AllBright granskar valberedningarnas nomineringar

Startskottet för årets stämmosäsong har gått av stapeln och det är dags för valberedningarna att utse nya börsstyrelser. Regeringen pressar bolagen att illa kvickt öka andelen kvinnor till 40 procent, annars blir det kvotering. Genom AllBrights Styrelsegranskare går det redan nu att få en första bild av vilken utveckling börsen kommer att ta.

– Nu när majoriteten av bolagen håller sina stämmor utökar vi vår bevakning med veckovisa rapporteringar. Så snart nomineringarna offentliggjorts presenterar vi siffror, jämförelser och analyser för de aktuella bolagen. Vi vill bidra med fakta till de viktiga diskussionerna på varje bolagsstämma, säger Amanda Lundeteg, vd AllBright.

En majoritet av de 282 börsnoterade bolagen håller sina årsstämmor och fattar avgörande beslut under våren. Två tredjedelar av valberedningarna saknar kvinnor och totalt sett är endast en av tio valberedningsrepresentanter kvinnor.

– Eftersom valberedningarnas könsfördelning till och med är sämre än styrelsernas ser vi ett stort behov av att granska nomineringarna. Tyvärr görs fortfarande en stor del av rekryteringarna genom representanternas egna nätverk, säger Lundeteg.

I dagsläget arbetar 28 procent kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser. Andelen kvinnor har ökat i rekordfart de senaste två åren. Men trots den positiva utvecklingen är politiker otåliga. Regeringen Löfven presenterar ett lagförslag om kvotering i september i år om valberedningarna misslyckas med uppgiften.  

– Redan förra året såg vi upptakten till årets stämmosäsong. Aldrig tidigare har så många bolag gått från mansdominans till jämn könsfördelning i en enda handvändning. Förväntningarna på årets stämmosäsong är skyhöga och vi räknar med många nya namn och breddad kompetens i styrelserummen, säger Lundeteg.

Fem bolag har redan hållit sina årsstämmor, två av dem har bidragit till en ökad andel kvinnor.  Energibolaget Eolus Vind har minskat antalet ledamöter och därmed höjt andelen kvinnor, medan IT-återförsäljaren Dustin har ökat andelen kvinnor genom att välja in styrelseproffset Gunnel Duveblad. Venue Retail, MQ och Bergs Timber har slumrat till och inte gjort några förändringar i styrelserna.

AllBright eftersträvar ett jämställt näringsliv som rekryterar på meriter. Styrelsegranskaren syftar till att synliggöra de skillnader i karriärvägarna som finns för kvinnor och män. Förhoppningen med granskningen är att valberedningarna börjar leta efter kandidater som kan komplettera redan befintliga styrelseledamöter.

Första Styrelsegranskaren publiceras på allbright.se tisdagen den 16 februari, klockan 08.00. Vill du prenumerera på Styrelsegranskaren, mejla till info@allbright.se