Kungsleden vinnare av AllBrightpriset 2016

Börsens mest jämställda bolag har utnämnts. Stiftelsen AllBright som arbetar för ett jämställt och meritokratiskt näringsliv har detta år utsett fastighetsbolaget Kungsleden till vinnare av det årliga AllBrightpriset. Prisutdelningen ägde rum under konferensen AllBrightdagen den 15 november i Stockholm.
– Konststycket är att få alla i organisationen att vara involverade i arbetet för att nå jämställdhet, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Prisprocessen inför AllBrightpriset har bestått av enkätundersökningar där bolagens jämställdhetsarbete har utvärderats av såväl vd som medarbetare. Det vinnande bolaget Kungsleden hade en svarsfrekvens på 94 procent bland medarbetarna, och majoriteten av dessa hade bara positiva saker att säga om bolaget. Företagets anställda upplever att män och kvinnor har samma möjlighet till karriär och att ledningen arbetar aktivt mot diskriminering. Bolaget har under lång tid arbetat med jämställdhet genom återkommande lönerevisioner, tydligt jämställdhetsfokus i den årliga medarbetarenkäten och genom att vd och ledningsgrupp tar ansvar för frågan.
– För oss i juryn var det detta som fick vågen att tippa över till Kungsledens fördel. Inget annat bolag hade en lika hög svarsfrekvens eller lika positiva medarbetarsvar, säger juryns ordförande Michaëla Blomquist.

Ytterligare två bolag premierades för ett imponerande jämställdhetsarbete. Spelbolaget NetEnt knep andraplatsen framför telekombolaget Tele2 som slutade på en tredjeplats. 32 bolag var nominerade och 10 bolags vd:ar och medarbetare svarade på AllBrights enkäter om jämställdhetsläget på arbetsplatsen.
– Gemensamt för finalisterna är att de inte nöjer sig med hygienfaktorer som jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Utöver tydliga tidsbestämda mål utbildar de både chefer och medarbetare i normkritik och inkludering. En viktig förutsättning för att behålla den bästa kompetensen, säger Amanda Lundeteg, vd AllBright.  

Förutom prisutdelning innehöll AllBrightdagen panelsamtal med forskare, experter och politiker. Årets fokus låg på fördomar och hur dessa sätter käppar i hjulet för meritokratiska och jämställda arbetsplatser.
– Vi har i flera år presenterat statistik på ojämställdheten i näringslivet och pratat om hur heterogena grupper är mer kreativa, lönsamma och bättre på att lösa problem. I år ville vi gå än djupare och ta reda på varför vi ändå inte når jämställdhet och mångfald. Jag tror och hoppas att AllBrightdagens publik lämnar med nya insikter om hur fördomar präglar deras arbetsplats och chefsskap, och vad de kan göra annorlunda, säger Amanda Lundeteg.

 

Säg hej till AllBright Tysklands vd:ar!

Christian Berg, Wiebke Ankersen 

Christian Berg, Wiebke Ankersen 

Den allra första tyska AllBrightrapporten är släppt. Nu siktar de tyska vd:arna Christian Berg och Wiebke Ankersen framåt och hoppas på att se ett mer balanserat tyskt näringsliv. 

Hur kom ni i kontakt med AllBright i Sverige?
I vårt tidigare arbete som ansvariga för press och kommunikation på svenska ambassaden Berlin sökte vi efter en svensk näringslivsföreträdare som kunde delta i en paneldebatt om jämställdhet i arbetslivet med finansminister Magdalena Andersson, den tyska jämställdhetsministern och en tysk sociologiprofessor. Vi kom snabbt på Sven Hagströmer och AllBright och Sven tackade direkt ja till att medverka på seminariet och nu drygt ett år senare leder vi AllBrights tyska systerstiftelse och har just publicerat den första tyska AllBrightrapporten, en rolig och snabb utveckling!

Vad har ni för bakgrund?
Wiebke är tyska och skandinavist. Hon har arbetat med kommunikationsfrågor på tysk-svenska organisationer, de senaste åren som pressattaché på svenska ambassaden i Berlin.

Christian är svensk ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har under 20 år arbetat som diplomat på UD, de senaste åren som avdelningschef på svenska ambassaden i Berlin.

Vad är syftet med att starta upp AllBright i Tyskland?
Idag påminner situationen i Tyskland mycket om hur det såg ut i Sverige för 10-15 år sedan när det gäller andelen kvinnor i de tyska näringslivets ledningsgrupper (6,5%). Vi tror att AllBright med erfarenheter från den svenska utvecklingen och ett annorlunda modernt angreppsätt kan förändra debatten också i Tyskland och förhoppningsvis påskynda hela processen mot jämställda ledningsgrupper som är i ett inledningskede. Vi hoppas också kunna inspirera debatten i Sverige genom att förmedla innovativa koncept som tyska företag utvecklar för att få in kvinnligt ledarskap på de högsta nivåerna, det ska bli spännande att se!

Hur skiljer sig det svenska näringslivet mot det tyska?
I stort är de mycket lika med många internationella storföretag som är beroende av export och att ligga i absoluta framkanten när det gäller såväl teknisk utveckling som modernt ledarskap. Traditionella könsroller spelar dock en betydligt större roll i Tyskland, och i synnerhet i tyskt näringsliv. Det som också skiljer länderna är att Tyskland har en stor mängd framgångsrika mellanstora företag som är spridda i olika delar av landet och ofta är mer präglade av traditionella värderingar. Hur dessa företag ska bli framgångsrika i att ställa om sig till mer moderna ledningstrukturer kan bli avgörande för den tyska konkurrenskraften framöver.

Hur har stiftelsen mottagits i det tyska näringslivet?
Det finns ett stort intresse för AllBright. För det första tycker man det är spännande att det faktiskt inte är staten utan personligheter från det svenska näringslivet som grundat AllBright i såväl Sverige som Tyskland. För det andra är svenska erfarenheter intressanta, Sverige är sett som föredöme inte bara i sociala frågor, men också i ekonomiska frågor. Mediagenomslaget kring den första rapporten var stort, men trots det så har vi förstås stora utmaningar framför oss när det gäller att komma i kontakt med företag och driva på utvecklingen.

Varför är fler kvinnor på chefsnivå och mer diversifierade ledningsgrupper viktigt? 
Vi vill ju att alla ska ha samma möjligheter att uppnå sin fulla potential. Så är det ju inte idag. Och där är även förebildsfunktionen viktig, det behövs såväl kvinnliga ledarförebilder, men också manliga chefer som står upp för jämställdhet och kan vara förebilder för yngre män. Och dessutom finns det ju många internationella studier som visar på att jämställda ledningsgrupper är ett recept för ekonomisk framgång.

Vad är ert bästa jämställdhetstips?
Att övertyga männen att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan något som är fundamentalt för att få en harmonisk och välfungerande företagskultur som leder till lönsamma och konkurrenskraftiga företag. Det är först när männen tar frågan på allvar och känner sig delaktiga som en genuin förändring kan ske.

9 av tio tyska chefer är män

Kvinnorna lyser med sin frånvaro i tyska bolag. Endast ett enda börsbolag placerar sig på AllBrights vita lista över jämställda bolag. Kvinnorna utgör totalt sett 6,5 procent av ledningsgrupperna. Och den svarta listan över bolag med noll kvinnor i ledningarna dominerar börsen.   

Idag släpper AllBrights tyska systerstiftelse den allra första AllBrightrapporten någonsin. Rapporten kartlägger, likt den svenska, andelen kvinnor i börsbolagens 160 ledningsgrupper och styrelser.

Rapporten är en förvånansvärt dyster läsning. Att det tyska näringslivet är dåliga på jämställdhet är ingen nyhet men att det är så mycket sämre än det svenska överraskar. Den första tyska rapporten visar betydligt sämre resultat än den första svenska rapporten som presenterades för fem år sedan. Jämför vi jämställdhetsläget i de två ländernas näringsliv idag får tyskarna skämmas. 6,5 procent kvinnor i ledningsgrupperna mot Sveriges rekordsiffra på 20 procent.

Endast ett enda bolag, Aareal Bank, placerar sig på vita listan med 40 procent kvinnor i ledningen. En stor skillnad mot Sverige där 32 av börsens bolag numer befinner sig på vita listan. I Sverige dominerar den gråa listan med bolag som har åtminstone en kvinna i ledningen men som inte når upp till jämn könsfördelning (168 jämfört med 37 i Tyskland). I Tyskland dominerar den svarta listan över bolag med noll kvinnor i ledningarna, 122 bolag. 18 av de tyska bolagen tar plats på den dubbelsvarta skämslistan över bolag utan kvinnor i vare sig ledningsgrupp eller styrelse. I Sverige har svarta listan som mest innehaft 100 bolag vilket var för fem år sedan.

Rapporten släpps på årsdagen av den tyska kvoteringslagens införande, lagen omfattar främst styrelserna men även ledningarna. Lagen tvingar bl.a. de tyska bolagen att publicera målsättningar för jämställdhetsarbetet i ledningarna i årsredovisningen. Bolagen skall uppge hur stor ökning av antalet kvinnor de skall ha till år 2017. Bolagen kan dock välja att sätta målet “noll kvinnor” vilket hela 110 av de 160 bolagen har valt att göra. Ytterst anmärkningsvärt och avslöjar en omodern syn på kvinnor som chefer.

Förklaringarna till målsättningen “noll kvinnor” känner vi igen från svenskt näringsliv. Tyska företagsledare menar att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor, att de inte hittat kvinnor, och att det inte kommer ske några nyrekryteringar inom de kommande åren.

Rapporten visar även att det svenska näringslivets överflöd av “Anders” har en tysk motsvarighet. Tyska bolag har ett  ”Thomas-kretslopp” där samma chefstyp tillsätts om och om igen. Vill man inte ha Thomas, är Michael också mycket gångbar. Det finns till och med fler Thomas och Michael tillsammans än vad det finns kvinnor i ledningarna.

Det tyska näringslivet är på många sätt en industriell förebild för Sverige men jämställdhetsmatchen vinns med hästlängder av Sverige. Med nuvarande prognos kan tyskarna förvänta sig jämställda ledningar tidigast år 2050.

Tyskland har ett betydligt sämre utgångsläge än Sverige, men därmed också större utvecklingspotential. Vi hoppas att rapporten ska skaka om tyskt näringsliv och mana till akut bättring.

För mer information, kontakta:
Amanda Lundeteg
Vd Stiftelsen AllBright
070 234 88 08, amanda@allbright.se

Kvoteringslagen tömde chefsledet

Den drygt tio år gamla kvoteringslagen i Norge visar att problemet med representation sträcker sig långt utanför styrelserna. Initialt minskade andelen kvinnor på övriga chefsnivåer drastiskt. Med andra ord flyttade lagen problemet. 
– Kvoteringslagen startade en rovdrift på kvinnor till styrelserna. Det är förstås positivt. Men här krävs ett mer gediget hemarbete av politikerna, företag och rekryterare. Annars blir lagen bara en laserpekare utan batterier, säger Amanda Lundeteg.

När Norge införde kvotering till styrelserna för drygt tio år sedan minskade andelen kvinnor i ledningsgrupperna till fördel för styrelserna, men utvecklingen kommer förhoppningsvis se annorlunda ut i Sverige.
 Det finns inget skäl till att det ska bli lika allvarliga effekter här. Kompetenta och erfarna svenska kvinnor har bankat på styrelsedörrarna i många år utan att bli insläppta. Bolagen behöver inte vaska i ledningarna för att hitta kvinnor, det är bara att vända sig direkt till proffsrekryterare, säger Lundeteg.

I Sverige har också debatten varit mer högljudd och redan höjt andelen kvinnor i styrelserna från 23 till 32 procent senaste tre åren. Det gör också att bristen på kvinnor inte alls är lika överhängande.
– Tyvärr hörs ibland ursäkten att det saknas kvinnor. Men ofta handlar det om att använda mer professionella sökmetoder. Det måste ägarna lära sig, säger Lundeteg.

Erfarenheter pekar också på att problemet inte bara handlar om styrelsen. Vi behöver bredda frågan, menar Lundeteg. Det krävs omfattande arbete för att starta långa kedjereaktioner.
– Att bara skjuta på styrelsen blir symbolpolitik. Bristerna finns på många andra adresser; i allt från utbildningar, chefsrekryteringar och vd-utnämningar, säger Lundeteg.

Ytterligare ett land som infört kvotering är Tyskland. Där infördes lagen för snart ett år sedan. Men effekterna av kvoteringslagen är svaga. Andelen kvinnor på styrelsenivå uppgår nu till 25 procent medan andelen kvinnor på ledningsnivå uppnår fjuttiga 6 procent. Bolagen slänger sig med alla de klassiska bortförklaringarna till varför de ännu inte ökat andelen kvinnor. 
– Risken finns att även svenska bolag börjar använda lagstiftningen som en ursäkt för att inte arbeta aktivt med jämställdhet på andra nivåer. Det vore beklämmande eftersom andelen kvinnor i ledningarna endast utgör 20 procent. Därmed blir extra viktigt att följa AllBrights svarta lista de kommande åren, säger Lundeteg. 

AllBright i Almedalen 2016

Den årliga Almedals-veckan börjar lida mot sitt slut. Vi har varit på plats och lyft frågor om jämställdhet, mångfald och representation. För dig som inte var på plats har vi samlat de bästa klippen. 

Almedals-veckan rivstartades på måndagen med ett frukostsamtal mellan IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och vår vd Amanda Lundeteg. Tillsammans diskuterade de hur vi stoppar ´Anderskretsloppet´ och får fler kvinnor att göra karriär. Hur vi ökar jämställdheten på våra arbetsplatser och vad männen kan bidra med. Modererade samtalet gjorde Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete.

 

På tisdagen var det dags att diskutera jämställda pensioner tillsammans med Fi:s partiledare Gudrun Schyman, Göteborgspostens politiska redaktör Alice Teodorescu och Dagens Industris politiska redaktör PM Nilsson. Amanda Lundeteg lyfte problemet i att många chefer hindrar kvinnor från att klättra i karriären och att kvinnorna därmed går miste om högre tjänstepension. Hela seminariet kan du se här. 

Sveriges Elevkårer och SACO Studentråd arrangerade Sveriges största studentmottagning i Almedalen. Fokus var att prata om informerade studieval och vad politiker kan göra för att underlätta valen för studenter. På plats fanns Uppsala studentradio som intervjuade Amanda Lundeteg, arbetsmarknadsminster Ylva Johansson och Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé. Amanda berättar om hur det var när hon pluggade och hur hon upptäckte att såväl studierna som samhället är ojämställt. Här kan du höra inslaget. 

Under onsdagen intog Amanda Lundeteg scenen och  pratade om digitalisering på Futurions seminarium. Med på scenen var Carl Frey, forskare, Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion, Elin Bäcklund, årets IT-tjej 2016 och Anton Landehag, samhällspolitisk expert på Ungdomsbarometern. 

 

Veckan avslutades med en intervju med Expressens Hannes Nelander. Amanda Lundeteg frågas ut om arbetet på AllBright, när vi får jämställda ledningsgrupper och vilka politiska lösningar som skulle ha möjlighet att öka jämställdheten i samhället. 

 

Jämflosk-BINGO i Almedalen

Efter fem års kartläggningar av jämställdhet i svenskt näringsliv är slutsatsen tydlig: svenska företag har allvarliga problem med representationen av kvinnor på ledande positioner. Visste du till exempel att det bara finns 20 procent kvinnor i de börsnoterade bolagens ledningsgrupper? Och visste du att Anders är det vanligaste namnet i såväl ledningsgrupperna som styrelserna?

Vi tycker att det är hög tid för företagsledare att sluta rekrytera sina polare från golfbanan eller universitetet, och istället dags för dem att börja se till meriter. När vi påpekar den orimliga mansdominansen får vi ofta dåliga ursäkter som svar. De vanligaste jämställdhetsflosklerna har vi samlat i vår #jämfloskbingo. 

Nu vill vi att DU hjälper oss sätta dit företagsledarna som inte tar jämställdhetsfrågan på allvar. Almedalen är ett utmärkt tillfälle för debatt, och ett utmärkt tillfälle att syna dåliga ursäkter och jämställdhetsfloskler. Genom att ta med dig vår #jämfloskbingo till seminarier och debatter och ställa frågor om jämställdhetsarbetet kan du: 1. Ställa företagsledare till svars och 2. Sätta ett kryss i varje ruta för de ursäkter du hör och vinna vårt finafina pris om du är den första som får bingo!

Har du fått bingo? Tweeta BINGO! till @AllBrightswe och hashtaga med #Jämfloskbingo! Är du den första söker vi upp dig för att dela ut priset.

Tips på frågor att ställa till företagsledare:

- Hur många kvinnor har ni i ledningsgruppen?
- Hur arbetar ni för att öka andelen kvinnor?
- Vad har ni definierat för orsaker till att andelen kvinnor är så låg?
- Vad gör du som vd för att öka jämställdheten?
- Vad gör du som vd för att skapa en inkluderande företagskultur?
- Varför ska kvinnor söka sig till ert företag? 

Ladda ned ditt jämflosk-bingo här och var med i tävlingen!

Förändringar i Stiftelsen AllBrights styrelse

Nya styrelseledamöterna Amanda Lundeteg och Peter Rothschild 

Nya styrelseledamöterna Amanda Lundeteg och Peter Rothschild 

Stiftelsen AllBright gör under verksamhetsåret 2016 förändringar i styrelsesammansättningen. Tillträder som ordinarie ledamöter gör Amanda Lundeteg, tillika stiftelsens vd, samt Peter Rothschild, grundare och koncernchef BioGaia AB. Tidigare ledamot Dilsa Demirbag-Sten samt suppleant Sophia Bendz har avböjt omval.
– Vi går nu in en ny fas med expansion utanför landsgränserna. Det innebär en utökad roll för vd och kräver nya entreprenöriella kompetenser i styrelsen, säger Michaëla Blomquist, styrelseordförande.

Amanda Lundeteg har varit Stiftelsen AllBrights vd i snart tre år. Amanda har prisats för sitt ledarskap och sin kommunikativa förmåga av bl.a. centralorganisationen TCO och tidningarna Veckans Affärer och Resumé.
– På grund av stiftelsens expansion till Tyskland kommer vd-rollen att utvecklas. Amanda kommer ingå i den tyska AllBrigt-styrelsen och att välja in vd även i den svenska styrelsen blir då ett naturligt beslut, säger Michaëla Blomquist.

Peter Rothschild har en bred styrelseerfarenhet och arbetar i dagsläget som ordinarie ledamot i 14 företag. Peter är dessutom grundare av och koncernchef i börsnoterade läkemedelsföretaget BioGaia. Peter har länge prioriterat jämställdhetsfrågan och kan i BioGaia uppvisa såväl en jämställd ledningsgrupp som styrelse.
– Genom könsfördelningen i BioGaia visar Peter för andra bolag att jämställdhet är möjligt, en viktig signal om att det går, bara en lägger manken till, säger Michaëla Blomquist. 

Ett stort tack riktas till avgående styrelseledamot Dilsa Demirbag-Sten samt suppleant Sophia Bendz. Båda har avböjt omval till följd av andra åtaganden. Dilsa och Sophia har båda arbetat i styrelsen sen stiftelsens grundande.  
– Utan Dilsa och Sophias kunskap och unika perspektiv hade AllBright inte varit där vi är idag. Vi är tacksamma för tiden de avsatt och önskar dem båda lycka till med framtida åtaganden, säger Michaëla Blomquist. 

Styrelsen består nu av ordförande Michaëla Blomquist, ledamöterna Amanda Lundeteg, Claes Hemberg, Peter Rothschild, Rebecca Lucander, Sven Hagströmer och Thérèse Mannheimer.  


Jämställdhet på agendan i Almedalen!

Snart är det dags för den årliga Almedals-veckan! Vi kommer vara på plats och lyfta frågan om representation på ledande positioner, samt diskutera jämställdhet och mångfald.

Under veckan deltar vi i samtal med bland annat Alice Teodorescu, politisk redaktör GP, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister Socialdemokraterna, Tomas Tobé, partisekreterare Moderaterna och Gudrun Schyman, partiledare Fi. Vi kommer självklart rapportera från panelerna i våra kanaler. Följ oss på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram för att hålla dig uppdaterad! 

 

Varför är Anders det vanligaste namnet bland chefer?

Datum: Måndag 4/7
Tid: 08:00-08:45
Plats: Café Gula Huset, Tranhusgatan 2
Arrangör: IF Metall

Beskrivning: IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe samtalar med Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright. Hur stoppar vi Anderskretsloppet och får fler kvinnor att göra karriär? Hur ökar vi jämställdheten på våra arbetsplatser och i vår organisation? Och vad kan männen bidra med? 

 

Hur hittar en rätt i utbildningsdjungeln? 

Datum: Måndag 4/7
Tid: 16:30-17:30
Plats: Konstallgränd 4
Arrangör: Sveriges Elevkårer, Saco Studentråd

Beskrivning: Det är tydligt att utbildningsvalen styrs av kön och social bakgrund. Vad beror detta på och hur kan vi vända trenden? Dessa frågor diskuteras i samband med årets största studentmottagning arrangerad av Sveriges Elevkårer och Sacostudentråd. 

 

Fastighetsbranschen - bäst av de sämsta på jämställda? 
 

Datum: Tisdag 5/7
Tid: 11:45-12:30
Plats: Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt

Beskrivning: Svenska börsbolag har kommit halvvägs till jämställdhet. I dag utgör kvinnor en femtedel av börsbolagens ledningsgrupper, vilket innebär att det "bara" är 20 procentenheter kvar till jämställdhet. I topp ligger fastighetsbranschen, men är endast bäst av de sämsta. Hur ökar vi tempot?  

 

När kvinnorna tar över - trygghetssystem och pensioner i ett samhälle styrt av den nya generationen
 

Datum: Tisdag 5/7
Tid: 13:00-14:00
Plats: Donners plats 2
Arrangör: Dagens Industri, Movestic

Beskrivning: På universiteten, i styrelserummen och i politiken, den nya generationen kvinnor tar över. Vad ställer de för krav på välfärdssysteen, pensioner och företagen? Vi sätter fokus på och diskuterar vilka krav ett mer jämställt samhälle ställer på myndigheter, företag och organisationer. 

 

Supermingel

Datum: Tisdag 5/7
Tid: 15:30-17:30
Plats: Lilla Torggränd 3
Arrangör: Resumé och Veckans Affärer 

Beskrivning: Veckans Affärer och Resumé har en kort spaning, med bland andra Amanda Lundeteg, om vad som varit bäst hittills i Almedalen och vad som händer under veckan. 

 

Digitaliseringen i arbetslivet - vilka är framtidens färdigheter? 

Datum: Onsdag 6/7
Tid: 08:30-09:30
Plats: TCO-parken, Strandgatan 1
Arrangör: Futurion

Beskrivning: Vi befinner oss i början av en robotrevolution. En second machine age, där den snabba digitaliseringen förändrar allt. Eller ser utmaningarna ut som de alltid har gjort? Hur ser framtidens entreprenörer, opinionsbildare och företagsledare på digitaliseringens utmaningar och möjligheter?  

 

Rakt på sak

Datum: Onsdag 6/7
Tid: 13:30-13:45
Plats: Supper, Strandgatan 9
Arrangör: Tidningen Fastighetsnytt

Beskrivning: Amanda Lundeteg intervjuas av moderator Kristina Alvendal i ett samtal under temat "Rakt på sak". 

 

Intervju med Expressen 

Datum: Fredag 8/7
Tid: 14:15
Plats: Donnersplats H411
Arrangör: Expressen

Beskrivning: Amanda Lundeteg intervjuas av Expressens programledare Hannes Nelander. Det blir ett samtal om jämställdhet inom politik och näringsliv som går att se på plats eller via livesändning.  

 

Vi kommer vara på plats söndag den 3 juli till fredag den 8 juli. Kontakta tove.dahlgren@allbright.se för förfrågan om deltagande i paneler och seminarier.

Vi ses på plats i Almedalen! 

Styrelsegranskaren vecka 19: Vart fjärde bolag nu jämställt

Stämmosäsongen börjar lida mot sitt slut och i stort sett samtliga valberedningar har lämnat sina förslag. Hotet om kvotering har satt fart på jämställdhetsarbetet. Fler kvinnor än någonsin tar nu plats i börsens styrelser och vart fjärde bolag kan stoltsera med en jämställd representation. Tyvärr räcker det inte hela vägen för att företagsledarna även i fortsättningen ska äga frågan om jämställdhet.
– Kvinnor utgör 46 procent av alla nyinvalda ledamöter. Och antalet jämställda styrelser når nya rekordnivåer. Men fortfarande är det hopplöst många valberedningar som famlar i mörkret, säger Amanda Lundeteg, vd, stiftelsen AllBright.

Årets stämmosäsong har inneburit tvära kast. När hälften av valberedningarna hade presenterat sina förslag låg andelen kvinnor på 35 procent och mycket tydde på att ägarna äntligen vaknat till liv. Kvoteringslagstiftningen tycktes långt borta. Ju längre stämmosäsongen pågick ju mer mansdominerade blev valberedningarnas nomineringar, ett mönster som känns igen från tidigare år. Den slutgiltiga andelen kvinnor landar nu på 30,6 procent, en ökning med 2,4 procentenheter från stämmosäsongens start.
– Några lysande exempel hittar vi i fastighets- och finansbranschen. Fastighetsbranschen når som första bransch någonsin 40 procent kvinnor och jämställd representation. Hack i häl kommer finansbranschen som har ökat andelen kvinnor med fyra procentenheter och landar på relativt höga 36 procent styrelsekvinnor, säger Lundeteg. 

Jämställda bolag
De jämställda bolagen blir allt fler. Med veckans bolag har börsen totalt 27 procent jämställda bolag. En ökning med fyra procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Stämmosäsongens sista bolag att imponera gör det ordentligt. Sportamore som tidigare styrts av en styrelse med en övervägande del män väljer in två nya kvinnor och når jämställdhet.
– Sportamore rycker upp sig genom att föreslå Gunilla Herlitz och Birgitta Stymne Göransson och har numer en styrelse som består till femtio procent av kvinnor, säger Lundeteg.

Bolag som gör framsteg
Var femte bolag har gjort framsteg och ökat andelen kvinnor i styrelserna under säsongen. En minskning med sex procentenheter från föregående år då 26 procent av bolagen tog ett kliv framåt i jämställdhetsmarschen.  

Stillastående bolag
39 procent av bolagen har under årets stämmosäsong stått stilla i fråga om jämställdhet. Om samtliga bolag som stått stilla hade ersatt en man med en kvinna hade hela börsen nått upp till 38 procent och nästan gått i mål.
– Denna vecka är det ytterligare tre bolag som bidrar till ett status quo och i förlängningen en implementering av kvoteringslagen. Värst är Karo Pharma och NAXS Nordic Access Buyout Fund som även detta år ligger kvar på noll procent kvinnor, säger Lundeteg.  

Bolag som backar
Andelen bolag som backar utgör 14 procent. En ökning med fem procentenheter från föregående år.
 – 16 bolag styrs fortfarande enbart av män, vilket förvisso är en förbättring mot föregående år då 24 bolag präglades av total mansdominans. Bolagen hade möjlighet att äga frågan, men det är tydligt att valberedningarna sumpar chansen. Om inget oväntat händer, blir det kvotering, säger Lundeteg.

255 valberedningar har efter denna vecka lämnat sina förslag och styrelsegranskaren gör denna vecka sin sista granskning. Totalt sett har börsen 30,6 procent kvinnor i styrelserna – långt ifrån regeringen och EU:s krav om minst 40 procent av det underrepresenterade könet, och ännu längre ifrån en gräns på 50 procent. När stämmosäsongen för 2017 drar igång är vi tillbaka och fortsätter sätta bolagen under lupp.

 

 

Styrelsegranskaren vecka 18: Tele2 når målet. AllTele får bakläxa.

Stämmosäsongen närmar sig sitt slut. Telekombranschen har presenterat alla sina förslag och landar på 32 procent kvinnor i styrelserna. Branschens bov är AllTele som inte har en enda kvinna i styrelsen. Innan de lämnade sitt förslag låg branschen på 37 procent kvinnor men dyker nu till 32.
– TeliaSonera har tidigare i år lagt fram förslag på en jämställd styrelse och nu även Tele2. Att det är telekombranschens jättar som tillslut tar steget och når jämställdhet är oerhört kul att se. Hög tid för branschens övriga bolag att revidera sina förslag om de ska kunna fortsätta konkurrera, säger Amanda Lundeteg, vd stiftelsen AllBright. 

Den totala andelen kvinnor för bolagen som lämnat sina förslag ligger kvar på 32 procent, 3 procentenheter högre än föregående år. Veckans jämställda är Tele2. Veckans bakåtsträvare är AllTele, Episurf och Viking Supply Ships. Sammanlagt med bolagen som ännu inte lämnat sina förslag ligger snittet för samtliga bolag på 30,5 procent kvinnor i styrelserna.

 Veckans jämställda: Tele2
Tele2 gör stora framsteg och går från mansdominans till jämställdhet. Sofia Arhall Bergendorff från Google och Cynthia Gordon från branschkonkurrenten Millicom förstärker telekomjättens styrelse som nu består till femtio procent av kvinnor.

Veckans framsteg: Fingerprint Cards
Endast ett bolag rör sig framåt utan att nå jämställd representation. Fingerprint Cards tillsätter erfarna Åsa Hedin som även syns i styrelser som Tobii, Nolato och CellaVision.
– Det är bara att gratulera Fingerprint Cards till en lyckorekrytering i proffset Åsa Hedin. Tyvärr räcker det inte hela vägen. Förhoppningsvis är det ett första steg mot en snart jämställd styrelse, säger Lundeteg.

Veckans stillastående: Active Biotech, AllTele, Consilium, Episurf, Karolinska Development, Swedish Orphan Biovitrum och Viking Supply Ships
Bolagen utan vilja att förbättras dominerar denna vecka. Sju bolags förslag till styrelser innebär oförändrat läge. Värst är telekombolaget AllTele, Industribolaget Viking Supply Ship och hälsovårdsföretaget Episurf som ligger kvar på noll procent kvinnor. 
– Att flest bolag den här veckan står och stampar är en olycklig överraskning. När en så stor andel bolag fortsätter ignorera kvinnor blir kvoteringslagen svår att ducka, säger Lundeteg.

Veckans baksteg: Autoliv
Ett bolag går bakåt. Autoliv utökar sin ledningsgrupp med ytterligare en man.
 – Autoliv har en stor styrelse bestående av elva personer. Att vi endast hittar kvinnor på två av dessa stolar tyder på ett uselt valberedningsarbete. Professionella rekryterare bör kasta sig över Autoliv, de är uppenbarligen i desperat behov av hjälp, säger Lundeteg. 

Nu har 252 av 282 valberedningar lämnat sina förslag. Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 10 maj kl 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren. 

Boka AllBrights experter till Almedalen

AllBright kommer till Almedalen för att sprida kunskap om näringslivets likriktning och varför det är så viktigt med meritokrati. Efter fem års kartläggningar av könsfördelningen på svenska arbetsplatser har AllBright ett gediget statistiskt underlag. Den täta kontakten med chefer och anställda har gett oss en tydlig bild av jämställdhets- och mångfaldsarbetet i svenska organisationer och företag. Vi bidrar med fakta, affärsnytta och erbjuder konkreta råd för förbättring. 

Vill ni använda ert utrymme i Almedalen till att lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor? AllBrights experter och föreläsare bistår gärna. 
 

Vi erbjuder:

  • Deltagande i debatter
  • Föreläsningar om vikten av jämställdhet och meritokrati
  • Moderering av samtal
  • Presentation av vår jämställdhetsstatistik


Deltagande i debatter
AllBright diskuterar ofta nyttan och värdet av mångfacetterade grupper i media och panelsamtal. Våra experter bidrar med kunskap, statistik och konkreta råd.

Föreläsningar om vikten av jämställdhet och meritokrati
AllBrights experter är flitigt anlitade föreläsare. Vi har delgett fakta från våra rapporter på bland annat Creative Mornings, TEDx, Stora styrelsedagen och för en lång rad organisationer och företag. Läs mer om våra föreläsare här

Moderering av samtal
Våra experter har omfattande erfarenhet av att moderera olika typer av samtal. Vi har modererat bland annat pressevenemang, panelsamtal och konferenser.

Presentation av vår jämställdhetsstatistik
I fem år har AllBright kartlagt likriktningen i svenska börsnoterade bolag. Vi har ett gediget statistiskt underlag som ger en tydlig fingervisning om dagens jämställdhets- och mångfaldsläge.

Vill du veta mer? Hör av dig till Tove Dahlgren:
tove.dahlgren@allbright.se

Styrelsegranskaren v. 17: Finansbranschen – fyra kvinnor från jämställdhet

Finansbranschen ökar andelen kvinnor med fyra procentenheter under årets nomineringssäsong. Om fyra män ersätts med kvinnor, är branschen i mål.
–Finansbolagen är hack i häl på fastighetsbolagen och har alla förutsättningar att klara målet om 40 procent kvinnor. Men nu gäller det att resterande valberedningar investerar i nya nätverk, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright.

Finansbranschen har tre bolag kvar som ännu inte lämnat sina förslag. Det är East Capital Explorer, Naxs och Svolder som har möjlighet att spränga 40-procentspärren för hela branschen. Allt som krävs är fyra kvinnor som ersätter män. 

Den totala andelen kvinnor för bolagen som lämnat sina förslag faller med ytterligare en procentenhet, precis som förra året. Veckans jämställda är Bactiguard och Opus Group. Veckans bottennapp är Africa Oil, BlackPearl Resources och EnQuest, samtliga med noll kvinnor i styrelsen. 

Veckans jämställda: Bactiguard och Opus Group
Endast två bolag blir denna vecka jämställda. Veckans guldstjärna får bilprovningsföretaget Opus som går från 20 procent kvinnor i styrelsen till 50 procent. Till styrelseordförande väljs styrelseproffset Katarina Bonde. Tätt efter kommer medicinteknikbolaget Bactiguard som även de gjort betydande framsteg genom att föreslå branschkollegan Aleris nya affärsområdeschef Marie Wickman-Chantereau.
– Opus group gör en riktig stjärnrekrytering när de plockar in Katarina Bonde som ordförande. Det är tydligt att de här bolagen har tagit viktiga strategiska beslut och gått från mansdominans till jämställda styrelser, säger Lundeteg.   

Veckans framsteg: Qliro Group
Ett bolag går framåt men är långt ifrån jämställd representation. E-handelsbolaget Qliro ökar andelen kvinnor men enbart genom att en man lämnar styrelsen.
– Qliro gör förvisso framsteg, men deras 14 procent är inget att hurra för. Att öka jämställdheten är enklare än bolaget får det att framstå. Det kryllar av styrelsekompetenta kvinnor där ute som är redo för uppdrag, säger Lundeteg.

Veckans stillastående: Africa Oil, Black Earth Farming, BlackPearl Resources, Com Hem, CTT Systems, G5 Entertainment, Lundin Mining, Lundin Petroleum, Melker Schörling, Modern Times Group och MultiQ International
Elva bolag står helt stilla den här veckan. Sämst i klassen är energibolagen Africa Oil och BlackPearl Resources som inte heller detta år lyckas rekrytera en enda kvinna.
– Det är fortfarande förvånansvärt många bolag som fortsätter blunda för såväl kvinnors kompetens som för kvoteringskrav. Vaknade dessa bolag till liv skulle vi nå jämställdhet på nolltid, säger Lundeteg.  

Veckans baksteg: Autoliv, EnQuest, Feelgood Svenska, Rottneros och Tethys Oil
Fyra valberedningar bidrar till att börsen backar en procentenhet. Värst är EnQuest som tappar den enda kvinnan i en styrelsegrupp på sju.
– Otroligt tråkigt att vi nu måste föra ytterligare ett bolag till listan över mansdominerade styrelser. Att det dessutom är hela fyra bolag som försämrar sin representation är ett rop på hjälp. Det är hög tid att skicka valberedningarna på omskolningsläger, säger Lundeteg.  

Nu har 242 av 282 valberedningar lämnat sina förslag. Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 3 maj kl. 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren

 

AllBright öppnar kontor i Berlin

Sven Hagströmer (initiativtagare till AllBright Tyskland), Christian Berg (Vd Allbright Tyskland), Wiebke Ankersen (VD Allbright Tyskland), Magdalena Andersson (finansminister), Michael Bock (Tysklands ambassadör i Sverige), Michaëla Blomquist (Styrelseordförande Allbright Sverige), Amanda Lundeteg (Vd Allbright Sverige)

Sven Hagströmer (initiativtagare till AllBright Tyskland), Christian Berg (Vd Allbright Tyskland), Wiebke Ankersen (VD Allbright Tyskland), Magdalena Andersson (finansminister), Michael Bock (Tysklands ambassadör i Sverige), Michaëla Blomquist (Styrelseordförande Allbright Sverige), Amanda Lundeteg (Vd Allbright Sverige)

Svenska AllBright öppnar nu verksamhet i Berlin. Syftet är att byta erfarenhet mellan två på många sätt lika och sammankopplade näringsliv. Andelen kvinnor i tyska ledningsgrupper utgör endast 6 procent till skillnad från Sveriges 20 procent.
– Debatten och metoderna i de båda länderna ser mycket olika ut. Tyskland har till exempel lagstiftat om både kvotering och sambeskattning, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright. 

Tyskland är en industriell förebild för Sverige och även Sveriges viktigaste handelspartner. Omkring 1800 svenska bolag har verksamhet i Tyskland, och cirka 1200 tyska bolag har verksamhet i Sverige. Men både Tyskland och Sverige har uppenbara problem med jämställdhet på olika nivåer. Oavsett om vi studerar ledningar, styrelser, vd-poster eller ordförandeposter.
– Tyskarna är fenomenala när det kommer till att starta bolag, men jämställdhetsläxan behöver de allt läsa på. På styrelsenivå når kvinnorna bara 18 procent, i Sverige har vi kommit betydligt längre. Och på vd-posterna och ordförandeposterna har båda länderna stora problem, säger Lundeteg.

En stor skillnad mellan länderna är exempelvis att Sverige avskaffade sambeskattningen redan i början av 70-talet medan den fortfarande finns kvar i Tyskland och hindrar kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.
– Tyskland har betydligt färre kvinnor på ledande positioner, trots att kvinnor har dominerat universitetsutbildningarna länge. Det här vill vi förändra, säger Sven Hagströmer, initiativtagare till AllBright i Tyskland.

I Sverige har andelen kvinnor i ledningsgrupperna ökat sex procentenheterna sedan AllBrights start för fem år sedan.
– Vi förväntar oss samma utveckling i Tyskland, om inte snabbare. Tyskland har nyligen lagstiftat om att bolagen måste redovisa hur de arbetar för jämställdhet i årsredovisningarna. En diskussion som ännu inte förts i Sverige, säger Wiebke Ankersen, vd för AllBright i Tyskland. 

På presskonferensen deltog finansminister Magdalena Andersson, Tyska ambassadören Michael Bock, vd:ar för AllBright Tyskland, Wiebke Ankersen och Christian Berg, AllBrights styrelseordförande Michaëla Blomquist, initiativtagare till AllBright Tyskland, Sven Hagströmer och AllBright Sveriges vd Amanada Lundeteg. 

För mer information läs en intervju med Amanda Lundeteg i SvD Näringsliv. 

Gå till AllBright Tysklands hemsida: Stiftung AllBright
 

 

 

Styrelsegranskaren vecka 16: Stora & mellanstora bolag tar täten

Majoriteten av bolagen har lämnat sina förslag till nya styrelser. Stora och mellanstora bolag har 35 procent kvinnor i styrelserna. Små bolag har inte mer än 29 procent.
– Att stora bolag tar täten är inte mer än rätt, de bör visa att jämställdhet är högt på agendan. Men att de inte når upp till 40 procent är inte försvarbart, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright.

Den totala andelen kvinnor för bolagen som lämnat sina förslag faller med en procentenhet den här veckan. Samma tendens syntes förra året. Veckans jämställda är MSC Group och Sensys Gatso. Veckans baksteg är Avega Group och Mycronic.
– Tendensen är oroväckande. Risken är stor att andelen kvinnor återigen hamnar under 30-procentspärren. Pressen ökar därmed på bolagen som ännu inte lämnat sina förslag, säger Lundeteg. 

Veckans jämställda: Björn Borg, Hansa Medical, MSC Group, Net Insight, Odd Molly och Sensys Gatso
Sex bolag är denna vecka jämställda. Veckans största lyft står it-konsultbolaget MSC Group för som byter ut nästan hela styrelsen och går från 20 procent kvinnor till 40. En extra guldstjärna får Hansa Medical och Odd Molly som båda har 50 procent kvinnor i styrelserna.
– MSC överraskar, majoriteten av teknikbranschen har ojämställda styrelser i dagsläget, säger Lundeteg.   

Veckans framsteg: D. Carnegie & Co, Fenix Outdoor, Lifco, Peab, Precise Biometrics, Rejlers, Scandic Hotels och Tobii
I och med att D. Carnegie & Co lämnar sitt förslag så har alla bolag i fastighetsbranschen offentliggjort sina nomineringar. Tillsammans når hela branschen upp till 40 procent kvinnor i styrelserna.
– Fastighetsbranschen blir första branschen någonsin att nå regeringens mål om minst 40 procent kvinnor. Branschen har flera kvinnor som har organiserat sig och drivit på för jämställda villkor. Ett arbete som äntligen betalar sig, säger Lundeteg.

Veckans stillastående: Betsson, Bong, Boule Diagnostics, BTS Group, Catena, Fast Balder, Kabe, Lucara Diamond, Intellecta, Nibe Industrier, Opcon, RaySearch Laboratories, Sintercast, Trigon Agri, Unibet Group, Vostok New Ventures och Wise Group
17 bolag står helt stilla i fråga om jämställdhet den här veckan. Minst ansträngningar gör jordbruksbolaget Trigon Agri och medicinteknikföretaget RaySearch, som har noll kvinnor i styrelsen. Tätt efter kommer Betsson, Opcon och Sintercast som har under 20 procent kvinnor.  Spelbolaget Unibet med 25 procent kvinnor i styrelsen klår branschkollegan Betsson som endast har 17 procent.
– Förvånansvärt många bolag har slumrat till. Debatten om styrelserna är mer angelägen än någonsin, ändå uppvisar majoriteten av veckans bolag ointresse, säger Lundeteg.  

Veckans baksteg: Avega Group, BioInvent International, Image Systems, Itab Shop Concept och Mycronic
Fem av veckans bolag tar baksteg. Tidigare jämställda Avega Group och Mycronic halkar ned från platsen som förebilder när de båda utökar styrelserna med män. Itab Shop concept går från 33 procent kvinnor till 29 och tar därmed också ett baksteg. 
– Bakstegen denna vecka är tyvärr ovanligt många. Att det dessutom är tidigare jämställda bolag som backar gör det hela än värre. De har fortfarande chansen att rädda sina anseenden och ändra förslagen till stämman. Vi hoppas bara att de tar chansen, säger Lundeteg.  

Nu har 224 av 282 valberedningar lämnat sina förslag. Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 26 april kl 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Styrelsegranskaren vecka 15: Historisk nivå av andelen kvinnor i styrelser

Bolagen spränger 30-procentspärren. Efter att två tredjedelar av valberedningarna har gett sina förslag är bolagen nu uppe på totalt 30,1 procent kvinnor i styrelserna.  
– Det är första gången styrelserna är uppe på den nivån. Självklart firar vi inte förrän det är minst 40 procent men ett lågmält hurra kostar vi i alla fall på oss, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen AllBright.

Totalt 20 bolag har denna vecka lämnat sina förslag. De bolag som utmärker sig mest under veckan är fönstertillverkaren Inwido och industribolaget Troax Group. Veckans baksteg är Stockwik Förvaltning.

Veckans bolag har ökat med tre procentenheter. Totalt har bolagen som redan lämnat sina förslag
34 procent kvinnor i styrelserna, föregående år låg siffran på 31 procent.

Veckans jämställda: BioGaia, Byggmax, Hexagon och Inwido
Fyra bolag är denna vecka jämställda. Biogaia, Byggmax och Hexagon fortsätter att styra med jämställda styrelser. Valberedningen för Inwido föreslår inte omval av två män och styrelsen går därmed från 29 procent kvinnor till 40.
–Lyckligtvis är det ovanligt att bolagen återgår till ojämställdhet när de väl uppnått en jämn könsfördelning. Styrelseproffs vittnar om att en jämn könsfördelning i styrelserna påverkar styrelsernas dynamik i en positiv inriktning och att arbetet blir mer professionellt, säger Lundeteg. 

Veckans framsteg: Bravida, Oscar Properties, Sagax, Troax Group och Xano Industri
Totalt går fem bolag framåt och närmar sig jämställdhet. Gemensamt för Oscar Properties och Sagax är att de krymper styrelsen med en man var och höjer därmed andelen kvinnor. Troax ersätter två män med Eva Nygren, tidigare koncernchef för Rejlers, och går från låga 14 procent kvinnor till 33. Bravida med Monica Caneman i spetsen föreslår styrelseproffset Cecilia Daun Wennborg.
–Betydligt fler bolag tar steg i rätt riktning i jämförelse med fjolårets säsong. Tråkigt nog tar de flesta småsteg istället för ordentliga kliv och når därför inte ända fram till målsnöret, säger Lundeteg.     

Veckans stillastående: AstraZeneca, Billerud Korsnäs, Heba, Invisio Communication, Investor, MSAB, New Wave, Stockwik förvaltning, Prevas och Traction
Tio av bolagen har inte nått jämställdhet och valberedningarna föreslår inte heller några förbättringar. Stockwik har inte en enda kvinna i styrelsen och gör inga förändringar. Bland de stillastående återfinns även investmentbolaget Traction som även förra året hade svårt att rekrytera jämställt.
–Förra året var vi i kontakt med Traction som då uttryckte att problemet var att de inte lyckades hitta kvinnor. Tydligen har de samma problem i år. Det är dags för dem att inse att deras kontaktnät inte duger och istället kontakta professionella rekryterare, säger Lundeteg.

Veckans baksteg: Securitas
Securitas backar från 38 procent kvinnor till 33, men skriver i ett pressmeddelande att det är valberedningens ambition att nominera ytterligare en kvinna som ledamot till årsstämman 2017. I spetsen har de från och med årsstämman styrelserutinerade Marie Ehrling som tar över klubban efter Melker Schörling.
Det är en glädjande överraskning att Ehrling tar över ordförandeklubban. Maktsfären Schörlings bolag är inte direkt kända för att tillsätta kvinnor på ledande befattningar. Att valberedningen deklarerar att ytterligare en kvinna ska ta plats i styrelsen nästa år är en tydlig signal om att Securitas är på väg i rätt riktning, men frågan är varför de väntar till nästa år, säger Lundeteg. 

Nu har 188 av 282 valberedningar lämnat sina förslag. Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 19 april kl 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren

Vill du bli en del av AllBright?

Sedan 2013 har vi på AllBright ett nätverk av volontärer som stöttar vårt arbete. Volontärnätverket är otroligt betydelsefullt och har lyft stiftelsen till nya höjder. Nu vill vi expandera nätverket ytterligare och letar med ljus och lykta efter dig med rätt kompetens och engagemang. 

Du som volontär
För att komplettera den befintliga gruppen söker vi specifikt efter kompetens inom: affärsutveckling, filmproduktion, juridik och kommunikation. Som volontär hjälper du till att synliggöra AllBright och informera om stiftelsens värderingar. Vid behov hjälper du till med planering, sociala medier och fotografering vid eventuella arrangemang anordnade av AllBright. Du bistår med hjälp vid datainsamling till rapporter och dylikt. 

AllBright eftersträvar ett volontärnätverk som speglar samhället och eftersöker därför en mångfald i rekryteringen. I nuläget uppmuntrar vi särskilt sökande som definierar sig som män.

Den 14 april kl 18:15 har vi en informationsträff om vad volontärnätverket går ut på. Vill du vara en del av nätverket? Skicka en kort beskrivning av dig själv, ditt engagemang och dina kunskaper till kevin.mccabe@allbright.se senast den 12 april. Informationsträffen är på vårt kontor i Stockholm, bor du inte i Stockholm tar vi gärna emot din ansökan ändå, flera uppdrag går att göra på distans. 

Vi hoppas på att höra från dig!

Styrelsegranskaren vecka 14: Två tredjedelar av bolagen blir offer för kvotering

Rekordmånga bolag har avslöjat sina förslag till styrelserna under veckan. Valberedningarna som hittills har gett sina förslag ligger på 34 procent kvinnor totalt. Fortsätter utvecklingen på samma sätt drabbas två tredjedelar av bolagen av kommande kvoteringslagstiftning.     
– Det är tydligt att flera valberedningar ryckt upp sig och breddat nätverken, men fortfarande är det allt för många som fuskar med agendan. För att styrelserna ska nå upp till 40 procent krävs närmast ett mirakel, säger Amanda Lundeteg vd på stiftelsen AllBright. 

Den totala andelen kvinnor i styrelserna, för de bolag som gett sina förslag, faller en procentenhet i jämförelse med föregående vecka. Veckans bovar är Eniro, Novestra, Novotek och Ortivus som inte har några kvinnor i styrelserna. Det bolag som utmärker sig mest under veckan är fastighetsbolaget NP3 som går från 25 procent kvinnor till 43. 
– Hoppet är grusat och helt jämställda börsstyrelser år 2016 är tyvärr en utopi. Det är tråkigt att valberedningarna inte tar chansen och visar att de äger frågan, säger Lundeteg. 

Veckans jämställda: AAK, Corem Property, Diös Fastigheter, Elanders, Fast Partner, Formpipe Software, Neurovive Pharmaceutical, NP3 Fastigheter, Platzer Fastigheter, Poolia, Proact It, Semcon, Svedbergs, Uniflex och Vitec Software
15 bolag är denna vecka jämställda. 12 var redan jämställda och tre har ökat andelen kvinnor; Neurovive, Np3 Fastigheter och Proact It. Både Neurovive och Proact It minskar styrelsen med en person och höjer därmed andelen kvinnor. Np3 väljer in branschkollegan Fabeges ekonomi- och finanschef Åsa Bergström.

Veckans framsteg: Attendo, Bulten, Camurus, Duroc, Enea, Ghp Specialty Care, Hexpol, Pricer, Transcom Worldwide och Vbg Group
Kundtjänstbolaget Transcom som varit mansdominerat väljer nu in Liselotte Hägertz Engstam, som även arbetar i KnowIt:s styrelse. Industri- och handelskoncernen Duroc gör en liknande resa och lämnar mansdominansen när de väljer in Carina Heilborn som i dagsläget är CFO för Peter Gyllenhammar AB.
– Om fuskande valberedningar lät sig inspireras av framstegsbolagen skulle vi nå målet snabbare. Här är bolagen som visar att kvinnorna både finns och vill, säger Lundeteg.

 Veckans stillastående: Biotage, Bufab Holding, Concordia Maritime, Eltel, Fagerhult, I.A.R Systems, Lammhults Design Group, Latour, Novestra, Novotek, Pandox, Probi och ÅF
13 av veckans bolag gör ingen förändring och endast tre av bolagen har över 30 procent kvinnor. Investmentbolaget Latour tar in Mycronics vd Lena Olving.
– Lena Olving har inte bara gedigen styrelsekompetens, hon är dessutom känd för att öppna upp för kvinnor. Förhoppningsvis kan hon ha samma positiva påverkan på Latour när det kommer till att skapa likvärdiga karriärvägar oavsett kön, säger Lundeteg.

Veckans baksteg: Be Group, Doro, Electra Gruppen, Eniro, Loomis, Ortivus och Scandi Standard
Hela sju bolag tar steg bakåt och minskar andelen kvinnor. Två tråkiga resor gör Doro och Loomis, som tidigare var jämställda men nu ligger på 29 respektive 33 procent kvinnor. Allra värst är Eniro som gör en stor rockad i styrelsen och går från 60 procent kvinnor till enbart män.
– Stämmosäsongens största skämsbolag ser ut att bli söktjänstföretaget Eniro som tappar samtliga kvinnor. Olyckligt då bolag som har kvinnor i styrelserna löper 20 procent mindre risk att gå i konkurs. Att välja en ny likriktad styrelse med bara män är en udda medicin för att undvika framtida kriser, säger Lundeteg.

Nu har 168 av 282 valberedningar lämnat sina förslag. Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 12 april kl 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se

Valberedningarnas nomineringar .jpg

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren

Styrelsegranskaren vecka 13: 191 kvinnor från jämställdhet

Hälften av valberedningarna har lämnat sina förslag till styrelserna år 2016. Andelen kvinnor i bolagen som hittills avslöjat nomineringarna är uppe på 35 procent. För att nå 40-procentspärren krävs det att resterande bolag ersätter 191 män med kvinnor.
– Att hitta ytterligare ett par hundra styrelserelevanta kvinnor är en enkel match för proffsrekryterare. Vi ser redan att ovanligt många bolag har gått från mansdominans till jämn könsfördelning under årets nomineringssäsong. Bolag som visar att det är fullt möjligt att bryta gubbväldet bara det finns vilja, säger Amanda Lundeteg vd på stiftelsen AllBright. 

Kvinnorna intar ordförandeposterna, det visar veckans nomineringar. Veckans jämställda är Thule Group och veckans bov är Endomines.
 Hoist Finance, Rezidor Hotel och Addnode går i bräschen och visar att näringslivets yttersta maktposition inte är reserverad endast för män. Även Securitas som ännu inte har lämnat sitt fullständiga förslag siktar på Marie Ehrling som ordförande, säger Lundeteg.

Veckans jämställda: Dedicare, Gränges, Hoist Finance, Rezidor Hotel, Swedish Match och Thule Group
Sex bolag är jämställda denna vecka. Det är tydligt att de konsumentnära bolagen är de som gör störst kraftansträngningar för att öka andelen kvinnor. Rezidor och Thule blir i och med veckans nomineringar jämställda. Två män får gå och ersätts inte, därmed får Rezidor Hotel en jämställd representation. Thule tar in eftertraktade Heléne Mellquist och lämnar därmed representationen på 29 procent kvinnor.

Andel just nu_v.13.jpg

Veckans framsteg: Acando, Nolato, Oriflame och Studsvik
Fem kvinnor väljs in i de fyra bolagen som gör framsteg. Acando väljer bland annat in den före detta vice vd:n på TV4, Cecilia Beck-Friis, och når 38 procent kvinnor i styrelsen. 

Veckans stillastående: Addnode, Atlas Copco, Oem International och Vitrolife
Veckans stillastående är fyra till antal. Alla utom Oem International ligger på 33 procent och är snubblande nära men missar chansen. Oem International gör inte några förändringar trots att de bara har en kvinna i styrelsen och ligger på 17 procent. Storbolaget Atlas Copco tar in Postnords ekonomichef Gunilla Berg, som redan blivit invald i två styrelser.
– Det är tydligt att styrelsevana kvinnor är hårt eftertraktade av bolagen. Bolagen hakar på och vill ha jämställd representation men vågar inte satsa på kvinnor som inte tidigare arbetat i en börsstyrelse. På så sätt är det ett väldigt snävt urval de har att välja ifrån, säger Lundeteg.

Veckans baksteg: Assa Abloy och Endomines
Assa Abloy tar in en man och backar. Meg Tiveus avböjer omval och i en så liten grupp gör det stor skillnad, bolaget går från 40 procent kvinnor i styrelsen till 25 och gör därmed ett rejält baksteg.
– Veckans allra största skämsbolag är Endomines som sjabblar bort en jämställd styrelse och halkar ned till fjuttiga 25 procent kvinnor. 17 bolag har gjort samma dystra resa tidigare veckor. Det är högst anmärkningsvärt att bolagen väljer mansdominans och tvingar fram en kvoteringslag, säger Lundeteg.

 

Nu har 123 av 282 valberedningar lämnat sina förslag. Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 5 april kl 08:00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren. 

 

Styrelsegranskaren v.12: Ericsson nu jämställda

Börsbolagens nya styrelser faller nu i fråga om jämställdhet. Det visar veckans nomineringar till styrelserna.  
Orsaken till den sämre trenden, är att tre bolag backar och hela tio står helt stilla i frågan. Då räcker det inte med att Ericsson tar steget fullt ut och föreslår en styrelse med 50 procent kvinnor, eller att Helena Stjernholm är årets hetaste kandidat”, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen AllBright. 

Nästan hälften av alla valberedningar har nu lämnat sina förslag för styrelserna 2016. Nomineringarna faller en procentenhet lägre mot föregående vecka. Samma fallande trend syntes i fjol. Veckans nya jämställda är Ericsson. Veckans bakslag är Nederman.  

Veckans jämställda: Ericsson, Hemfosa, Klövern, Seamless, Sweco och Wihlborgs  
Sex bolag visar denna vecka att de har jämställdhet på agendan. Hemfosa, Klövern, Seamless, Sweco och Wihlborgs fortsätter med samma höga jämställda representation. Störst förbättring gör telefonbolaget Ericsson som bland annat föreslår Helena Stjernholm och då går från 36 procent kvinnor till 50 procent.  
–Helena Stjernholm är den hittills hetaste kandidaten den här säsongen. Tyvärr är det få namn bakom henne. Under våren har Stjernholm valts in i Industrivärden, Sandvik och Volvos styrelser. Hoppas inte erfarenhet av börs-vd är kriteriet för att bli styrelseledamot. Då har ägarna bundit ris kring sin egen rygg, säger Lundeteg.  

Veckans framsteg: Alfa Laval, Arise, C-RadeWork, Nordnet, Orexo och Softronic  
Fler bolag ökar denna vecka andelen kvinnor i styrelserna men når inte hela vägen. Både radioterapibolaget C-rad och vindenergibolaget Arise styr med en ensam kvinna i styrelsen.  
–Att kvinnorna är i minoritet leder ofta till att de bedöms hårdare och granskas mer. Inte förrän cirka en tredjedel utgör det underrepresenterade könet betraktas de som individer i stället för symboler, säger Lundeteg. 

Veckans stillastående: Axis, Cellavision, Dometic Group, ICA Gruppen, Malmbergs Elektriska, Meda, Midway, NetEnt, Nobia och Note  
Nästan hälften av veckans styrelser står stilla i frågan om jämställdhet. Axis gör inga försök att rätta till mansdominansen, utan tänker fortsätta styra med enbart män i styrelsen. Blodanalysföretaget CellaVision är det enda bolaget bland de stillastående som gör någon förändring. De byter ut en man mot en man, och andelen kvinnor står kvar på 29 procent.  
–Att byta ut en man mot en man tyder på att bolaget vill utvecklas. Men de missar chansen att bredda perspektiven i vårdbranschen, där antagligen varannan kund är kvinna, säger Lundeteg.  

Veckans baksteg: Elos Medtech, Nederman och Saab 
Kvoteringshotet tycks inte bita på tre av bolagen som samtliga tar baksteg. Saab backar och sällar sig därmed till de två tredjedelarna av storbolagen som inte når upp till jämställd representation. Störst bakslag gör verkstadsbolaget Nederman som väljer in en ny man och därmed sänker andelen kvinnor till 14 procent.  
–Det är svårt att förstå hur valberedningarna tänker. Huruvida de har glömt frågan eller aktivt motarbetar kvinnor kan vi bara spekulera i. Om inte förslagen revideras kommer kvotering snart som ett brev på posten, säger Lundeteg.   

Nästa Styrelsegranskare publiceras tisdag 29  mars  kl  08:00.  Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se 

Här kan du läsa mer om #Styrelsegranskaren.  

 

Amanda Lundeteg- utsedd till framtidens mäktigaste

Organisationen TCO har sammanställt en lista över de 99 personer mellan 18 och 35 år som i framtiden tros ha störst makt i Sverige. Vår vd Amanda Lundeteg listas som nummer ett, med motiveringen: 

Stiftelsen AllBright med Amanda Lundeteg i spetsen ökar kunskapsnivån och inspirerar till förändring på företag runt om i landet. Nu tar kvinnorna plats vid styrelseborden och allt fler företag förstår att jämställdhet inte bara är en rättighetsfråga utan också leder till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

 – Det är ett erkännande på att det vi gör är viktigt. Jag är väldigt tacksam för utmärkelsen och får energi och blir motiverad och det är jag övertygad om att mina medarbetare och blir, säger Amanda Lundeteg.

 

Se klipp från Aftonbladet TV.