Styrelsegranskaren vecka 19: Vart fjärde bolag nu jämställt

Stämmosäsongen börjar lida mot sitt slut och i stort sett samtliga valberedningar har lämnat sina förslag. Hotet om kvotering har satt fart på jämställdhetsarbetet. Fler kvinnor än någonsin tar nu plats i börsens styrelser och vart fjärde bolag kan stoltsera med en jämställd representation. Tyvärr räcker det inte hela vägen för att företagsledarna även i fortsättningen ska äga frågan om jämställdhet.
– Kvinnor utgör 46 procent av alla nyinvalda ledamöter. Och antalet jämställda styrelser når nya rekordnivåer. Men fortfarande är det hopplöst många valberedningar som famlar i mörkret, säger Amanda Lundeteg, vd, stiftelsen AllBright.

Årets stämmosäsong har inneburit tvära kast. När hälften av valberedningarna hade presenterat sina förslag låg andelen kvinnor på 35 procent och mycket tydde på att ägarna äntligen vaknat till liv. Kvoteringslagstiftningen tycktes långt borta. Ju längre stämmosäsongen pågick ju mer mansdominerade blev valberedningarnas nomineringar, ett mönster som känns igen från tidigare år. Den slutgiltiga andelen kvinnor landar nu på 30,6 procent, en ökning med 2,4 procentenheter från stämmosäsongens start.
– Några lysande exempel hittar vi i fastighets- och finansbranschen. Fastighetsbranschen når som första bransch någonsin 40 procent kvinnor och jämställd representation. Hack i häl kommer finansbranschen som har ökat andelen kvinnor med fyra procentenheter och landar på relativt höga 36 procent styrelsekvinnor, säger Lundeteg. 

Jämställda bolag
De jämställda bolagen blir allt fler. Med veckans bolag har börsen totalt 27 procent jämställda bolag. En ökning med fyra procentenheter jämfört med samma tidpunkt föregående år. Stämmosäsongens sista bolag att imponera gör det ordentligt. Sportamore som tidigare styrts av en styrelse med en övervägande del män väljer in två nya kvinnor och når jämställdhet.
– Sportamore rycker upp sig genom att föreslå Gunilla Herlitz och Birgitta Stymne Göransson och har numer en styrelse som består till femtio procent av kvinnor, säger Lundeteg.

Bolag som gör framsteg
Var femte bolag har gjort framsteg och ökat andelen kvinnor i styrelserna under säsongen. En minskning med sex procentenheter från föregående år då 26 procent av bolagen tog ett kliv framåt i jämställdhetsmarschen.  

Stillastående bolag
39 procent av bolagen har under årets stämmosäsong stått stilla i fråga om jämställdhet. Om samtliga bolag som stått stilla hade ersatt en man med en kvinna hade hela börsen nått upp till 38 procent och nästan gått i mål.
– Denna vecka är det ytterligare tre bolag som bidrar till ett status quo och i förlängningen en implementering av kvoteringslagen. Värst är Karo Pharma och NAXS Nordic Access Buyout Fund som även detta år ligger kvar på noll procent kvinnor, säger Lundeteg.  

Bolag som backar
Andelen bolag som backar utgör 14 procent. En ökning med fem procentenheter från föregående år.
 – 16 bolag styrs fortfarande enbart av män, vilket förvisso är en förbättring mot föregående år då 24 bolag präglades av total mansdominans. Bolagen hade möjlighet att äga frågan, men det är tydligt att valberedningarna sumpar chansen. Om inget oväntat händer, blir det kvotering, säger Lundeteg.

255 valberedningar har efter denna vecka lämnat sina förslag och styrelsegranskaren gör denna vecka sin sista granskning. Totalt sett har börsen 30,6 procent kvinnor i styrelserna – långt ifrån regeringen och EU:s krav om minst 40 procent av det underrepresenterade könet, och ännu längre ifrån en gräns på 50 procent. När stämmosäsongen för 2017 drar igång är vi tillbaka och fortsätter sätta bolagen under lupp.