Idag släpps AllBrightrapporten 2015!

AllBright arbetar kontinuerligt med att kartlägga och granska ledningsgrupper i svenska börsbolag. Varje år rankar vi börsbolagen från bäst till sämst på att befordra kvinnor till ledningsgrupper. De jämställda bolagen listas på AllBrights vita börslista, de mediokra bolagen placeras på den gråa börslistan och de mansdominerade bolagen hamnar på den svarta börslistan. Granskningen presenteras årligen i AllBrightrapporten.

Vi gör denna temperaturmätning av jämställdhet i näringslivet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Men också för att lyfta fram de företag som, kvinnor som vill göra karriär, bör söka sig till. Vi tror att blandade grupper är bättre grupper. En blandad grupp som speglar samhället har större förutsättningar att fatta välgrundade beslut och nå ut till alla potentiella konsumenter.

Klockan 10:30 presenterar AllBrights vd Amanda Lundeteg AllBrightrapporten 2015 för media. Klockan 11:30 finns en uppladdad version av rapporten här på AllBrights hemsida.

Här kan du ladda ned rapporten: Färdigbantat - dags för kompetens!