Kvinnorna ökar trots slopad kvoteringslag

Hotet om kvotering är borta. Trots det fortsätter kvinnornas intåg i börsbolagens styrelser.
– I bolagen med nya styrelser ligger andelen kvinnor på hela 38 procent. Det är snubblande nära 40-procentspärren. Bolagen kan klara detta utan lagstiftning, men då krävs det ett lite större engagemang, särskilt från de som motsatte sig lagstiftningen om kvotering, säger Amanda Lundeteg, vd för Stiftelsen AllBright.  

En fjärdedel av alla valberedningar har lämnat förslag till styrelserna. Andelen kvinnor klättrar nu upp två procentenheter till 38 procent jämfört med föregående år.

SG .jpg

–Det är för tidigt att ropa hej. Tidigare har vi sett att bolagen som är först ut också är mest jämställda. I fjol började det starkt men bolagen på slutet var riktigt dåliga och summan blev endast 31 procent kvinnor. Därför kommer vi lägga extra fokus på bolagssvansen i år, säger Lundeteg.

Hälften av bolagen som lämnat förslag presenterar jämställda styrelser. Bland bolagen märks välkända Telia, Axfood och SCA.  
–Hittills är det främst storbolagen som har nominerat nya styrelser, och tidigare år visar att jättarna är bättre på jämställdhet än medelstora och små bolag. Antagligen beror det på att de är mer uppmärksammade och har fler ögon på sig. Just därför tittar vi gärna lite extra på mindre bolag, säger Lundeteg.

Av de granskade bolagen går 14 procent från mansdominans till jämställdhet inför årets stämmosäsong. Bankerna briljerar och bevisar att kompetens är könsneutralt. De mindre bankerna Collecor, Nordax, Nordea och TF Bank ligger alla på 50 procent av vardera kön. Mest imponerande är TF Bank som ökar andelen kvinnor från 14 procent till 50.
–Bankerna är tävlingsinriktade och vill vara i framkant. Särskilt de små har den förmågan. Att TF Bank som noterades 2016 gör en sådan mäktig förflyttning sitt första år på börsen visar på vikten av att ägarna vill och har ett engagemang. Då går jämställdhet att fixa, säger Lundeteg.

En fjärdedel av bolagen slarvar fortfarande med tillsättningarna. Bland sömnpillren märks läkemedelsbolaget Medivir och IT-konsulten Tieto Oyj ut. Båda bolagen sumpar chansen och byter ut två män mot två nya män.
– Det är fascinerande hur vissa bolag enträget fortsätter blunda för affärsnyttan med blandade styrelser. Mest kvinnofientliga är Bergs Timber som hittills är det enda bolaget som fortsätter styra med enbart män i styrelsen. Förhoppningsvis börjar nu valberedningens ordförande Bertil Lönnäs tycka att det kännas ensamt i botten. Han är välkommen att slå en signal så ska vi ge tips, säger Lundeteg.

I skuggan av det slopade kvoteringshotet framträder även ögontjänarna. 1 av 10 bolag tar steg bakåt och däribland återfinns storbanken SEB som inte längre är jämställd. Samma resa gör industrigruppen Beijer Alma och industrikoncernen Cavotec.
– SEB är banksektorns stora bedrövelse. Just nu utmärker de sig som enda banken som inte är jämställd. Annika Falkengren lämnar stora skor att fylla. Det är det ingen tvekan om att finansvärlden kryllar av kompetenta kvinnor. Men det är svårt att locka dem till banken, om de inte också tillåts att bli chefer och styrelsemedlemmar, säger Lundeteg.

Trots flera framsteg så är män fortfarande i majoritet bland de nya styrelseledamöterna. Kvinnor utgör 43 procent av valberedningarnas nyvalsförslag.
–Siffran är högre än vi någonsin tidigare sett. Men så länge fler män än kvinnor väljs in är det tydligt att jämställdheten kommer dröja. AllBrights tips till valberedningarna är att ersätta fler kompetenta män med än mer kompetenta kvinnor, det är den enda logiska vägen framåt.   

 

Caroline Nord