Storbolagen nära jämställdhetsmålet

Majoriteten av alla börsbolag har nu lämnat sina förslag till nya styrelser. Storbolagen når rekordhöga 39 procent kvinnor, snubblande nära jämställdhetsmålet om minst 40 procent av vardera kön. Nästan hälften av valberedningarnas nyvalsförslag utgörs av kvinnor.  
– Om resterande sju storbolag skiftar 10 män med 10 kvinnor kommer 2017 bli året då Sverige för första gången kan fira jämställda storbolagsstyrelser, säger Amanda Lundeteg, vd på Stiftelsen AllBright.

Sammantaget bland de bolag som hittills har lämnat förslag till nya styrelser ligger andelen kvinnor på 35 procent. Samma bolag låg föregående år på 33 procent och har därmed ökat med två procentenheter. 

Vart tionde bolag tar klivet från mansdominans till jämställdhet. Bland dessa återfinns bland annat börsjättarna Assa Abloy, H&M, ICA Gruppen, Saab och Skanska. Storbolagen är därmed ynka en procentenhet ifrån målet om 40 procent kvinnor. I realiteten innebär det att resterande storbolag måste ersätta några män med kvinnor alternativt utöka styrelserna med 13 kvinnor.
–Stora bolag har länge varit fanbärare och det är positivt att de fortsätter framåt.  Än finns chans för jättarna att nå målet men för att det ska ske är det avgörande att bolag som Autoliv, AstraZeneca och Melker Schörling gör betydande förändringar i år. Dessa kommer vi hålla extra koll på framöver, säger Lundeteg.

Åtta bolag går i motsatt riktning. De var tidigare jämställda men har nu lämnat förslag på styrelser med en majoritet män. Vårdbolaget Capio väljer in Swedbanks sparkade vd Michael Wolf som styrelseordförande och sjunker ner till 38 procent. Klädbolaget Björn Borg som tidigare var jämställda minskar styrelsen med en person och hamnar utanför spannet för jämställdhet.
–Bakåtsträvarna blir lyckligtvis allt färre men fortfarande envisas vissa bolag med att återvinna skandalomsusade män framför kompetenta kvinnor. Capios val av ny ordförande sänder en märklig signal till medarbetare och potentiella investerare, säger Lundeteg.

Tre procent av bolagen är helt mansdominerade i styrelserna. Hotellföretaget Rezidor får ny ägare och går från en jämställd styrelse till en med enbart män. Axis, Stockwik Förvaltning och TradeDoubler gör inga förändringar i sina styrelser utan fortsätter med total mansdominans.
–Medan kapitalförvaltare i Storbritannien nu tar strid och röstar emot företag som saknar kvinnor i amerikanska bolag fortsätter svenska fondbolag att släppa igenom gubbtunga styrelser. Förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan detta blir tydligt även för svenska aktieägare, säger Lundeteg.

Det Tyska Thomas-kretsloppet

I dag släpper tyska AllBright sin andra rapport. Rapporten visar att precis som Sverige, har Tyskland sitt eget Thomas-kretslopp, där Thomas rekryterar Thomas som rekryterar Thomas. 93 procent av ledningsgrupperna består av män. 

93 % män med liknande bakgrund
I de tyska börsbolagens ledningsgrupper råder en extrem monokultur. I ledningsgrupperna hos de 160 listade bolagen på Frankfurtbörsen finns det 46 kvinnor och 630 män. Det innebär 93% män som alla är mer eller mindre kopior av varandra; ekonomer (48%) eller ingenjörer (23%) med utbildning i västra Tyskland (69%) eller i utlandet (30%) och födda i genomsnitt 1964. Ofta heter de Thomas eller Michael; sammanräknat är antalet Thomas och Michael i ledningsgrupperna fler (49) än antalet kvinnor (46). Av tyska börs VD-ar heter 5 procent Thomas. 2 procent är kvinnor.

Thomas ersätts med nya Thomas
Under det senaste året kom 89 procent män, som i princip motsvarar Thomas-schablonen, in i ledningsgrupperna. Någon öppning för kvinnor eller nya personlighetstyper sker knappast. Eftersom mer än 12 procent av personerna i ledningsgrupperna byts ut varje år, vore det möjligt att få jämställda ledningsgrupper inom 6 år om man årligen rekryterade 50-50 kvinnor och män.

Pipeline av kvinnliga chefer spelar liten roll
Ungefär hälften av ledningsgruppsmedlemmarna internrekryteras, men företagen använder sällan sina pipelines av chefskvinnor. Tvärtom har många bolag med en hög andel kvinnor på mellanchefsnivå helt mansdominerade ledningsgrupper. Inte en enda intern kvinna har sedan 2015 befordrats till ledningsgruppen i de företag som har över 20 procent kvinnor på chefsnivån under ledningsgruppen.

Ledningsgrupperna inte en del i förändringsprocessen
Företagens ledningsgrupper verkar i de flesta tyska börsbolag vara särfall där andra rekryteringsregler gäller än i övriga delar av företaget. Företagen ser inte själva företagsledningen som en del i en förändringsprocess, utan istället för att leta efter annorlunda och innovativa personer, är det passform, säkerhet och magkänsla som styr valet.

Ljus i mörkret
Det finns dock företag som går före; trots låg kvinnoandel på mellanchefsnivå har kvinnor som gjort intern karriär i bolagen Siemens och Daimler befordrats till ledningsgruppen. Dessa bolag ingår därmed i den lilla skara av 6 av 160 tyska börsbolag som överhuvudtaget har mer än en kvinna i ledningsgruppen.

De 46 kvinnorna, hur kom de till ledningsgrupperna?
Trots att kvinnorna är så få jämfört med männen kan några intressanta iakttagelser göras: de kvinnor som rekryterats externt får ofta tjänstgöra i företaget en testperiod på ett par år innan de kommer in i ledningsgruppen. Av de kvinnor som under de senaste två åren rekryterades till ledningsgrupper hade 40 procent arbetat i 1-5 år i företaget innan de fick en ledningsgruppspost. Bland männen var det bara 6 procent som hade denna ”prövoperiod”.

Vidare verkar det inte finnas någon direkt koppling mellan antalet kvinnor i styrelsen och kvinnor i ledningsgrupperna. Däremot är det intressant att de enda 2 bolagen av de 160 som har jämställda ledningsgrupper också hör till den försvinnande lilla andelen företag som också har en kvinna på styrelseordförandeposten.

För mer information om rapporten, kontakta wiebke.ankersen@allbright-stiftung.de eller christian.berg@allbright-stiftung.de

 

Fastighets-vd:ar utmanar i jämställdhet

Från vänster: Mona Finnström, vd Fastigo, Kerstin lindberg göransson, vd akademiska hus, Bengt Johansson, vd forsen, henrik saxborn, vd castellum, Amanda lundeteg, vd allbright, terje johansson, vd mkb fastighets ab. 

Från vänster: Mona Finnström, vd Fastigo, Kerstin lindberg göransson, vd akademiska hus, Bengt Johansson, vd forsen, henrik saxborn, vd castellum, Amanda lundeteg, vd allbright, terje johansson, vd mkb fastighets ab. 

Fastighetsbranschen klättrar på jämställdhetsstegen och är uppe på hela 33 procent kvinnor i ledningarna. Men trots framgångarna har branschen en bra bit kvar till jämn könsfördelning. Nu tar fyra fastighets-vd:ar, tillsammans med AllBright, ytterligare krafttag och utmanar övriga bolag och branscher att följa efter.
–Vi har samlat fyra bolag som vill utvecklas. De sätter konkurrensen åt sidan och är istället intresserade av att samarbeta för en mer jämställd bransch. AllBright vill ge bolagen kunskapen som är katalysatorn för förändring, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen AllBright.

Branschen visar att det är fullt möjligt att nå jämställda styrelser, och är dessutom snubblande nära jämn könsfördelning i ledningarna. På bara fem år har andelen kvinnor i ledningarna ökat från 18 till 33 procent. Och sett till hela fastighetsbranschen är drygt 4 av 10 i ledningsgruppen en kvinna, enligt en undersökning från fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.
–Branschen har fattat att jämställdhet är bra för affärerna och bolagen är angelägna om att återspegla människorna som de verkar för. Dessa bolag bygger fastigheter och skapar samhällen som ska komma såväl kvinnor som män till gagn, säger Lundeteg.

Men trots framgångarna är fastighetsbranschen bara bäst av de sämsta. Därför lovar nu vd:arna för bolagen Akademiska Hus, Castellum, Forsen, och MKB Fastighets AB att arbeta aktivt med jämställdhet tillsammans med stiftelsen AllBright.
–Vd:arna har valt att bli konkreta, sätt mål, pröva nya arbetsmetoder och möta varandra för att gemensamt ta fram de bästa handgreppen, säger Lundeteg.

Som första konkreta aktion i detta löfte undertecknar vd:arna AllBrightavtalet som innebär att företagen under 2017 åtar sig att gå igenom ett första fyrstegsprogram. Programmet innefattar att:  

1.     Kartlägga jämställdheten

Chefer som vilt gissar på rimliga insatser riskerar stjälpa mer än hjälpa. Företagen åtar sig därför att kartlägga medarbetarnas upplevelse av jämställdhet på arbetsplatsen genom medarbetarenkäter.

2.     Budgetera för ett aktivt arbete

Allt för ofta hamnar ansvaret för jämställdhetsarbetet på en ensam HR-person som får stånga sig blodig för förändring. Eller ännu hellre en grupp kvinnor som driver frågorna utanför ordinarie arbetstid. Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga och bör behandlas därefter. Företagen åtar sig därför att avsätta en specifik budget för jämställdhetsarbetet.

3.     Utbilda bort okunskap

En jämställd och inkluderande företagskultur uppstår inte av sig själv. Förändring kräver kunskap om normer och diskriminering bland såväl chefer som medarbetare. Företagen åtar sig därför att erbjuda minst en normkritisk utbildning till ledningsgrupp och medarbetare.

4.     Målsätta representationen i ledningen  

Ledningsgrupperna är företagens operativa beslutsorgan, här gäller förebildseffekten: en jämställd chefsgrupp manar till jämställdhet inom organisationen i stort. Företagen åtar sig därför att sätta in aktiva åtgärder för att skapa jämställda ledningsgrupper där inget kön finns representerat till mer än 60 eller mindre än 40 procent.

Förhoppningen är att samarbetet ska skapa vågor av jämställdhet över hela företag och branscher och även in i helt andra branscher. Det räcker inte med att sätta tidsbestämda mål, alla måste göra det de kan för att säkerställa en företagskultur fri från sexism, exkluderande jargong och osakliga löneskillnader.
–Fler vd:ar behöver finna modet att växla upp utvecklingstakten. AllBright agerar bara ögonöppnare och bidrar till ett första steg. De stora avgörande stegen måste ske ute på bolagen.

AllBright kommer kontinuerligt att rapportera om samarbetet med bolagen på allbright.se. Vd:arna som har valt att ingå i samarbetet är: Bengt Johansson, vd Forsen, Henrik Saxborn, vd Castellum, Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus, Mona Finnström, vd Fastigo – Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB.  

 

 

Vår nya projektledare Omar Ajmal

Vi är så glada över att kunna presentera vår nya medarbetare Omar Ajmal! Han ansvarar för stiftelsens löpande projekt så som rapporter och konferenser. Vi har ställt fem snabba frågor för att lära känna Omar bättre. 

Hur kommer det sig att du sökte dig till AllBright?
Jag hade följt AllBright i sociala medier ett tag och när jag såg att organisationen sökte ny personal så tänkte jag att det kunde vara en utmärkt plattform för mig att dels kunna få arbeta med frågor som jag verkligen brinner för men även på ett konkret sätt få vara delaktig i en positiv förändring.

Vad har du gjort innan?
Jag kommer närmast från att ha drivit en konsultverksamhet vid namn Yourimpact som arbetade med att tillhandahålla utvärdering och analys av sociala effekter främst för non-profit projekt och organisationer. Tidigare har jag arbetat med att stödja sociala entreprenörer men min bakgrund och utbildning är egentligen främst inom nationalekonomi.

Vem är du som person?
Jag är en ganska tillbakalutad men ändå överaktiv person som drivs av att se resultat. Jag gillar matlagning, är enormt nördigt intresserad av fotboll och försöker samla på mig så många roliga upplevelser det bara går.  

Varför är ett jämställt näringsliv viktigt för dig?
Det är extremt viktigt att det inte är ens kön eller andra egenskaper som bestämmer de förutsättningar som individen ges snarare än ens meriter. Jag har egentligen väldigt svårt att se varför det inte är en fråga som är viktig för alla i samhället.

Vad kommer du att bidra med på AllBright?
Som nationalekonom och en person som arbetat mycket resultatinriktat så hoppas jag kunna bidra med mina kunskaper inom statistik och utvärdering. Framförallt så tycker jag att det kommer bli grymt roligt att få arbeta med den data som organisationen har och vidareutveckla den analysen till att innefatta fler variabler än kön och på så sätt se till att organisationen blir relevant för ännu fler människor.

Kvinnorna ökar trots slopad kvoteringslag

Hotet om kvotering är borta. Trots det fortsätter kvinnornas intåg i börsbolagens styrelser.
– I bolagen med nya styrelser ligger andelen kvinnor på hela 38 procent. Det är snubblande nära 40-procentspärren. Bolagen kan klara detta utan lagstiftning, men då krävs det ett lite större engagemang, särskilt från de som motsatte sig lagstiftningen om kvotering, säger Amanda Lundeteg, vd för Stiftelsen AllBright.  

En fjärdedel av alla valberedningar har lämnat förslag till styrelserna. Andelen kvinnor klättrar nu upp två procentenheter till 38 procent jämfört med föregående år.

SG .jpg

–Det är för tidigt att ropa hej. Tidigare har vi sett att bolagen som är först ut också är mest jämställda. I fjol började det starkt men bolagen på slutet var riktigt dåliga och summan blev endast 31 procent kvinnor. Därför kommer vi lägga extra fokus på bolagssvansen i år, säger Lundeteg.

Hälften av bolagen som lämnat förslag presenterar jämställda styrelser. Bland bolagen märks välkända Telia, Axfood och SCA.  
–Hittills är det främst storbolagen som har nominerat nya styrelser, och tidigare år visar att jättarna är bättre på jämställdhet än medelstora och små bolag. Antagligen beror det på att de är mer uppmärksammade och har fler ögon på sig. Just därför tittar vi gärna lite extra på mindre bolag, säger Lundeteg.

Av de granskade bolagen går 14 procent från mansdominans till jämställdhet inför årets stämmosäsong. Bankerna briljerar och bevisar att kompetens är könsneutralt. De mindre bankerna Collecor, Nordax, Nordea och TF Bank ligger alla på 50 procent av vardera kön. Mest imponerande är TF Bank som ökar andelen kvinnor från 14 procent till 50.
–Bankerna är tävlingsinriktade och vill vara i framkant. Särskilt de små har den förmågan. Att TF Bank som noterades 2016 gör en sådan mäktig förflyttning sitt första år på börsen visar på vikten av att ägarna vill och har ett engagemang. Då går jämställdhet att fixa, säger Lundeteg.

En fjärdedel av bolagen slarvar fortfarande med tillsättningarna. Bland sömnpillren märks läkemedelsbolaget Medivir och IT-konsulten Tieto Oyj ut. Båda bolagen sumpar chansen och byter ut två män mot två nya män.
– Det är fascinerande hur vissa bolag enträget fortsätter blunda för affärsnyttan med blandade styrelser. Mest kvinnofientliga är Bergs Timber som hittills är det enda bolaget som fortsätter styra med enbart män i styrelsen. Förhoppningsvis börjar nu valberedningens ordförande Bertil Lönnäs tycka att det kännas ensamt i botten. Han är välkommen att slå en signal så ska vi ge tips, säger Lundeteg.

I skuggan av det slopade kvoteringshotet framträder även ögontjänarna. 1 av 10 bolag tar steg bakåt och däribland återfinns storbanken SEB som inte längre är jämställd. Samma resa gör industrigruppen Beijer Alma och industrikoncernen Cavotec.
– SEB är banksektorns stora bedrövelse. Just nu utmärker de sig som enda banken som inte är jämställd. Annika Falkengren lämnar stora skor att fylla. Det är det ingen tvekan om att finansvärlden kryllar av kompetenta kvinnor. Men det är svårt att locka dem till banken, om de inte också tillåts att bli chefer och styrelsemedlemmar, säger Lundeteg.

Trots flera framsteg så är män fortfarande i majoritet bland de nya styrelseledamöterna. Kvinnor utgör 43 procent av valberedningarnas nyvalsförslag.
–Siffran är högre än vi någonsin tidigare sett. Men så länge fler män än kvinnor väljs in är det tydligt att jämställdheten kommer dröja. AllBrights tips till valberedningarna är att ersätta fler kompetenta män med än mer kompetenta kvinnor, det är den enda logiska vägen framåt.   

 

8 mars med AllBright

Varje år den 8 mars inträffar den internationella kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors situation över hela världen. På AllBright tjuvstartade vi uppmärksammandet av 8 mars redan i måndags då vi släppte en rapport om jämställdheten i Svenska riskkapitalbolag. Rapporten visar på alarmerande siffror gällande andelen kvinnor på ledande positioner. Endast 3 av totalt 92 partners är kvinnor. I investeringsteamen utgör kvinnor enbart 14 procent. Samtliga bolag har misslyckats med jämställdhetsläxan.

Vi fortsätter att lyfta och uppmärksamma kvinnors situation genom att delta i panelsamtal under veckan. Vi kommer tala om vilka möjligheter kvinnor har att nå och arbeta i ledande politiska och ekonomiska positioner i Sverige och i Europa, vad vi kan göra för att förbättra flickor och kvinnors rättigheter i världen och om troll på nätet och mycket mer.

 

Kvinnor som makthavare och beslutsfattare – hur jämställt är Sverige?

Vilka möjligheter har kvinnor att nå och arbeta i ledande politiska och ekonomiska positioner i Sverige och i Europa? Hur ser pensions- och löneklyftorna ut mellan kvinnor och män? Är bindande kvoter rätt väg för att säkerställa bättre kvinnlig representation i styrelser? Välkommen på ett panelsamtal om kvinnors ekonomiska egenmakt den 8 mars i Europahuset.

Arrangör: Europaparlamentet
Datum: Onsdag, 8 mars 2017
Tid: Kl. 09.30–11.00 (kaffe och registrering från kl. 9.00)
Plats: Europahuset plan 2, Regeringsgatan 65 i Stockholm

 

”Världen går bakåt – hur går vi framåt?”

Kom och häng med andra feminister, inspireras och hämta kraft. Maktsalongen bjuder på fantastiska tal av inga mindre än vår jämställdhetsminister Åsa Regner och AllBrights VD Amanda Lundeteg.

Arrangör: Maktsalongen
Datum: Onsdag, 8 mars 2017
Tid: 18-21
Plats: Tegelbacken 4

 

Femdefenders talk

Stockholms volontärgrupp bjuder in till panelsamtal om jämställdhet. Hur långt har vi kommit? Vad kan vi göra för att förbättra flickor och kvinnors rättigheter i världen? Mellan kl 14-16 hålls panelsamtal om kvinnors rättigheter och jämställdhet i samhället.

Arrangör: Kvinna till Kvinna
Datum: Lördag, 11 mars 2017
Tid: 13.00-17.00
Plats: Juno Public Relations, Gamla Brogatan 9, Stockholm

Hoppas vi ses! 

Barocka krav fäller kvinnor

I dag släpper vi rapporten "Riskkapitalet trängs vid skampålen". En granskning av jämställdheten i svenska riskkapitalbolag. För att uppmärksamma rapporten hos den kommande arbetskraften är vi på landets universitet och avråder kvinnor från att söka sig till den mansdominerade branschen. Först när bolagen själva skapar en inkluderande företagskultur och visar att de tar frågan om jämställdhet på allvar anser vi att kvinnor bör söka sig dit. 

Riskkapitalisterna tycks tro att kompetensen sitter i slipsen - och de anställer gärna kopior av sig själva. Det finns fler partners med namnet Johan eller Henrik än det finns partners som är kvinnor. Snittpartnern är dessutom 48 år och har en master i ekonomi från Handelshögskolan.

Är du kvinna med en förkärlek för finans? Är du intresserad av en blomstrande karriär där du får möjlighet att nå din fulla potential? Sök dig då inte till riskkapitalbranschen - branschen är inte redo för dig än!

Här kan du läsa hela rapporten. 

Q&A om ”Riskkapitalet trängs vid skampålen"

Varför släpper AllBright denna rapport?

AllBright arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv och i förlängningen arbetsliv. Som ett led i detta arbete kartlägger och analyserar stiftelsen olika branscher och presenterar resultaten i rapporter. Riskkapitalbranschen är en bransch med stor inverkan på det svenska samhället genom de företag de äger och de pensionspengar de förvaltar. Branschen är extremt mansdominerad och därför i AllBrights intresse. Syftet med rapporten är att undersöka, kartlägga och presentera svar på varför så få kvinnor tar sig till ledande position i bolagen. Syftet är även att bistå branschen med kunskap kring hur de kan arbeta för att bättra representationen och jämställdheten på samtliga nivåer.

Hur har datainsamlingen gått till?

Andelen kvinnor och män på partnersidan och inom investerarorganisationen har samlats in genom att bolagen har kontaktats via mail och ombetts att uppge denna information. I vissa fall då bolagen inte återkopplat via mail har informationen i stället samlats in genom telefonsamtal. Siffrorna samlades in under jan-feb 2017.

Hur har personens kön kodats? 

Bolagen har i mail eller över telefon själva fått uppge andel och antal kvinnor och män på partnernivå och inom investerarorganisationen. AllBright har inte gjort några egna tolkningar av personernas kön baserat på namn, bild eller dylikt.

Vilka kommer citaten i rapporten ifrån?

Citaten kommer från några av de 30-tal intervjuer som utförts. De som citerats arbetar på någon position inom de granskade bolagen. De intervjuade innehar olika titlar som t.ex. partner, investeringsrådgivare, HR-direktör, kommunikationschef, marknadschef och ordförande. En del citat kommer från några av de 108 studenter som responderat på studentenkäten.

Vad baserar ni slutsatserna i rapporten på?

Argument och slutsatser är AllBrights egna. Dessa baseras på de 30-tal intervjuer som utförts med personer som på olika sätt har insyn i branschen. Förutom personer som arbetar inom bolagen har intervjuer utförts med forskare, studenter, journalister, branschrepresentanter och andra som på olika sätt har insyn i riskkapitalbranschen. Argument och slutsatser tar även avstamp i rapportförfattarnas kunskap om framgångsrika jämställdhetsstrategier samt de strukturer som generellt missgynnar kvinnor. Rapportförfattarnas tidigare erfarenheter bl.a. från att granska andra branscher väger även de in.

Varför utför ni kampanjer på universitet?

För att skapa förändring i framtiden är det viktigt att informera framtidens arbetskraft om dagsläget. Studenterna kan bidra till mer jämställdhet genom att sätta press på sina blivande arbetsgivare men först måste de få information om hur bra respektive dåliga bolagen är inom jämställdhetsområdet idag. AllBright arbetar dessutom för att varje människa ska ha samma möjlighet att nå sin fulla potential oavsett kön eller bakgrund. I flera av de granskade bolagen tycks det onekligen vara svårare att göra karriär som kvinna. Det tycker AllBright att studenterna har rätt att veta.

Varför avråder ni kvinnor från att söka sig till branschen? Borde ni inte uppmuntra dem för att det ska bli jämställt?

Därför att det inte är kvinnornas ansvar att “göra” branschen jämställd. Det är en tung och orättvis börda att lägga på någon som är i minoritet att denne ska kliva in och förändra inifrån. AllBright menar istället att det är bolagens ansvar att skapa jämställdhet och en inkluderande företagskultur. Först när de visar att de tar frågan på allvar tycker vi att kvinnor ska söka sig dit.

Varför hänger ni ut bolagen i stället för att hjälpa dem?

AllBright tror att dålig publicitet är en bra drivkraft för att motivera de som sitter på makten att skapa förändring. Att rikta strålkastarljuset mot de företag som misslyckas med jämställdhet har alltid varit AllBrights strategi. Detta har tidigare gjorts mot sveriges största juristbyråer och samtliga börsbolag och har visat sig ha god effekt när det kommer till att få företagsledarna att uppmärksamma problemet. Genom att uppmärksamma hela samhället på branschens problem hoppas AllBright kunna bidra till att ännu fler sätter press på företagsledarna. På så sätt är svartlistning och uthängning i förlängningen ett sätt att hjälpa företagen till förändring.

Rapporten hittar du här. 

Riskkapitalet trängs vid skampålen

AllBright har granskat jämställdheten i ett av Sveriges största maktcentra – riskkapitalbolagen. Rapporten visar på alarmerande siffror gällande andelen kvinnor på ledande positioner. Endast 3 av totalt 92 partners är kvinnor. I investeringsteamen utgör kvinnor enbart 14 procent. Samtliga bolag har misslyckats med jämställdhetsläxan. 

I rapporten intervjuas partners, investerare, intressenter och studenter som ger bilden av en sluten och bakåtsträvande bransch. Förklaringarna till frånvaron av kvinnor stavas snäv syn på kompetens. I rapporten presenteras vilka bolag som är sämst på att befordra kvinnor, varför bolagen misslyckas, och vad som behöver hända för att riskkapitalet ska förändras.

Vi gör denna granskning av jämställdheten i riskkapitalbolagen för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Vi är övertygade om att blandade grupper är bättre grupper. En blandad grupp som speglar samhället har större förutsättningar att fatta välgrundade beslut och nå ut till alla potentiella konsumenter. 

Här kan du ladda ned rapporten. 

Kungsleden vinnare av AllBrightpriset 2016

Börsens mest jämställda bolag har utnämnts. Stiftelsen AllBright som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv har detta år utsett fastighetsbolaget Kungsleden till vinnare av det årliga AllBrightpriset. Prisutdelningen ägde rum under konferensen AllBrightdagen den 15 november i Stockholm.
– Konststycket är att få alla i organisationen att vara involverade i arbetet för att nå jämställdhet, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Prisprocessen inför AllBrightpriset har bestått av enkätundersökningar där bolagens jämställdhetsarbete har utvärderats av såväl vd som medarbetare. Det vinnande bolaget Kungsleden hade en svarsfrekvens på 94 procent bland medarbetarna, och majoriteten av dessa hade bara positiva saker att säga om bolaget. Företagets anställda upplever att män och kvinnor har samma möjlighet till karriär och att ledningen arbetar aktivt mot diskriminering. Bolaget har under lång tid arbetat med jämställdhet genom återkommande lönerevisioner, tydligt jämställdhetsfokus i den årliga medarbetarenkäten och genom att vd och ledningsgrupp tar ansvar för frågan.
– För oss i juryn var det detta som fick vågen att tippa över till Kungsledens fördel. Inget annat bolag hade en lika hög svarsfrekvens eller lika positiva medarbetarsvar, säger juryns ordförande Michaëla Blomquist.

Ytterligare två bolag premierades för ett imponerande jämställdhetsarbete. Spelbolaget NetEnt knep andraplatsen framför telekombolaget Tele2 som slutade på en tredjeplats. 32 bolag var nominerade och 10 bolags vd:ar och medarbetare svarade på AllBrights enkäter om jämställdhetsläget på arbetsplatsen.
– Gemensamt för finalisterna är att de inte nöjer sig med hygienfaktorer som jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Utöver tydliga tidsbestämda mål utbildar de både chefer och medarbetare i normkritik och inkludering. En viktig förutsättning för att behålla den bästa kompetensen, säger Amanda Lundeteg, vd AllBright.  

Förutom prisutdelning innehöll AllBrightdagen panelsamtal med forskare, experter och politiker. Årets fokus låg på fördomar och hur dessa sätter käppar i hjulet för meritokratiska och jämställda arbetsplatser.
– Vi har i flera år presenterat statistik på ojämställdheten i näringslivet och pratat om hur heterogena grupper är mer kreativa, lönsamma och bättre på att lösa problem. I år ville vi gå än djupare och ta reda på varför vi ändå inte når jämställdhet och mångfald. Jag tror och hoppas att AllBrightdagens publik lämnar med nya insikter om hur fördomar präglar deras arbetsplats och chefsskap, och vad de kan göra annorlunda, säger Amanda Lundeteg.

 

Säg hej till AllBright Tysklands vd:ar!

Christian Berg, Wiebke Ankersen 

Christian Berg, Wiebke Ankersen 

Den allra första tyska AllBrightrapporten är släppt. Nu siktar de tyska vd:arna Christian Berg och Wiebke Ankersen framåt och hoppas på att se ett mer balanserat tyskt näringsliv. 

Hur kom ni i kontakt med AllBright i Sverige?
I vårt tidigare arbete som ansvariga för press och kommunikation på svenska ambassaden Berlin sökte vi efter en svensk näringslivsföreträdare som kunde delta i en paneldebatt om jämställdhet i arbetslivet med finansminister Magdalena Andersson, den tyska jämställdhetsministern och en tysk sociologiprofessor. Vi kom snabbt på Sven Hagströmer och AllBright och Sven tackade direkt ja till att medverka på seminariet och nu drygt ett år senare leder vi AllBrights tyska systerstiftelse och har just publicerat den första tyska AllBrightrapporten, en rolig och snabb utveckling!

Vad har ni för bakgrund?
Wiebke är tyska och skandinavist. Hon har arbetat med kommunikationsfrågor på tysk-svenska organisationer, de senaste åren som pressattaché på svenska ambassaden i Berlin.

Christian är svensk ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har under 20 år arbetat som diplomat på UD, de senaste åren som avdelningschef på svenska ambassaden i Berlin.

Vad är syftet med att starta upp AllBright i Tyskland?
Idag påminner situationen i Tyskland mycket om hur det såg ut i Sverige för 10-15 år sedan när det gäller andelen kvinnor i de tyska näringslivets ledningsgrupper (6,5%). Vi tror att AllBright med erfarenheter från den svenska utvecklingen och ett annorlunda modernt angreppsätt kan förändra debatten också i Tyskland och förhoppningsvis påskynda hela processen mot jämställda ledningsgrupper som är i ett inledningskede. Vi hoppas också kunna inspirera debatten i Sverige genom att förmedla innovativa koncept som tyska företag utvecklar för att få in kvinnligt ledarskap på de högsta nivåerna, det ska bli spännande att se!

Hur skiljer sig det svenska näringslivet mot det tyska?
I stort är de mycket lika med många internationella storföretag som är beroende av export och att ligga i absoluta framkanten när det gäller såväl teknisk utveckling som modernt ledarskap. Traditionella könsroller spelar dock en betydligt större roll i Tyskland, och i synnerhet i tyskt näringsliv. Det som också skiljer länderna är att Tyskland har en stor mängd framgångsrika mellanstora företag som är spridda i olika delar av landet och ofta är mer präglade av traditionella värderingar. Hur dessa företag ska bli framgångsrika i att ställa om sig till mer moderna ledningstrukturer kan bli avgörande för den tyska konkurrenskraften framöver.

Hur har stiftelsen mottagits i det tyska näringslivet?
Det finns ett stort intresse för AllBright. För det första tycker man det är spännande att det faktiskt inte är staten utan personligheter från det svenska näringslivet som grundat AllBright i såväl Sverige som Tyskland. För det andra är svenska erfarenheter intressanta, Sverige är sett som föredöme inte bara i sociala frågor, men också i ekonomiska frågor. Mediagenomslaget kring den första rapporten var stort, men trots det så har vi förstås stora utmaningar framför oss när det gäller att komma i kontakt med företag och driva på utvecklingen.

Varför är fler kvinnor på chefsnivå och mer diversifierade ledningsgrupper viktigt? 
Vi vill ju att alla ska ha samma möjligheter att uppnå sin fulla potential. Så är det ju inte idag. Och där är även förebildsfunktionen viktig, det behövs såväl kvinnliga ledarförebilder, men också manliga chefer som står upp för jämställdhet och kan vara förebilder för yngre män. Och dessutom finns det ju många internationella studier som visar på att jämställda ledningsgrupper är ett recept för ekonomisk framgång.

Vad är ert bästa jämställdhetstips?
Att övertyga männen att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan något som är fundamentalt för att få en harmonisk och välfungerande företagskultur som leder till lönsamma och konkurrenskraftiga företag. Det är först när männen tar frågan på allvar och känner sig delaktiga som en genuin förändring kan ske.

9 av tio tyska chefer är män

Kvinnorna lyser med sin frånvaro i tyska bolag. Endast ett enda börsbolag placerar sig på AllBrights vita lista över jämställda bolag. Kvinnorna utgör totalt sett 6,5 procent av ledningsgrupperna. Och den svarta listan över bolag med noll kvinnor i ledningarna dominerar börsen.   

Idag släpper AllBrights tyska systerstiftelse den allra första AllBrightrapporten någonsin. Rapporten kartlägger, likt den svenska, andelen kvinnor i börsbolagens 160 ledningsgrupper och styrelser.

Rapporten är en förvånansvärt dyster läsning. Att det tyska näringslivet är dåliga på jämställdhet är ingen nyhet men att det är så mycket sämre än det svenska överraskar. Den första tyska rapporten visar betydligt sämre resultat än den första svenska rapporten som presenterades för fem år sedan. Jämför vi jämställdhetsläget i de två ländernas näringsliv idag får tyskarna skämmas. 6,5 procent kvinnor i ledningsgrupperna mot Sveriges rekordsiffra på 20 procent.

Endast ett enda bolag, Aareal Bank, placerar sig på vita listan med 40 procent kvinnor i ledningen. En stor skillnad mot Sverige där 32 av börsens bolag numer befinner sig på vita listan. I Sverige dominerar den gråa listan med bolag som har åtminstone en kvinna i ledningen men som inte når upp till jämn könsfördelning (168 jämfört med 37 i Tyskland). I Tyskland dominerar den svarta listan över bolag med noll kvinnor i ledningarna, 122 bolag. 18 av de tyska bolagen tar plats på den dubbelsvarta skämslistan över bolag utan kvinnor i vare sig ledningsgrupp eller styrelse. I Sverige har svarta listan som mest innehaft 100 bolag vilket var för fem år sedan.

Rapporten släpps på årsdagen av den tyska kvoteringslagens införande, lagen omfattar främst styrelserna men även ledningarna. Lagen tvingar bl.a. de tyska bolagen att publicera målsättningar för jämställdhetsarbetet i ledningarna i årsredovisningen. Bolagen skall uppge hur stor ökning av antalet kvinnor de skall ha till år 2017. Bolagen kan dock välja att sätta målet “noll kvinnor” vilket hela 110 av de 160 bolagen har valt att göra. Ytterst anmärkningsvärt och avslöjar en omodern syn på kvinnor som chefer.

Förklaringarna till målsättningen “noll kvinnor” känner vi igen från svenskt näringsliv. Tyska företagsledare menar att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor, att de inte hittat kvinnor, och att det inte kommer ske några nyrekryteringar inom de kommande åren.

Rapporten visar även att det svenska näringslivets överflöd av “Anders” har en tysk motsvarighet. Tyska bolag har ett  ”Thomas-kretslopp” där samma chefstyp tillsätts om och om igen. Vill man inte ha Thomas, är Michael också mycket gångbar. Det finns till och med fler Thomas och Michael tillsammans än vad det finns kvinnor i ledningarna.

Det tyska näringslivet är på många sätt en industriell förebild för Sverige men jämställdhetsmatchen vinns med hästlängder av Sverige. Med nuvarande prognos kan tyskarna förvänta sig jämställda ledningar tidigast år 2050.

Tyskland har ett betydligt sämre utgångsläge än Sverige, men därmed också större utvecklingspotential. Vi hoppas att rapporten ska skaka om tyskt näringsliv och mana till akut bättring.

För mer information, kontakta:
Amanda Lundeteg
Vd Stiftelsen AllBright
070 234 88 08, amanda@allbright.se

Kvoteringslagen tömde chefsledet

Den drygt tio år gamla kvoteringslagen i Norge visar att problemet med representation sträcker sig långt utanför styrelserna. Initialt minskade andelen kvinnor på övriga chefsnivåer drastiskt. Med andra ord flyttade lagen problemet. 
– Kvoteringslagen startade en rovdrift på kvinnor till styrelserna. Det är förstås positivt. Men här krävs ett mer gediget hemarbete av politikerna, företag och rekryterare. Annars blir lagen bara en laserpekare utan batterier, säger Amanda Lundeteg.

När Norge införde kvotering till styrelserna för drygt tio år sedan minskade andelen kvinnor i ledningsgrupperna till fördel för styrelserna, men utvecklingen kommer förhoppningsvis se annorlunda ut i Sverige.
 Det finns inget skäl till att det ska bli lika allvarliga effekter här. Kompetenta och erfarna svenska kvinnor har bankat på styrelsedörrarna i många år utan att bli insläppta. Bolagen behöver inte vaska i ledningarna för att hitta kvinnor, det är bara att vända sig direkt till proffsrekryterare, säger Lundeteg.

I Sverige har också debatten varit mer högljudd och redan höjt andelen kvinnor i styrelserna från 23 till 32 procent senaste tre åren. Det gör också att bristen på kvinnor inte alls är lika överhängande.
– Tyvärr hörs ibland ursäkten att det saknas kvinnor. Men ofta handlar det om att använda mer professionella sökmetoder. Det måste ägarna lära sig, säger Lundeteg.

Erfarenheter pekar också på att problemet inte bara handlar om styrelsen. Vi behöver bredda frågan, menar Lundeteg. Det krävs omfattande arbete för att starta långa kedjereaktioner.
– Att bara skjuta på styrelsen blir symbolpolitik. Bristerna finns på många andra adresser; i allt från utbildningar, chefsrekryteringar och vd-utnämningar, säger Lundeteg.

Ytterligare ett land som infört kvotering är Tyskland. Där infördes lagen för snart ett år sedan. Men effekterna av kvoteringslagen är svaga. Andelen kvinnor på styrelsenivå uppgår nu till 25 procent medan andelen kvinnor på ledningsnivå uppnår fjuttiga 6 procent. Bolagen slänger sig med alla de klassiska bortförklaringarna till varför de ännu inte ökat andelen kvinnor. 
– Risken finns att även svenska bolag börjar använda lagstiftningen som en ursäkt för att inte arbeta aktivt med jämställdhet på andra nivåer. Det vore beklämmande eftersom andelen kvinnor i ledningarna endast utgör 20 procent. Därmed blir extra viktigt att följa AllBrights svarta lista de kommande åren, säger Lundeteg. 

AllBright i Almedalen 2016

Den årliga Almedals-veckan börjar lida mot sitt slut. Vi har varit på plats och lyft frågor om jämställdhet, mångfald och representation. För dig som inte var på plats har vi samlat de bästa klippen. 

Almedals-veckan rivstartades på måndagen med ett frukostsamtal mellan IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och vår vd Amanda Lundeteg. Tillsammans diskuterade de hur vi stoppar ´Anderskretsloppet´ och får fler kvinnor att göra karriär. Hur vi ökar jämställdheten på våra arbetsplatser och vad männen kan bidra med. Modererade samtalet gjorde Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete.

 

På tisdagen var det dags att diskutera jämställda pensioner tillsammans med Fi:s partiledare Gudrun Schyman, Göteborgspostens politiska redaktör Alice Teodorescu och Dagens Industris politiska redaktör PM Nilsson. Amanda Lundeteg lyfte problemet i att många chefer hindrar kvinnor från att klättra i karriären och att kvinnorna därmed går miste om högre tjänstepension. Hela seminariet kan du se här. 

Sveriges Elevkårer och SACO Studentråd arrangerade Sveriges största studentmottagning i Almedalen. Fokus var att prata om informerade studieval och vad politiker kan göra för att underlätta valen för studenter. På plats fanns Uppsala studentradio som intervjuade Amanda Lundeteg, arbetsmarknadsminster Ylva Johansson och Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé. Amanda berättar om hur det var när hon pluggade och hur hon upptäckte att såväl studierna som samhället är ojämställt. Här kan du höra inslaget. 

Under onsdagen intog Amanda Lundeteg scenen och  pratade om digitalisering på Futurions seminarium. Med på scenen var Carl Frey, forskare, Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion, Elin Bäcklund, årets IT-tjej 2016 och Anton Landehag, samhällspolitisk expert på Ungdomsbarometern. 

 

Veckan avslutades med en intervju med Expressens Hannes Nelander. Amanda Lundeteg frågas ut om arbetet på AllBright, när vi får jämställda ledningsgrupper och vilka politiska lösningar som skulle ha möjlighet att öka jämställdheten i samhället. 

 

Jämflosk-BINGO i Almedalen

Efter fem års kartläggningar av jämställdhet i svenskt näringsliv är slutsatsen tydlig: svenska företag har allvarliga problem med representationen av kvinnor på ledande positioner. Visste du till exempel att det bara finns 20 procent kvinnor i de börsnoterade bolagens ledningsgrupper? Och visste du att Anders är det vanligaste namnet i såväl ledningsgrupperna som styrelserna?

Vi tycker att det är hög tid för företagsledare att sluta rekrytera sina polare från golfbanan eller universitetet, och istället dags för dem att börja se till meriter. När vi påpekar den orimliga mansdominansen får vi ofta dåliga ursäkter som svar. De vanligaste jämställdhetsflosklerna har vi samlat i vår #jämfloskbingo. 

Nu vill vi att DU hjälper oss sätta dit företagsledarna som inte tar jämställdhetsfrågan på allvar. Almedalen är ett utmärkt tillfälle för debatt, och ett utmärkt tillfälle att syna dåliga ursäkter och jämställdhetsfloskler. Genom att ta med dig vår #jämfloskbingo till seminarier och debatter och ställa frågor om jämställdhetsarbetet kan du: 1. Ställa företagsledare till svars och 2. Sätta ett kryss i varje ruta för de ursäkter du hör och vinna vårt finafina pris om du är den första som får bingo!

Har du fått bingo? Tweeta BINGO! till @AllBrightswe och hashtaga med #Jämfloskbingo! Är du den första söker vi upp dig för att dela ut priset.

Tips på frågor att ställa till företagsledare:

- Hur många kvinnor har ni i ledningsgruppen?
- Hur arbetar ni för att öka andelen kvinnor?
- Vad har ni definierat för orsaker till att andelen kvinnor är så låg?
- Vad gör du som vd för att öka jämställdheten?
- Vad gör du som vd för att skapa en inkluderande företagskultur?
- Varför ska kvinnor söka sig till ert företag? 

Ladda ned ditt jämflosk-bingo här och var med i tävlingen!

Förändringar i Stiftelsen AllBrights styrelse

Nya styrelseledamöterna Amanda Lundeteg och Peter Rothschild 

Nya styrelseledamöterna Amanda Lundeteg och Peter Rothschild 

Stiftelsen AllBright gör under verksamhetsåret 2016 förändringar i styrelsesammansättningen. Tillträder som ordinarie ledamöter gör Amanda Lundeteg, tillika stiftelsens vd, samt Peter Rothschild, grundare och koncernchef BioGaia AB. Tidigare ledamot Dilsa Demirbag-Sten samt suppleant Sophia Bendz har avböjt omval.
– Vi går nu in en ny fas med expansion utanför landsgränserna. Det innebär en utökad roll för vd och kräver nya entreprenöriella kompetenser i styrelsen, säger Michaëla Blomquist, styrelseordförande.

Amanda Lundeteg har varit Stiftelsen AllBrights vd i snart tre år. Amanda har prisats för sitt ledarskap och sin kommunikativa förmåga av bl.a. centralorganisationen TCO och tidningarna Veckans Affärer och Resumé.
– På grund av stiftelsens expansion till Tyskland kommer vd-rollen att utvecklas. Amanda kommer ingå i den tyska AllBrigt-styrelsen och att välja in vd även i den svenska styrelsen blir då ett naturligt beslut, säger Michaëla Blomquist.

Peter Rothschild har en bred styrelseerfarenhet och arbetar i dagsläget som ordinarie ledamot i 14 företag. Peter är dessutom grundare av och koncernchef i börsnoterade läkemedelsföretaget BioGaia. Peter har länge prioriterat jämställdhetsfrågan och kan i BioGaia uppvisa såväl en jämställd ledningsgrupp som styrelse.
– Genom könsfördelningen i BioGaia visar Peter för andra bolag att jämställdhet är möjligt, en viktig signal om att det går, bara en lägger manken till, säger Michaëla Blomquist. 

Ett stort tack riktas till avgående styrelseledamot Dilsa Demirbag-Sten samt suppleant Sophia Bendz. Båda har avböjt omval till följd av andra åtaganden. Dilsa och Sophia har båda arbetat i styrelsen sen stiftelsens grundande.  
– Utan Dilsa och Sophias kunskap och unika perspektiv hade AllBright inte varit där vi är idag. Vi är tacksamma för tiden de avsatt och önskar dem båda lycka till med framtida åtaganden, säger Michaëla Blomquist. 

Styrelsen består nu av ordförande Michaëla Blomquist, ledamöterna Amanda Lundeteg, Claes Hemberg, Peter Rothschild, Rebecca Lucander, Sven Hagströmer och Thérèse Mannheimer.  


Jämställdhet på agendan i Almedalen!

Snart är det dags för den årliga Almedals-veckan! Vi kommer vara på plats och lyfta frågan om representation på ledande positioner, samt diskutera jämställdhet och mångfald.

Under veckan deltar vi i samtal med bland annat Alice Teodorescu, politisk redaktör GP, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister Socialdemokraterna, Tomas Tobé, partisekreterare Moderaterna och Gudrun Schyman, partiledare Fi. Vi kommer självklart rapportera från panelerna i våra kanaler. Följ oss på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram för att hålla dig uppdaterad! 

 

Varför är Anders det vanligaste namnet bland chefer?

Datum: Måndag 4/7
Tid: 08:00-08:45
Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2
Arrangör: IF Metall

Beskrivning: IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe samtalar med Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright. Hur stoppar vi Anderskretsloppet och får fler kvinnor att göra karriär? Hur ökar vi jämställdheten på våra arbetsplatser och i vår organisation? Och vad kan männen bidra med? 

 

Hur hittar en rätt i utbildningsdjungeln? 

Datum: Måndag 4/7
Tid: 16:30-17:30
Plats: Konstallgränd 4
Arrangör: Sveriges Elevkårer, Saco Studentråd

Beskrivning: Det är tydligt att utbildningsvalen styrs av kön och social bakgrund. Vad beror detta på och hur kan vi vända trenden? Dessa frågor diskuteras i samband med årets största studentmottagning arrangerad av Sveriges Elevkårer och Sacostudentråd. 

 

Fastighetsbranschen - bäst av de sämsta på jämställda? 
 

Datum: Tisdag 5/7
Tid: 11:45-12:30
Plats: Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt

Beskrivning: Svenska börsbolag har kommit halvvägs till jämställdhet. I dag utgör kvinnor en femtedel av börsbolagens ledningsgrupper, vilket innebär att det "bara" är 20 procentenheter kvar till jämställdhet. I topp ligger fastighetsbranschen, men är endast bäst av de sämsta. Hur ökar vi tempot?  

 

När kvinnorna tar över - trygghetssystem och pensioner i ett samhälle styrt av den nya generationen
 

Datum: Tisdag 5/7
Tid: 13:00-14:00
Plats: Donners plats 2
Arrangör: Dagens Industri, Movestic

Beskrivning: På universiteten, i styrelserummen och i politiken, den nya generationen kvinnor tar över. Vad ställer de för krav på välfärdssysteen, pensioner och företagen? Vi sätter fokus på och diskuterar vilka krav ett mer jämställt samhälle ställer på myndigheter, företag och organisationer. 

 

Supermingel

Datum: Tisdag 5/7
Tid: 15:30-17:30
Plats: Lilla Torggränd 3
Arrangör: Resumé och Veckans Affärer 

Beskrivning: Veckans Affärer och Resumé har en kort spaning, med bland andra Amanda Lundeteg, om vad som varit bäst hittills i Almedalen och vad som händer under veckan. 

 

Digitaliseringen i arbetslivet - vilka är framtidens färdigheter? 

Datum: Onsdag 6/7
Tid: 08:30-09:30
Plats: TCO-parken, Strandgatan 1
Arrangör: Futurion

Beskrivning: Vi befinner oss i början av en robotrevolution. En second machine age, där den snabba digitaliseringen förändrar allt. Eller ser utmaningarna ut som de alltid har gjort? Hur ser framtidens entreprenörer, opinionsbildare och företagsledare på digitaliseringens utmaningar och möjligheter?  

 

Rakt på sak

Datum: Onsdag 6/7
Tid: 13:30-13:45
Plats: Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Tidningen Fastighetsnytt

Beskrivning: Amanda Lundeteg intervjuas av moderator Kristina Alvendal i ett samtal under temat "Rakt på sak". 

 

Intervju med Expressen 

Datum: Fredag 8/7
Tid: 14:15
Plats: Donnersplats H411
Arrangör: Expressen

Beskrivning: Amanda Lundeteg intervjuas av Expressens programledare Hannes Nelander. Det blir ett samtal om jämställdhet inom politik och näringsliv som går att se på plats eller via livesändning.  

 

Vi kommer vara på plats söndag den 3 juli till fredag den 8 juli. Kontakta tove.dahlgren@allbright.se för förfrågan om deltagande i paneler och seminarier.

Vi ses på plats i Almedalen! 

Styrelsegranskaren vecka 19: Vart fjärde bolag nu jämställt

Stämmosäsongen börjar lida mot sitt slut och i stort sett samtliga valberedningar har lämnat sina förslag. Hotet om kvotering har satt fart på jämställdhetsarbetet. Fler kvinnor än någonsin tar nu plats i börsens styrelser och vart fjärde bolag kan stoltsera med en jämställd representation. Tyvärr räcker det inte hela vägen för att företagsledarna även i fortsättningen ska äga frågan om jämställdhet.
– Kvinnor utgör 46 procent av alla nyinvalda ledamöter. Och antalet jämställda styrelser når nya rekordnivåer. Men fortfarande är det hopplöst många valberedningar som famlar i mörkret, säger Amanda Lundeteg, vd, stiftelsen AllBright.

Årets stämmosäsong har inneburit tvära kast. När hälften av valberedningarna hade presenterat sina förslag låg andelen kvinnor på 35 procent och mycket tydde på att ägarna äntligen vaknat till liv. Kvoteringslagstiftningen tycktes långt borta. Ju längre stämmosäsongen pågick ju mer mansdominerade blev valberedningarnas nomineringar, ett mönster som känns igen från tidigare år. Den slutgiltiga andelen kvinnor landar nu på 30,6 procent, en ökning med 2,4 procentenheter från stämmosäsongens start.
– Några lysande exempel hittar vi i fastighets- och finansbranschen. Fastighetsbranschen når som första bransch någonsin 40 procent kvinnor och jämställd representation. Hack i häl kommer finansbranschen som har ökat andelen kvinnor med fyra procentenheter och landar på relativt höga 36 procent styrelsekvinnor, säger Lundeteg. 

Jämställda bolag
De jämställda bolagen blir allt fler. Med veckans bolag har börsen totalt 27 procent jämställda bolag. En ökning med fyra procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Stämmosäsongens sista bolag att imponera gör det ordentligt. Sportamore som tidigare styrts av en styrelse med en övervägande del män väljer in två nya kvinnor och når jämställdhet.
– Sportamore rycker upp sig genom att föreslå Gunilla Herlitz och Birgitta Stymne Göransson och har numer en styrelse som består till femtio procent av kvinnor, säger Lundeteg.

Bolag som gör framsteg
Var femte bolag har gjort framsteg och ökat andelen kvinnor i styrelserna under säsongen. En minskning med sex procentenheter från föregående år då 26 procent av bolagen tog ett kliv framåt i jämställdhetsmarschen.  

Stillastående bolag
39 procent av bolagen har under årets stämmosäsong stått stilla i fråga om jämställdhet. Om samtliga bolag som stått stilla hade ersatt en man med en kvinna hade hela börsen nått upp till 38 procent och nästan gått i mål.
– Denna vecka är det ytterligare tre bolag som bidrar till ett status quo och i förlängningen en implementering av kvoteringslagen. Värst är Karo Pharma och NAXS Nordic Access Buyout Fund som även detta år ligger kvar på noll procent kvinnor, säger Lundeteg.  

Bolag som backar
Andelen bolag som backar utgör 14 procent. En ökning med fem procentenheter från föregående år.
 – 16 bolag styrs fortfarande enbart av män, vilket förvisso är en förbättring mot föregående år då 24 bolag präglades av total mansdominans. Bolagen hade möjlighet att äga frågan, men det är tydligt att valberedningarna sumpar chansen. Om inget oväntat händer, blir det kvotering, säger Lundeteg.

255 valberedningar har efter denna vecka lämnat sina förslag och styrelsegranskaren gör denna vecka sin sista granskning. Totalt sett har börsen 30,6 procent kvinnor i styrelserna – långt ifrån regeringen och EU:s krav om minst 40 procent av det underrepresenterade könet, och ännu längre ifrån en gräns på 50 procent. När stämmosäsongen för 2017 drar igång är vi tillbaka och fortsätter sätta bolagen under lupp.

 

 

Styrelsegranskaren vecka 18: Tele2 når målet. AllTele får bakläxa.

Stämmosäsongen närmar sig sitt slut. Telekombranschen har presenterat alla sina förslag och landar på 32 procent kvinnor i styrelserna. Branschens bov är AllTele som inte har en enda kvinna i styrelsen. Innan de lämnade sitt förslag låg branschen på 37 procent kvinnor men dyker nu till 32.
– TeliaSonera har tidigare i år lagt fram förslag på en jämställd styrelse och nu även Tele2. Att det är telekombranschens jättar som tillslut tar steget och når jämställdhet är oerhört kul att se. Hög tid för branschens övriga bolag att revidera sina förslag om de ska kunna fortsätta konkurrera, säger Amanda Lundeteg, vd stiftelsen AllBright. 

Den totala andelen kvinnor för bolagen som lämnat sina förslag ligger kvar på 32 procent, 3 procentenheter högre än föregående år. Veckans jämställda är Tele2. Veckans bakåtsträvare är AllTele, Episurf och Viking Supply Ships. Sammanlagt med bolagen som ännu inte lämnat sina förslag ligger snittet för samtliga bolag på 30,5 procent kvinnor i styrelserna.

 Veckans jämställda: Tele2
Tele2 gör stora framsteg och går från mansdominans till jämställdhet. Sofia Arhall Bergendorff från Google och Cynthia Gordon från branschkonkurrenten Millicom förstärker telekomjättens styrelse som nu består till femtio procent av kvinnor.

Veckans framsteg: Fingerprint Cards
Endast ett bolag rör sig framåt utan att nå jämställd representation. Fingerprint Cards tillsätter erfarna Åsa Hedin som även syns i styrelser som Tobii, Nolato och CellaVision.
– Det är bara att gratulera Fingerprint Cards till en lyckorekrytering i proffset Åsa Hedin. Tyvärr räcker det inte hela vägen. Förhoppningsvis är det ett första steg mot en snart jämställd styrelse, säger Lundeteg.

Veckans stillastående: Active Biotech, AllTele, Consilium, Episurf, Karolinska Development, Swedish Orphan Biovitrum och Viking Supply Ships
Bolagen utan vilja att förbättras dominerar denna vecka. Sju bolags förslag till styrelser innebär oförändrat läge. Värst är telekombolaget AllTele, Industribolaget Viking Supply Ship och hälsovårdsföretaget Episurf som ligger kvar på noll procent kvinnor. 
– Att flest bolag den här veckan står och stampar är en olycklig överraskning. När en så stor andel bolag fortsätter ignorera kvinnor blir kvoteringslagen svår att ducka, säger Lundeteg.

Veckans baksteg: Autoliv
Ett bolag går bakåt. Autoliv utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en man.
 – Autoliv har en stor styrelse bestående av elva personer. Att vi endast hittar kvinnor på två av dessa stolar tyder på ett uselt valberedningsarbete. Professionella rekryterare bör kasta sig över Autoliv, de är uppenbarligen i desperat behov av hjälp, säger Lundeteg. 

Nu har 252 av 282 valberedningar lämnat sina förslag. Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 10 maj kl 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren. 

Boka AllBrights experter till Almedalen

AllBright kommer till Almedalen för att sprida kunskap om näringslivets likriktning och varför det är så viktigt med meritokrati. Efter fem års kartläggningar av könsfördelningen på svenska arbetsplatser har AllBright ett gediget statistiskt underlag. Den täta kontakten med chefer och anställda har gett oss en tydlig bild av jämställdhets- och mångfaldsarbetet i svenska organisationer och företag. Vi bidrar med fakta, affärsnytta och erbjuder konkreta råd för förbättring. 

Vill ni använda ert utrymme i Almedalen till att lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor? AllBrights experter och föreläsare bistår gärna. 
 

Vi erbjuder:

  • Deltagande i debatter
  • Föreläsningar om vikten av jämställdhet och meritokrati
  • Moderering av samtal
  • Presentation av vår jämställdhetsstatistik


Deltagande i debatter
AllBright diskuterar ofta nyttan och värdet av mångfacetterade grupper i media och panelsamtal. Våra experter bidrar med kunskap, statistik och konkreta råd.

Föreläsningar om vikten av jämställdhet och meritokrati
AllBrights experter är flitigt anlitade föreläsare. Vi har delgett fakta från våra rapporter på bland annat Creative Mornings, TEDx, Stora styrelsedagen och för en lång rad organisationer och företag. Läs mer om våra föreläsare här

Moderering av samtal
Våra experter har omfattande erfarenhet av att moderera olika typer av samtal. Vi har modererat bland annat pressevenemang, panelsamtal och konferenser.

Presentation av vår jämställdhetsstatistik
I fem år har AllBright kartlagt likriktningen i svenska börsnoterade bolag. Vi har ett gediget statistiskt underlag som ger en tydlig fingervisning om dagens jämställdhets- och mångfaldsläge.

Vill du veta mer? Hör av dig till Tove Dahlgren:
tove.dahlgren@allbright.se