiftelsen AllBright söker en självgående och organiserad kontorschef med goda ledaregenskaper som vill ta sig an uppdraget att vara vd:s högra hand. Är du en van ledare med god organisatorisk förmåga som brinner för att driva, utveckla och stötta? Sök tjänsten som kontorschef senast den 14 mars!

Som kontorschef har du övergripande ansvar för verksamhetens dagliga drift. Du leder och stöttar våra medarbetare i deras respektive projekt. Du ansvarar för driften av vårt volontärnätverk. Och du följer upp budget och bistår med rapportering till styrelsen. Eftersom en stor del av AllBrights arbete består av att sprida information och utbilda behöver du även vara bekväm med att föreläsa och/eller processleda.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av personal- och budgetansvar i någon form samt ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt. I en liten organisation som vår krävs en väl utvecklad initiativförmåga såväl som en talang för att skapa ramverk, delegera, prioritera och ge återkoppling. Eftersom rollen kräver handledning av personal såväl som att representera stiftelsen utåt tror vi att du är kommunikativ, entusiasmerande och bra på att samarbeta. 

Vi tror att du har:

·       Akademisk examen inom ekonomi, personalvetenskap, projektledning eller motsvarande
        utbildning som bedöms likvärdig
·       Erfarenhet av att leda ett mindre team
·       Erfarenhet av att planera och följa upp en budget
·       God administrativ förmåga
·       Goda kommunikativa egenskaper

Meriterande kvalifikationer:

·       Erfarenheter inom jämställdhets- och mångfaldsarbete
·       Kunskap om makthierarkier och diskriminering
·       Erfarenhet av att föreläsa och/eller processleda

Lönenivå: 33.000 kr

Tjänsten är en visstidsanställning om sex (6) månader på heltid, 100 procent, med start omgående och med chans till förlängning. Hos oss på AllBright erbjuds du en dynamisk och nytänkande arbetsplats med flexibla arbetstider och tillgång till ett brett kontaktnät. 

På AllBright strävar vi efter att vara en jämställd och diversifierad organisation. Frågor om tjänsten besvaras av AllBrights tillförordnade vd Tove Dahlgren. Du når henne på 073-94 03 405. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 14 mars 2018 till ansokning@allbright.se Märk din ansökan med ”Kontorschef”.

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. AllBright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar. 

För närvarande är vi fem anställda på kontoret i Stockholm, och två personer på kontoret i Berlin. Ytterligare 15 personer arbetar på volontärbasis på distans. 

 

 

Är du vår nya utbildningsstrateg?

Nu söker vi en driven och strukturerad utbildningsstrateg för en visstidsanställning om 12 månader. Trivs du med att föreläsa, processleda och brinner du för jämställdhet? Har du tidigare erfarenhet av att verksamhetsutveckla? Sök tjänsten som utbildningsstrateg senast den 27 februari 2018.

Sedan 2016 arbetar vi på AllBright vid sidan av opinionsbildning även med utbildningsinsatser inom jämställdhet och normkritik. I våra utbildningar ingår delar som kartläggning, analys av data och genomförande av kompetenshöjande workshops och föreläsningar. Rollen innebär ansvar för verksamhetsområdets samtliga delar. Från utveckling av utbildningsmaterial och processplanering till att bedriva säljprocesser och genomföra jämställdhetsutbildningar.

Vi tror att du som söker är en välstrukturerad person som gillar att ta stort eget ansvar. Du har tidigare erfarenhet av att bedriva förändringsprocesser i organisationer och du har inga problem med att tala inför publik. Vi hoppas att du har vana av budgetering och metodutveckling och att du precis som vi drivs av att skapa hållbar förändring. Engagemang för jämställdhet och jämlikhet såväl som ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt är avgörande.

Efterfrågade kvalifikationer:

-       Utbildning relevant för tjänsten
-       Erfarenhet av processledning och/eller förändringsarbete
-       Kunskap om normkritik, jämställdhets- och mångfaldsarbete
-       Erfarenhet av att bedriva säljprocesser i någon form

Meriterande kvalifikationer:

-       Erfarenhet av att ta fram utbildningsmaterial
-       Erfarenhet av konsultarbete gentemot större företag/organisationer
-       God kunskap om svenskt näringsliv
-       Erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling

Lönenivå: 28 000 kr

Tjänsten är en visstidsanställning om 12 månader på heltid, 100 procent, med start omgående och med chans till förlängning. Hos oss på AllBright erbjuds du en dynamisk och nytänkande arbetsplats med flexibla arbetstider och tillgång till ett brett kontaktnät. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.

På AllBright strävar vi efter att vara en jämställd och diversifierad organisation. Frågor om tjänsten besvaras av AllBrights tillförordnade vd Tove Dahlgren. Du når henne på 073-94 03 405. Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 27 februari 2018 till ansokning@allbright.se. Märk din ansökan med "Vik. utbildningsstrateg". 

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. AllBright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar. 

För närvarande är vi fem anställda på kontoret i Stockholm, och två personer på kontoret i Berlin. Ytterligare 15 personer arbetar på volontärbasis på distans. 

                     

 

5 snabba med vår nya Utbildningsstrateg Niklas Uppenberg

Niklas_redigerad_pixlr.jpg

Vi har fått äran att ha Niklas Uppenberg som utbildningsstrateg hos oss. Niklas klev på sin tjänst i december och kommer ansvara för utbildningsverksamheten. Vi tänkte säga hej till Niklas och lära känna honom lite bättre, häng med!

Hur kommer det sig att du sökte dig till AllBright?
Jag har under en längre tid haft ögonen på AllBright och kommit i kontakt med stiftelsen i diverse sammanhang. Jämställdhet har även länge varit en fråga som varit prioriterad för mig och något som jag gärna velat arbeta med i någon form. Jag fick tips från en kompis om den här tjänsten och när jag läste arbetsbeskrivningen kändes det helt perfekt för mig!

Vad har du sysslat med innan?
Jag har under flera år arbetat med utbildning, projektledning och opinionsbildning. Senast i rollen som verksamhetschef för Ung Privatekonomi, ett projekt som utbildar ungdomar över hela Sverige inom ämnena privatekonomi och sparande. Jag har även en studiebakgrund inom retorik och strategisk kommunikation vilket jag hoppas ska kunna vara bidragande i denna roll. 

Vad kommer du att bidra med på AllBright?
Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet av att driva effektiva utbildningsprojekt och att samtidigt kunna leverera utbildningar av högsta klass till de bolag och organisationer som väljer att samarbeta med AllBright. Eftersom jag även är något av en börsnörd hoppas jag även kunna bidra med kunskap och exempel på hur andra bolag arbetar effektivt med jämställdhetsfrågor samt hur dessa kan ses ur ett investerarperspektiv.

Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan tycker du?
Den viktigaste jämställdhetsfrågan enligt mig är lika lön för lika arbete. Det är helt orimligt att du som kvinna idag inte ska erbjudas samma möjlighet till lön eller löneutveckling trots att du sitter på en likvärdig position som din kollega som är man.

Vem är du som person?
Jag ser mig själv som en glad och utåtriktad person som försöker hålla energin på topp och sprida denna vidare till de personer jag träffar. Jag älskar matlagning, resor och drömmer allt för ofta på fritiden om att bli amatörsproffs i squash, det går inget vidare dessvärre. Sedan ett tag tillbaka kan jag även definiera mig själv som småbarnspappa och försöker på ett effektivt sätt kombinera sömnbrist, lek och blöjbyte med att vara en bra förebild.  

Har du frågor om våra utbildningar? Kontakta Niklas på: niklas.uppenberg@allbright.se

Vill du bli en del av AllBright?

Volontärer 3.jpg

Sedan 2013 har vi på AllBright ett nätverk av volontärer som stöttar vårt arbete. Volontärnätverket är otroligt betydelsefullt och har lyft stiftelsen till nya höjder. Nu vill vi expandera nätverket ytterligare och letar därför efter dig med stort engagemang. 

Du som volontär
Som volontär bidrar du till att utveckla och genomföra AllBrights arbete. Du hjälper kanske till med att synliggöra AllBright i sociala medier, bistår med hjälp vid datainsamling till rapporter och dylikt eller hjälper oss vid event och arrangemang. Vi tror på att olika kompetenser berikar och strävar därför efter att ge dig utrymme att hjälpa till inom just ditt expertområde. 

AllBright eftersträvar ett volontärnätverk som speglar samhället och eftersöker därför en mångfald i rekryteringen.

Den 9 januari kl. 18:00 har vi en informationsträff om vad volontärnätverket går ut på. Vill du vara en del av nätverket? Skicka en kort beskrivning av dig själv, ditt engagemang och vad du kan bidra med till oskar.eklind@allbright.se senast den 5 januari. Informationsträffen är på vårt kontor i Stockholm, bor du inte i Stockholm tar vi gärna emot din ansökan ändå, flera uppdrag går att göra på distans. 

Vi hoppas på att höra från dig!

Humana vinnare av AllBrightpriset 2017

 Från höger: Bengt Johansson, Per Eriksson, TOve Dahlgren, Christian Kinch, Helena Pharmanson, annica ånäs, sven hagströmer, michaëla berglund

Från höger: Bengt Johansson, Per Eriksson, TOve Dahlgren, Christian Kinch, Helena Pharmanson, annica ånäs, sven hagströmer, michaëla berglund

Börsens mest jämställda bolag har utnämnts. Årets AllBrightpris har delats ut till omsorgsbolaget Humana, med vd:n Rasmus Nerman vid rodret.
- Jag är superglad och otroligt stolt, både på det personliga planet och för Humanas räkning. Det känns fantastiskt att vi blir belönade för vårt aktiva jämställdhetsarbete, säger Humanas vd Rasmus Nerman. 

 Humana är ett nordiskt omsorgsföretag med uppgift att ge människor ett bra liv. De kan stoltsera med både en jämställd ledningsgrupp och styrelse. Därtill visar de också i enkäter att de har en inkluderande medarbetarkultur.
- Juryn har särskilt reagerat på att företaget har värderingsambassadörer inom bolaget. Samt att företagets anställda i hög utsträckning upplever att de har inflytande över sin arbetssituation och utveckling, säger Tove Dahlgren, tillträdande tillförordnad vd på AllBright.

Alla bolag på AllBrights gröna lista, 39 bolag, nominerades i ett första skede. Prisprocessen har bestått av enkätundersökningar och intervjuer. Både vd och medarbetare har fått möjlighet att göra sin röst hörd.
- Humanas inkluderande arbete stannar inte bara vid kön, bolaget är också i färd med att HBTQ-certifiera sina chefer. Det gör Humana till en inspiration för börsens övriga bolag, säger Dahlgren.

Ytterligare tre bolag uppmärksammades för sitt jämställdhetsarbete. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, medicinteknikbolaget Bactiguard och spelbolaget NetEnt var alla finalister.
- Gemensamt för finalisterna är att de alla visar att jämställdhet är ett prioriterat område. Och att man jobbar hårt för att minska diskriminering på arbetsplatsen, de har med andra ord gjort sin jämställdhetsläxa, säger Dahlgren.

Humana noterades på Stockholmsbörsen i mars 2016, det är första gången de är med och tävlar om AllBrightpriset. Priset delades ut under måndagen den 27 november under en middag på Fotografiska med finalisterna och juryn.

Juryn bestod av Ahmed Abdirahman, grundare av Politikerveckan i Järva, Anna Ryott, vice vd Norrsken Foundation, Bengt Johansson, vd Forsen, Michaëla Berglund, juryns ordförande och vd Michaël Berglund AB, Suad Ali, expert Migrationsverket och Sven Hagströmer, styrelseordförande Creades och Avanza.

AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Vi arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. AllBright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar.

Kontakt: Tove Dahlgren, tillträdande tillförordnad vd, AllBright, 073-9403405, tove.dahlgren@allbright.se

Tove Dahlgren – ny tillförordnad vd för Stiftelsen AllBright

 Foto: Linnéa Jonasson/Appendix fotografi 

Foto: Linnéa Jonasson/Appendix fotografi 

Styrelsen i stiftelsen AllBright har utsett Tove Dahlgren till tillförordnad vd under Amanda Lundetegs föräldraledighet med start den 15 december 2017.

Tove Dahlgren kommer närmast från tjänsten som utbildningschef på AllBright. Hon är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik och genusvetenskap med särskild kompetens inom jämställdhetsintegrering. Det senaste året har hon byggt upp AllBrights utbildningsverksamhet och arbetat bland annat med bolag som Akademiska Hus, Grant Thornton och Tictail.

- Vi är mycket glada över att Tove Dahlgren tar över som tillförordnad vd. Tove har varit viktig i utvecklandet av utbildningsverksamheten och med henne i spetsen ser vi fram emot fler meritokratiska och jämställda bolag, säger styrelsens ordförande Michaëla Berglund.

- Det känns fantastiskt kul att få förtroendet att leda AllBright under våren. AllBright är en stark röst i jämställdhetsdebatten och en ypperlig plattform för att driva på för förändring. Jag ser fram emot att arbeta aktivt för att skapa mer hållbara bolag som tar tillvara på alla samhällets talanger och resurser, säger Tove Dahlgren.

Tove Dahlgren tillträder sin tjänst den 15 december 2017.

Tre fjärdedelar av tyska börsbolag saknar kvinnor

Präsentation+Bericht+September+2017+Nr2.jpg

I dag släpper tyska AllBright sin årliga rapport om könsfördelningen i tyska börsbolags ledningsgrupper. Rapporten visar att näringslivet fortfarande domineras av män och att hela 75 procent av bolagen inte har någon kvinna i ledningsgruppen.

Rapporten som heter ”Ledning utan mångfald?” visar för första gången utvecklingen sedan den första tyska AllBrightrapporten som publicerades för ett år sedan. I år är det bara två av 160 börsbolag som har en jämställd ledningsgrupp. Detta till skillnad från Sverige som har 39 jämställda bolag av 298. Ledningsgrupperna består till 93 procent av män. Och på vd-posten finns det enbart tre kvinnor.

I styrelserna ser det något bättre ut. Men trots att Tyskland har en kvoteringslag som säger att minst trettio procent av ledamöterna ska vara kvinnor så utgör kvinnorna bara 27 procent. Där har Sverige lyckats bättre utan kvotering med sina 33 procent kvinnor i styrelserna.

En positiv förändring är dock märkbar, få internationella storbolag vågar numera visa upp en ledningsgrupp med bara män. De 30 största storföretagen på DAX-listan rekryterade en fjärdedel kvinnor till sina ledningsgrupper under det gångna året. Bolagen med fler än en kvinna ökar också.

Rapporten hittar du här

För mer information om rapporten, kontakta wiebke.ankersen@allbright-stiftung.de eller christian.berg@allbright-stiftung.de

AllBrightrapporten 2017

För sjätte året i rad har vi granskat jämställdheten i börsbolagens ledningsgrupper. Även om utvecklingen går framåt så går det bekymmersamt långsamt. I år har andelen kvinnor ökat med minimala 1 procentenhet till 21 procent. Rapporten visar även att vart fjärde börsbolag är rödlistat*. Och endast 6 procent av börs-vd:arna är kvinnor. Män är med andra ord fortfarande överrepresenterade i svenskt näringsliv.

AllBrightrapporten 2017 visar att:

-       9 av 10 bolag bromsar utvecklingen
-       Först år 2039 når vi jämställda ledningar
-       289 av börsens vd:ar är män och endast 17 är kvinnor
-       Endast 11 procent av ledningsgrupperna har utländsk bakgrund
-       Bolag som har en kvinna som vd har högre andel kvinnor i ledningsgruppen än bolag som styrs av män

Vi gör denna granskning av jämställdheten i börsbolagen för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Vi vill att alla människor ska ha rätt att nå sin fulla potential oavsett kön eller bakgrund. Vi är också övertygade om att blandade grupper är bättre grupper. En blandad grupp som speglar samhället har större förutsättningar att fatta välgrundade beslut och nå ut till alla potentiella konsumenter. 

*Efter att ha mottagit kritik med hänvisning till teorin om priming, det vill säga hur olika ord förknippas med olika betydelser har vi insett att våra listor bidrar till att färgen vit förknippas med något positivt och svart till något negativt. Vi har därför beslutat att ändra färgerna på listorna till färger som ingår i trafikljus. Det vill säga den tidigare vita listan är numera grön, den gråa är gul och den svarta är röd.

Här kan du ta del av AllBrightrapporten 2017. 
Och här kan du ta del av den engelska versionen: The AllBright report 2017

AllBrightrapporten 2017

På måndag den 11 september släpps AllBrightrapporten 2017. För sjätte året i rad har vi granskat jämställdheten i börsbolagens ledningsgrupper. Framstegen i årets rapport är några av de mest blygsamma någonsin. Men likriktningen är inte bara en fråga om kön. Börsens ledningar är enfaldiga även när det kommer till utländsk bakgrund. I rapporten presenteras vilka bolag som är bäst på jämställdhet respektive vilka som är sämst.

Varje år rangordnar vi börsbolagen från bäst till sämst på att befordra kvinnor till ledningsgruppen. Vi gör denna temperaturmätning av jämställdheten i näringslivet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Men också för att lyfta fram de bolag som kvinnor som vill göra karriär bör söka sig till.

Klockan 00:30 den 11 september finns rapporten att ladda ned här.

Förra årets AllBrightrapport hittar du här.