Riskkapitalet trängs vid skampålen

AllBright har granskat jämställdheten i ett av Sveriges största maktcentra – riskkapitalbolagen. Rapporten visar på alarmerande siffror gällande andelen kvinnor på ledande positioner. Endast 3 av totalt 92 partners är kvinnor. I investeringsteamen utgör kvinnor enbart 14 procent. Samtliga bolag har misslyckats med jämställdhetsläxan. 

I rapporten intervjuas partners, investerare, intressenter och studenter som ger bilden av en sluten och bakåtsträvande bransch. Förklaringarna till frånvaron av kvinnor stavas snäv syn på kompetens. I rapporten presenteras vilka bolag som är sämst på att befordra kvinnor, varför bolagen misslyckas, och vad som behöver hända för att riskkapitalet ska förändras.

Vi gör denna granskning av jämställdheten i riskkapitalbolagen för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Vi är övertygade om att blandade grupper är bättre grupper. En blandad grupp som speglar samhället har större förutsättningar att fatta välgrundade beslut och nå ut till alla potentiella konsumenter. 

Här kan du ladda ned rapporten. 

Caroline Nord