Boka AllBrights experter till Almedalen

AllBright kommer till Almedalen för att sprida kunskap om näringslivets likriktning och varför det är så viktigt med meritokrati. Efter fem års kartläggningar av könsfördelningen på svenska arbetsplatser har AllBright ett gediget statistiskt underlag. Den täta kontakten med chefer och anställda har gett oss en tydlig bild av jämställdhets- och mångfaldsarbetet i svenska organisationer och företag. Vi bidrar med fakta, affärsnytta och erbjuder konkreta råd för förbättring. 

Vill ni använda ert utrymme i Almedalen till att lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor? AllBrights experter och föreläsare bistår gärna. 
 

Vi erbjuder:

  • Deltagande i debatter
  • Föreläsningar om vikten av jämställdhet och meritokrati
  • Moderering av samtal
  • Presentation av vår jämställdhetsstatistik


Deltagande i debatter
AllBright diskuterar ofta nyttan och värdet av mångfacetterade grupper i media och panelsamtal. Våra experter bidrar med kunskap, statistik och konkreta råd.

Föreläsningar om vikten av jämställdhet och meritokrati
AllBrights experter är flitigt anlitade föreläsare. Vi har delgett fakta från våra rapporter på bland annat Creative Mornings, TEDx, Stora styrelsedagen och för en lång rad organisationer och företag. Läs mer om våra föreläsare här

Moderering av samtal
Våra experter har omfattande erfarenhet av att moderera olika typer av samtal. Vi har modererat bland annat pressevenemang, panelsamtal och konferenser.

Presentation av vår jämställdhetsstatistik
I fem år har AllBright kartlagt likriktningen i svenska börsnoterade bolag. Vi har ett gediget statistiskt underlag som ger en tydlig fingervisning om dagens jämställdhets- och mångfaldsläge.

Vill du veta mer? Hör av dig till Tove Dahlgren:
tove.dahlgren@allbright.se