Historiskt lyft för kvinnor på ordförandeposten

Andelen kvinnor i styrelserna ökar endast 1 procentenhet under 2018. Det visar vårens beslut från nio av tio bolag. Andelen kvinnor som ordförande tar däremot ett historiskt kliv framåt.
- I styrelserna i stort gör
 kvinnor knappt märkbara framsteg. I det nuvarande tempot når vi jämställda styrelser år 2024. En tydlig ljuspunkt är antalet kvinnor på ordförandeposten som går från 19 till 27 personer. Det låter kanske inte så dramatiskt, men är 42% fler kvinnor, vilket vittnar om att dammluckorna nu verkligen kan vara på väg att öppnas, säger Tove Dahlgren, tillförordnad vd på stiftelsen AllBright. 

Hittills har 285 börsbolag offentliggjort sina förslag till nya styrelser. Förbättringarna på jämställdhetsområdet är i år minimala. Fjolårets siffra på 33 procent kvinnor i börsstyrelserna ersätts nu med siffran 34 procent.
- Styrelserna som tidigare gjort stora framsteg slår nu av på takten. Dagens låga tempo vittnar om att ägarna envist blundar för kvinnors kompetens för styrelsearbete, ett riskabelt resursslöseri som svenska bolag inte borde ha råd med, säger Dahlgren.

Årets positiva överraskning sker istället på den tyngsta posten. Hela åtta bolag går mot strömmen och väljer en kvinna som ny ordförande där det tidigare suttit en man på ordförandeposten. Andelen kvinnor bland börsens styrelseordföranden går under 2018 från sex till nio procent. Några av de bolag som skiftat styrelseordförande och tillsatt en kvinna är Kinnevik, Kungsleden och Indutrade.
- Att välja en kvinna som ordförande eller vd skärper ofta organisationerna i djupet. Bolagen med en kvinna på vd-post är oftast jämställda också i ledningsgruppen. Det är som att skygglapparna rasar, och att tydliga förebilder öppnar för fler kvinnor, säger Dahlgren

STYRELSEORDF.jpg

Kvinnor och män rekryteras däremot på mycket olika sätt till ordförandeposten. Under årets stämmosäsong har totalt 50 styrelseordföranden bytts ut och det går att se skillnader i rekryteringarna.
- Samtliga nya ordförandekvinnor rekryteras inifrån styrelsen. Bland männen rekryteras däremot var tredje utifrån. Uppenbarligen bedöms kvinnor och män på olika sätt. Kvinnor testas i konkret arbete, medan män oftare plankar in på gamla meriter, säger Dahlgren.

Intresset för att skifta styrelseledamöter är fortsatt högt. I år byts 13 procent av alla styrelseledamöter ut. Samma andel som byttes ut förra året. Av alla utbytta styrelseledamöter ersätts däremot 66 procent av män. Endast en tredjedel av nyvalen är kvinnor.
- Att ersätta en man med en annan man är tyvärr fortfarande den blinda traditionen i styrelserna, fler valberedningar ersätter även avgående kvinnor med män. Inte bara är det här ett dåligt recept för jämställdhet, det tyder även på lata valberedare som nöjer sig med att ha sökt upp i alla fall en kvinna, säger Dahlgren.

Antalet bolag som i år nått jämställdhet är 32 stycken. Sammanlagt på börsen finns nu 104 bolag med jämställda styrelser. Bland årets framsteg märks SAS, Boliden och Besqab. Totalt 16 bolag går i stället bakåt från tidigare jämställdhet till mansdominans vid årets stämmor. Här återfinns finns bland andra Attendo, Svenska Handelsbanken, Ratos och Alfa Laval.

Kontakt:
Tove Dahlgren, 
tf vd, stiftelsen AllBright
073-940 34 05
tove.dahlgren@allbright.se

Caroline Nord