Pressmeddelande: Mycronic jämställdhets-certifieras av EDGE

Mycronic.jpg

Mycronic AB är ett av de första svenska företagen som certifieras i enlighet  med EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) globala standard för jämställdhet på arbetsplatsen. I november tilldelades Mycronic också Allbright-priset för sitt fokuserade arbete inom mångfald.

Den metodik som EDGE använder är den ledande vid certifieringen avseende jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och kan användas globalt inom alla branscher. Fem områden har utvärderats: lika lön  för lika arbete, rekrytering/befordran, ledarskapskapsutveckling och mentorskap, flexibelt arbete och företagskultur.

“Vi är stolta över att ha uppnått certifiering då det bekräftar att vårt fokuserade och kontinuerliga arbete med mångfaldsfrågor leder oss i rätt riktning”, säger Silke Ernst, Sr VP Human Resources på Mycronic. “Vi ser att mångfald är en viktig fråga för våra anställda. Vi upplever också att potentiella medarbetare, och särskilt unga studenter, tar företagens mångfaldsarbete i beaktande när man bestämmer sig för vilka bolag som kan vara en attraktiv arbetsplats.”

EDGE-utvärderingen utgår från flera olika perspektiv. Ett av dessa är den enkätundersökning som skickats ut till alla anställda om hur de upplever jämställdheten på Mycronic. 76 procent av de anställda  i Sverige svarade på enkäten, vilket bekräftar att det finns ett stort intresse för de här frågorna.

EDGE-certifieringen utgör en del av Mycronics mångfaldssatsning och dess metodik försett Mycronic med en klar bild av var företaget står idag och en möjlighet att också jämföra sig med andra företag i andra länder. Mycronic ska nu anpassa sina strategier för att ytterligare öka mångfalden inom hela koncernen. EDGE-certifieringen stöder också den långsiktiga strategin för att stärka företagets varumärke som arbetsgivare.

“Vi är glada att tillkännage att Mycronic AB har lyckats uppnå EDGE-certifiering” säger Maria Oldin, Managing Director på EDGE. ”Mycronic AB är en förebild i Sverige och inom sin bransch. Ledningen  lever verkligen som de lär och investerar i att driva jämställdheten på arbetsplatsen framåt. Mycronics strategiska engagemang i EDGE och dess metodik bekräftar företagets strävan att ge män och kvinnor lika möjligheter, vilket samtidigt bidrar till att attrahera och behålla topptalanger.”

”Det nyligen erhållna Allbright-priset är ett erkännande av vårt arbete med att driva företaget mot en mer meritokratisk verksamhet. Vi fick mycket positiv feed-back för våra tydliga mål för mångfald och jämställdhet såväl som för vår kontinuerliga uppföljning av målen. Resultatet av EDGE-utvärderingen kommer att hjälpa oss att bli ännu bättre i framtiden”, sammanfattar Silke Ernst.

Kontaktperson på Mycronic:
Silke Ernst
Sr VP Human Resources
Tel: +46 8 638 52 00
silke.ernst@mycronic.com

Kontaktperson på EDGE Certification:
Joséphine Dunn
Tel: +44 7855 953 669
josephine.dunn@edge-strategy.com